Viac

  Koho sa týka daň z nehnuteľnosti a ako na to? Máte čas len do 31.1.2019

  Kúpili ste byt, rodinný dom, pozemok ? Postavali a skolaudovali dom v roku 2018? V tom prípade je tento článok presne pre Vás

  Kúpili ste byt, rodinný dom, pozemok ? Postavali a skolaudovali dom v roku 2018?

  V tom prípade je tento článok presne pre Vás…

  Daň z nehnuteľnosti je trochu odlišná ako iné dane. Platí sa za aktuálny rok, čo znamená že v roku 2019 sa platí za rok 2019 a nie za predchádzajúci, ako v prípade iných daní.

  V tomto článku sa dozviete, kto má povinnosť podať daňové priznanie, akým spôsobom to urobiť, ako ho zaplatiť, čo keď na to zabudnete….

  Koho sa týka daň z nehnuteľnosti 2019?

  Ak ste sa v roku 2018 stali:

  • – vlastníkom
  • – správcom
  • – nájomcom
  • – užívateľom

  nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

  Zákon rozlišuje 3 druhy dane:

  • – daň z pozemkov
  • – daň zo stavieb
  • – daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  

  Ak takúto nehnuteľnosť vlastníte už viac rokov, príde Vám domov rozhodnutie a platobné údaje.

  Daňové priznanie sa podáva len jeden krát, nasledujúce roky už len treba daň zaplatiť. 

  Nový vlastník nehnuteľnosti 

  Ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti od 2.1.2018 do 1.1.2019 vrátane, máte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019.

  Daňové priznanie je potrebné podať do 31.01.2019. Ak ste sa vlastníkom nehnuteľnosti stali 02.01.2019 a neskôr, budete ho podávať až v roku 2020. 

  Vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate až na základe zápisu do katastra nehnuteľností.

  Mohlo sa stať, že ste hypotéku vybavovali koncom minulého roka a v tom istom roku podpísali aj kúpnu zmluvu, no kataster Vás ako vlastníka zapísal až 15.01.2019.

  V tomto prípade budete daňové priznanie podávať a daň platiť až v roku 2020.

  Ak ste stavali rodinný dom, vlastníkom sa stávate na základe kolaudačného rozhodnutia.

  Špecifiká:

  Dedičstvo – ak v priebehu roka zdedíte nehnuteľnosť, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa stali dedičom.

  Dražba – ak v priebehu roka vydražíte nehnuteľnosť, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

  Viacerí vlastníci – spoluvlastníctvo:

  V prípade manželov sa jedná o BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a teda stačí, keď jeden z manželov podá daňové priznanie.

  Ak je vlastníkov viacej, musí daň z nehnuteľnosti a daňové priznanie podať každý jeden vlastník za svoje meno – do výšky svojho spoluvlastníckého podielu.

  Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, je možné si zvoliť zástupcu, ktorý podá daňové priznanie za všetkých – toto sa vyznačí v tlačive daňového priznania. 

  Ako podať daňové priznanie

  Vypisuje sa jednotné tlačivo: “priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje”.

  V tomto priznaní sa nevypisuje výška dane ale len osobné údaje a údaje o nehnuteľnosti z katastra. Daň sa vypočíta na základe druhu nehnuteľnosti a metrov štvorcových.

  Daňové priznanie z nehnuteľnosti je možné podať:

  • – osobne
  • – zaslať poštou
  • – elektrornicky

  Daňové priznanie z nehnuteľnosti sa podáva na Mestskom / Obecnom úrade kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak mám trvalý pobyt v Žiline a byt som kúpil v Martine, daňové priznanie podávam na Mestskom úrade v Martine.

  V prípade elektronického podania musí Mestský / Obecný úrad túto možnosť poskytovať – aktuálne úrady nemajú povinnosť mať zriadené elektronické odovzdanie.

  Na podanie online, budete potrebovať občiansky preukaz s čipom (zaručený digitálny podpis) a čítačku čipových kariet.  

  Na vypísanie priznania, Vám budú postačovať Vaše osobné údaje(občianský preukaz) a list vlastníctva z kataster portálu. 

  Typy daňových priznaní:

  • Priznanie – ak podávate daňové priznanie prvý krát
  • Čiastkové priznanie – ak ste už priznanie podali a nadobudli ste novú nehnuteľnosť
  • Dodatočné priznanie – ak ste v priznaní neuviedli správne údaje
  • Opravné podanie – ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie priznania

  Pokuta

  Ak nestihnete daňové priznanie podať do 31.01.2019 hrozí Vám pokuta maximálne do výšky vyrubenej dane, najmenej 5€ a najviac 3 000€.  Pomáham ľudom zorientovať sa vo svete financií a radím im ako nájsť správnu cestu k finančnej slobode. Svoje 12 ročné skúsenosti som získal praxou vo VUB banke kde som posledných 9 pôsobil na rôznych pozíciách a posledné 3 roky sa venujem finančnému sprostredkovaniu, o kvalite mojej práce hovorí viac ako 180 spokojných klientov. Moja práca spočíva v tom, že si s klientom prejdeme analýzu toho čo práve potrebuje a jeho existujúcich zmlúv. Na základe jeho požiadaviek pripravím konkrétne ponuky bánk a poisťovní a vysvetlím mu plusy a mínusy každého riešenia, na základe toho si vie vybrať pre seba to najvhodnejšie riešenie. Vďaka tomuto overenému systému viem klientom pomôcť napr. k hypotéke s nízkymi úrokmi a tým k úspore niekoľko desiatok až stoviek eur, prípadne pri poisteniach zmluvu šitú na mieru čo znamená že presne vie za čo platí a zmluvu má nastavenú tak ako potrebuje a aby mu pomohla v nepredvídateľných situáciách.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články