test
Viac

  15 tajomstiev reči tela úspešných ľudí

  Naše telo má svoj vlastný jazyk a jeho slová nie sú vždy zdvorilé. Reč vášho tela väčšinou vyjadruje, kto ste. Avšak vy to tak brať nemusíte. V tomto prípade je to načase zistiť to. Pretože inak vám to môže spôsobiť sabotovanie vašej kariéry.

  Naše telo má svoj vlastný jazyk a jeho slová nie sú vždy zdvorilé. Reč vášho tela väčšinou vyjadruje, kto ste. Avšak vy to tak brať nemusíte.

  V tomto prípade je to načase zistiť to. Pretože inak vám to môže spôsobiť sabotovanie vašej kariéry.

  TalentSmart takto testoval milión ľudí a na vrchole sa umiestnili ľudia s dobrou emocionálnou inteligenciou (aby sme boli presní, 90 % ľudí z emočne inteligentných). Títo

  ľudia poznajú silu nevyslovených signálov v komunikácii a ich prejavy tela boli monitorové primerane.

  Ľudia vykonávajú týchto 15 veľmi častých chýb pri reči tela, avšak emocionálne inteligentní ľudia sa ich snažia vyvarovať.

  1. Hrbenie sa je znakom nerešpektovania. Znamená to, že ste väčšinou znudený a nechcete sa nachádzať tam, kde sa momentálne nachádzate. Nikdy by ste pravdepodobne nepovedali svojmu šéfovi vetu:

  „Nechápem, prečo vás musím počúvať.“

  Ale ak sa hrbíte, nemusíte, vaše telo to povie za vás. Hlasno a jasne.

  Mozog je naučený porovnávať silu človeka podľa toho, koľko priestoru zaberá (resp. aký je veľký). Vystretý postoj s ramenami vzadu je útočná pozícia. Maximalizuje to veľkosť priestoru, ktorý vypĺňate. Na druhej strane, ak sa hrbíte, je to výsledkom upadania vášho sebavedomia – zaberáte menej priestoru a pôsobíte slabšie.

  Udržiavanie si dobrého držania tela vedie k vytvoreniu rešpektu a podporuje vhodné jednanie oboch zúčastnených strán konverzácie.

  2. Prehnané gestá môžu zasa znamenať, že zatajujete pravdu. Zamerajte sa na malé, kontrolovateľné gestá zamerané na vytvorenie vodcovstva a dôvery. A tiež na otvorené gestá – ako roztiahnutie vašich rúk alebo ukázanie dlaní. Tak dáte najavo, že nič neskrývate.

  3. Pozeranie sa na hodinky počas toho, ako niekomu niečo hovoríte, je jasným signálom nerešpektovania, netrpezlivosti a nafúknutého ega. Dotyčnému tak vysielate signál, že dotyčnému chcete povedať lepšie veci ako tie, ktoré povedal on.

  4. Otáčanie sa alebo nakláňanie sa počas vašej konverzácie znázorňuje, že ste rozhodený, nezainteresovaný, nemáte pohodlie alebo to signalizuje nedostatok dôvery hovoriť ku danému človeku.

  Skúste sa viac nakloniť smerom k osobe, s ktorou hovoríte a mierne nakloňte hlavu, aby ste počuli, čo dotyčný hovorí. To pre túto osobu signalizuje, že má vašu úplnú pozornosť.

  5. Prekrížené ruky a tiež prekrížené nohy v určitom stupni – znamenajú fyzické bariéry, ktoré upozorňujú, že nie ste otvorený tomu, čo druhá osoba hovorí. Dokonca ak sa pri tom ešte smejete, v takejto konverzácii môže mať druhá osoba pocit, že sa ju z konverzácie snažíte vylúčiť.

  Ak držíte vaše ruky pohodlne, ukážete tým ľuďom, že ste voči nim otvorený a naviac zainteresovaný v tom, čo hovoria.

  6. Nezrovnalosť medzi slovami a prejavmi tváre. Tento signál zapríčiňuje to, že ľudia cítia, že niečo nie je v poriadku. Začnú vás podozrievať, že ich chcete oklamať. Dokonca nevedia prečo a ako.

  Napríklad nervózny úsmev odmietajúci ponuku počas jej rokovania vám nepomôže získať to, čo chcete; ostatní ľudia sa budú takto cítiť s vami znepokojení, pretože predpokladajú, že sa chcete vyvyšovať.

  7. Prehnané prikyvovanie signalizuje obavu o prijatie. Ľudia môžu rýchlo zachytiť vaše prehnané prikývnutia, ktoré znamenajú, že síce vyzeráte, že ste niečo pochopili, ale v skutočnosti to tak nebolo.

  8. Vrtenie sa signalizuje úzkosť, podceňovanie, nesmelosť a zmätenosť. Ľudia vás na základe vášho vzhľadu budú považovať za príliš zainteresovaných vo vašom fyzickom vzhľade, no nie kariére.

  9. Vyhýbanie sa očnému kontaktu môže vyzerať tak, že sa niečo snažíte skryť, a práve preto vzbudzujete podozrenie. Tiež to môže signalizovať nedostatok sebadôvery a záujmu, ktorý nechcete mať v rámci biznisu.

  Ak sa pozeráte smerom nadol popri tom, ako hovoríte, máte buď nízke sebavedomie alebo ste plachý. To následne zapríčiňuje, že vaše slová strácajú ich efekt. Je nesmierne dôležité zachovať si oči v rovnakej výške práve vtedy, ak robíte komplikované alebo dôležité rozhodnutia.

  Na druhej strane, neustály očný kontakt predstavuje dôveru, vodcovstvo, silu a inteligenciu. Ak sa zapojíte s niekým do rozhovoru bez priamosti, neustáleho očného kontaktu a uvoľnenosti, bude to mať negatívny efekt na vaše profesionálne vzťahy.

  10. Príliš intenzívny očný pohľad môže zasa predikovať agresivitu alebo snahu byť dominantný. Priemerný Američan dokáže s vami udržať súvislý očný kontakt v intervale od siedmich do desiatich sekúnd. Dlhšie, ako počúvame niekoho my, keď sa s ním rozprávame. Odvrátenie pohľadu je tiež spôsob, ako môžeme od niekoho ignorovať tie správy, ktoré nám odosiela.

  11. Krútenie očami predstavuje zabezpečený spôsob, ako niekomu ukázať nedostatok rešpektu. Ťažko však povedať, či je to zvyk. Je to individuálne. Určite to dokážete ovládať a stojí to za to.

  12. Mračenie sa alebo vyjadrovanie neveselých pohľadov hovorí, že vás dokážu znechutiť ľudia okolo vás. Dokonca tí, ktorí nie sú s vami v kontakte. Takíto ľudia sú často súdení.

  Avšak úsmev, ten naznačuje, že ste otvorení, pravdovravní, spoľahlivý a priateľský. Štúdie MRI ukázali, že mozog reaguje najmä na tých ľudí, ktorí sa smejú a vzbudzujú pozitívny dojem.

  13. Slabá gestikulácia signalizuje slabú autoritu a slabú dôveru, zatiaľ čo príliš silná gestikulácia je vnímaná skôr ako agresívny pokus byť dominantný. A to môže byť práve zlé. Prispôsobte preto gestikuláciu každej osobe a situácii.

  14. Zovreté päste, podobne ako prekrížené ruky a nohy môžu signalizovať, že nie ste otvorený názorom ostatných. Tiež to môže vyzerať tak, že sa snažíte príliš argumentovať alebo naopak, brániť sa. Ľudia, ktorí s vami komunikujú, sú následne nervózni.

  15. Byť príliš uzatvorený. Ak ste ku niekomu príliš uzatvorený, signalizuje to, že nedokážete pochopiť jeho názory. Ľudia sa potom s vami cítia príliš nekomfortne.

  Zhrňme si to

  Vyhýbanie sa tejto chybnej reči tela vám pomôže vybudovať si lepšie vzťahy, či už po stránke profesionálnej alebo personálnej.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články