asd
Viac

  5 otázok, ktoré vám pomôžu sťažovať sa konštruktívne

  Sťažovanie sa je odmietanie zodpovednosti. Obviňovanie je iba ďalšou formou ospravedlnenia nezodpovednosti. Ak sa pristihnete, ako sa sťažujete, zastavte sa a položte si otázku, či chcete pokračovať v odmietaní zodpovednosti za situáciu, alebo či ju prevezmete.

  Sťažovanie sa, je vždy prejavom toho, že neprijímate to čo je. Preto nežiadúcu situáciu buď ZMENTE, alebo ju PRIJMITE. Všetko ostatné je šialenstvo.

  Aby ste v živote uspeli, je nevyhnutné uvedomiť si, čo naozaj ovplyvníte a čo nie. Zaoberajte sa iba tým, čo ovplyvníte a ostatné veci „hoďte“ za hlavu a nezaoberajte sa nimi. Neplytvajte svoju energiu na riešenie vecí, ktoré riešiť nedokážete.

  Problémy, na ktoré máte vplyv (napr. naše jednanie) – Vyriešite tak, že „sa“ zmeníte, teda zmeníte svoje návyky, postoje, uhol pohľadu, reakcie a rozhodnutia.

  Problémy, na ktoré máte vplyv len čiastočne (jednanie iných ľudí) – Vyriešiť ich dokážete iba tak, že svoj vplyv začnete uplatňovať inak.

  Problémy, na ktoré nemáte žiaden vplyv (napr. vaša minulosť, výkyvy trhu či momentálna situácia) – Prestať sa nimi trápiť, rozoberať ich a hľadať vinníka. Jednoducho sa s nimi zmierte a vnímajte ich ako fakt.

  Najlepšia cesta ako sa vysporiadať s tým, s čím nie ste spokojní, čo vás žerie, čo vás budí zo sna, čo vás privádza do šialenstva, je identifikovať a pomenovať dôležité sťažnosti a nájsť cestu, ako ich vyjadriť konštruktívne.

  Predtým, ako vyjadríte svoju sťažnosť, porozmýšľajte, ako ju vyjadriť skutočne užitočne a efektívne. Na to vám môže poslúžiť nástroj S.T.O.P., ktorý nájdete v článku Ako si uchovať rovnováhu a získať nadhľad na problém.

  Predstavte si osobu, ktorá vás privádza do šialenstva. Občas alebo aj denne. Možno je to dobrá kamarátka, kolega či manžel. Čo je to to, čo vás vlastne privádza do šialenstva? To, že stále mešká, to, že vás nepočúva alebo že vás naopak nepustí ku slovu?

  Pokúste sa popremýšľať a ísť na to strategicky predtým, ako niečo vyhŕknete. Poznámka plná emócií pravdepodobne vyvolá ďalšiu emočnú reakciu a vy sa tak dostanete do „blúdneho“ kruhu negatívnej emócie, ospravedlňovania sa, obhajovania, útokov či obviňovania.

  A moja otázka znie, kam vás to dovedie a čo to vám a druhej osobe prinesie?

  Zastavte sa predtým, ako sa začnete sťažovať. Položte si nasledujúcich 5 otázok (kontrolný zoznam) na to, aby ste sa ubezpečili, že svoje sťažnosti vyjadrujete konštruktívne.

  1. Čo chcem dosiahnuť, čo je cieľom môjho sťažovania?

  Chcete, aby druhá osoba pochopila, ako sa ohľadne niečoho cítite? Alebo chcete ospravedlnenie, zmierenie, zmenu správania alebo nápravné opatrenie?

  Odpoveď vám pomôže ujasniť si svoj cieľ, takže ho budete chcieť oveľa radšej dosiahnuť. A najmä, budete sledovať svoj cieľ a nenecháte sa rozptyľovať postrannými emóciami a výhybkami.

  2. Komu by som sa mal/a posťažovať?

  Ak ste nešťastní alebo sklamaní ohľadne niečoho, čo niekto z ľudí z vášho okolia urobil alebo neurobil, je dôležité, aby daná osoba o tom vedela. Avšak, uvědomte si, že na zmenu správania druhej osoby máte len čiastočný vplyv.

  Ak ste nahnevaní na tretiu osobu a chcete, aby vám v tom niekto blízky (priateľ/ka, manžel/ka) pomohol, potom je dôležité, aby daná osoba vedela , že sa na ňu obraciate so žiadosťou o pomoc, prestaňte danú osobu obviňovať za správanie iných ľudí (jeho/jej priatelia, rodina).

  3. Čo je najlepšie miesto alebo metóda pre moje sťažnosti?

  Niektorí ľudia urobia lepšie, ak si veci vykomunikujú tvárou v tvár, pre iných funguje telefonická konverzácia alebo mail.

  Samozrejme, že nejlepší spôsob je vo všeobecnosti tvárou v tvár, ak však osoba, ktorej sa chcete posťažovať, má tendenciu byť výbušná alebo naopak uzavrieť sa do seba, alebo ak je jeden z vás zručnejší vo vyjadrovaní pocitov a komunikácii, email môže zabezpečiť to, že veci prebehnú v pokojnej atmosfére a dá vám obom šancu starostlivo zvážiť svoje odpovede.

  4. Kedy je nejlepší čas na sťažovanie sa?

  Nesťažujte sa bezhlavo a nepremyslene. Začnite tým, že chcete prediskutivať niečo, čo vás trápi. Musíte si získať plnú pozornost druhej osoby. Takéto orámovanie konverzácie vám takisto pomáha k tomu, aby vaše sťažnosti boli vnímane vážne. Posúďte starostlivo náladu druhej osoby.

  Ak máte obavy a pocit, že by to nepadlo na úrodnú pôdu, opýtajte sa, kedy by ste mohli vašu sťažnosť prediskutovať.

  5. Aké frázy by som mal/a použiť vo svojej sťažnosti?

  Ideálne, používajte pozitívne vety, potom sťažnosť a potom opäť pozitívne vety. Prvá pozitívna veta zneškodní možnú defenzívnu reakciu druhej osoby, druhá je motivačná, ktorá komunikuje, že pozitívne reakcie na sťažnosť zabránia pretrvávajúcemu odporu na vašej strane.

  Asi najdôležitejším krokom pri skoncovaní so zlozvykom sťažovania sa je oddeliť toto nežiadúce správanie od svojej identity. Bežná chyba chronických sťažovačov je, že sa sami stotožňujú s negatívnymi myšlienkami, ktoré im hmýria hlavou.

  Naučte sa používať vyjadrenie:

  „Viem rozpoznať negatívne myšlienky, ktoré mi víria hlavou. Ale tieto myšlienky nie sú ja. Keď ich rozpoznám, dokážem ich nahradiť pozitívnymi myšlienkami.“

  Máme schopnosť preraďovať medzi pozitívnymi a negatívnymi emóciami. Hovorí o tom aj psychológ a výskumník v oblasti smútku George A. Bonanno.

  V knihe The Other Side of Sadness to opisuje ako „prepínač” medzi smútkom a pozitívnejším stavom mysle.

  Väčšina z nás je prekvapená, keď sa dozvie, že si taký prepínač môže vyrobiť. Nečakáme, že v bolesti nájdeme radosť, a dokonca smiech, ale keď sa tak stane, dáva to zmysel a cítime sa lepšie, aj keď len na nejaký čas.


  jan dubnickaJán Dubnička

  Som kouč osobného rozvoja (Results Coaching Systems powered by NeuroLeadership Group) a vysokého výkonu, tímový kouč, facilitátor, tréner a motivačný učiteľ. Venujem sa osobnému a kariérnemu rozvoju ľudí. Mojou špecialitou je práca s mozgom – myšlienkovými vzorcami, sebauvedomením, so zmenou, postojmi a športový koučing.

  www.coach4you.sk

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články