test
Viac

  Každé rozhodnutie v živote človeka je veľmi dôležité

  Neexistuje rozhodnutie, ktoré by neovplyvňovalo naše životné dianie a smerovanie. Sú rozhodnutia dôležitejšie a závažnejšie a sú rozhodnutia, ktoré vykonávame automaticky bez toho, aby sme sa zamýšľali nad ich realizáciou.

  Neexistuje rozhodnutie, ktoré by neovplyvňovalo naše životné dianie a smerovanie. Sú rozhodnutia dôležitejšie a závažnejšie a sú rozhodnutia, ktoré vykonávame automaticky bez toho, aby sme sa zamýšľali nad ich realizáciou.

  To, ako sa v určitých situáciách rozhodujeme je vo veľmi veľkej miere ovplyvnené tým, ako máme nastavené naše zmýšľanie. Aké životné skúsenosti sme prežili, kto v živote nás najviac ovplyvnil, smeroval naše myšlienky, či korigoval naše rozhodnutia.

  Zvyky, návyky či zlozvyky

  Ako malé deti sme nerozhodovali o tom, čo chceme, čo je pre nás dobré, čo nie, rozhodovali za nás zodpovedné dospelé osoby. Zvyky, návyky, či zlozvyky si častokrát nesieme každý sám svojim životom.

  To, čo nám vštepovali, častokrát nevedome vykonávame, aj keď nám to možno nevyhovuje. Ťažšie sa zbavujeme nadobudnutých zvykov, pretože ich máme hlboko zautomatizované v podobe podmienených reflexov.

  Tak, ako nás naučili rozhodovať sa, tak sa rozhodujeme. Napriek vnútornému nesúhlasu, neustále prispôsobujeme naše rozhodnutia okolitému dianiu, ľuďom, či prostrediu v ktorom sa nachádzame.

  Budeme mať niekedy možnosť rozhodovať sa úplne sami, spôsobom, pri ktorom nebudeme brať ohľad na nič, na nikoho, na žiadne vonkajšie okolnosti? Alebo sme predurčení na neustále prispôsobovanie sa a branie ohľadu na komplexný systém všetkých náležitosti, ktoré sa v našom okolí vyskytujú.

  Paradoxom je, že každé rozhodnutie v živote človeka je veľmi dôležité, pretože sa v prvom rade dotýka človeka, ktorý rozhodnutie prijal a následne ho vykonal.

  Napriek tomu, častokrát nevykonávame vlastné rozhodnutia, ale viac prihliadame na názory a úsudky druhých. Otázkou je, či tí druhí budú pri svojich rozhodnutiach, rovnako spravodlivo prihliadať aj na nás?

  Pokiaľ človek necíti vnútornú slobodu spôsobom, že jeho rozhodnutia sú výlučne jeho a výlučne na slobodnej a dobrovoľnej báze, veľmi ťažko bude pociťovať vnútornú spokojnosť.

  Každé rozhodnutie, aj to najbanálnejšie, následne odštartuje celý rad súvislosti na seba nadväzujúcich. Málokto z nás premýšľa mnoho krokov dopredu, tak ako v šachu, čo všetko naše rozhodnutia so sebou prinesú. Jedno je však isté. Každé naše rozhodnutie zasiahne najviac nás samotných.

  Dôsledky rozhodnutia

  Aj keď to tak niekedy na prvý pohľad nevyzerá, prostredie a ľudia sa z našich rozhodnutí veľmi rýchlo otrasú, odkráčajú ďalej, či zabudnú, ale všetky pocity, dôsledky a energia z rozhodnutia bude našou celoživotnou súčasťou. Vždy nás bude sprevádzať pocit, že rozhodnutie, ktoré sme prijali a vykonali vychádzalo z našej mysle.

  Vzhľadom k dôležitosti každého rozhodnutia je zodpovedné, aby sa človek vždy rozhodoval sám za seba. Prihliadal na vonkajšie okolnosti len do takej miery, aby neporušoval zákon, či morálne a hodnotové princípy. Aj keď, morálne a hodnotové princípy sú častokrát na báze dobrovoľnosti a individuálneho nastavenia.

  Naše rozhodnutia sú dôležité hlavne pre nás samotných, pre našu vnútornú spokojnosť, osobnostný rozvoj, životný a bytostný posun a komplexnú spokojnosť v živote.

  Nemôžeme realizovať naše rozhodnutia vždy iba v súčinnosti s rozhodnutiami druhých. To jednoducho nejde, pretože by sme vždy kráčali za druhými ako chvostík, ktorý sa ohýba podľa smeru kráčajúceho.

  Byť sám sebou, byť tým, čím chceme byť, žiť vlastný život, ktorý je pre nás individuálnym darom je neskutočne dôležité. Nesplývať s davom, nežiť cez kopírovací papier, neschovávať sa za druhého, ale dýchať vlastným dychom.

  Nech sa stane v živote človeka čokoľvek, zodpovednosť za svoj život si nesieme výlučne každý sám za seba. A to doslovne, až do hrobu.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články