Viac

  Rozvíjajúce sa trhy ukrývajú stále veľký potenciál

  Už začiatkom októbra odporúčal expertný tím Saxo Bank rozvíjajúce sa trhy ako zaujímavú príležitosť pre štvrtý kvartál tohto roka. Zatiaľ sa tento tip ukazuje ako správny.

  Pre rozvíjajúce sa trhy hovoria dva faktory. Jednak je to slabý dolár, ktorý oslabilo odloženie zvyšovania sadzieb Fedu v septembri.

  Ďalej je to ale i cena aktív na týchto trhoch, ktoré sa dnes pri ich vnútornej hodnote ukazujú ako ohodnotené nie práve spravodlivo. To znamená, že nízka cena vytvára príležitosti k nákupu. A to aj napriek tomu, že sčasti už došlo v uplynulých týždňoch k náprave a cena na rozvíjajúcich trhoch rastie.

  Ďalším faktorom je Čína, kde sa ukazuje, že ekonomika nepadá, ako sa čakalo. Hoci je rast pomalší, trhy očakávali, že jej handycap bude oveľa väčší. Medzikvartálny pokles by mohol predstavovať 0,1 až 0,2 percenta.

  fondy

  Fundamenty teda zatiaľ hovoria v prospech rozvíjajúcich sa trhov. Vďaka tomu, že aktíva na nich sú lacné, kvalita je vyššia ako cena.

  Investori teda teraz hľadajú na týchto trhoch vhodné príležitosti. Dobrou pomôckou by mohli byť ETF fondy, ktoré pokrývajú široký trh. Okrem toho treba zohľadniť aj to, že niektoré krajiny sú vývozcami, iné zas dovozcami komodít.

  Vysoký potenciál v tomto svetle ponúka Turecko, ktoré nie je závislé od produkcie komodít. Vynára sa tu síce isté politické riziko súvisiace s novembrovými voľbami, no myslím, že to je v aktuálnych cenách nadhodnotené až príliš, teda nie je to tak akútne, ako si myslia trhy.

  Keď by sme si mali osvojiť názor, že vstupujeme do fázy slabého dolára, čo vytvára potenciál pre raste cien komodít, javia sa ako príležitosti krajiny Južná Afrika alebo Brazília.

  Najväčší potenciál ale podľa mňa ukrýva Rusko. Dôvodom je to, že ide o veľmi lacný trh. Potenciál tu existuje aj napriek očakávaným voľbám do Dumy v marci. Na nízke ceny aktív tu totiž vplývajú nízke ceny energií.

  Hoci hodnotíme rozvíjajúce trhy ako perspektívne, stále ide o investície s vyšším rizikom. Neodporúčame preto do nich smerovať viac ako polovicu portfólia.

  trhy


  • autor článku: Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank
  • zdroj: Saxo Bank
  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články