Viac

  Ako vybaviť odklad DAŇOVÉHO PRIZNANIA v roku 2017 (ZA ROK 2016)

  Ako podať oznámenie o odklade daňového priznania za minulý rok (2016). Daňové priznanie môžete v roku 2017 podať až o tri mesiace neskôr, v niektorých prípadoch aj o 6 mesiacov neskôr. Stiahnite si vzor oznámenia o odklade daňového priznania...

  Ako podať oznámenie o odklade daňového priznania za minulý rok (2016). Daňové priznanie môžete v roku 2017 podať až o tri mesiace neskôr, v niektorých prípadoch aj o 6 mesiacov neskôr. Stiahnite si vzor oznámenia o odklade daňového priznania.

  Ak nestíhate podať daňové priznanie do konca marca, môžete si termín podania priznania za rok 2016 predĺžiť.

  O odklad daňový úrad netreba žiadať, túto skutočnosť stačí daňovému úradu oznámiť.

  Lehotu na podanie daňového priznania si takto môžete predĺžiť o tri a v niektorých prípadoch až o 6 mesiacov.

  Odklad daňového priznania vybavíte jednoducho podaním oznámenia na daňovom úrade. Vzor oznámenia nájdete na konci článku.

  Štandardná lehota je na podanie daňového priznania je koniec marca, teda do 31.3.2017 (do tohto dátumu musíte aj zaplatiť daň). V prípade podania oznámenia o odklade, môžete podať daňové priznanie najneskôr o tri mesiace neskôr, teda do 30.6.2017.

  V prípade, ak sú súčasťou vašich príjmov aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia, môžete získať ďalšie tri mesiace, teda lehotu si spolu predĺžite o šesť mesiacov.

  Daňovému úradu podáte oznámenie o odklade, v ktorom uvediete novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom budete podávať daňové priznania. V tejto novej lehote musíte aj daň zaplatiť (ak vám vyjde kladná daňová povinnosť).

  Vzor oznámenia si môžete stiahnuť z odkazu na konci článku. Podpísané oznámenie treba doručiť daňovému úradu do konca pôvodnej lehoty na podanie priznania (vo väčšine prípadov teda do 31.3.).

  Tip: Pripomíname, že ak vaše celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2016 nepresiahli sumu 1 901,67 EUR, nemusíte podávať daňové priznanie vôbec (okrem prípadov, ak ste v minulom roku dosiahli stratu).

  V niektorých prípadoch sa pre získanie odkladu podania daňového priznania podať žiadosť o odklad (teda nestačí odklad oznámiť, ale musí sa oň požiadať). Ide o tieto prípady:

  • ak ste v konkurze alebo likvidácii – v tomto prípade je možné lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace na základe žiadosti, ktorú je možné podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania,
  • ak zomriete – v tomto prípade podáva daňové priznanie dedič do troch mesiacov po vašej smrti a túto lehotu môže daňový úrad predĺžiť na základe žiadosti dediča, podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

  Stiahnite si vzor oznámenia o odklade daňového priznania v roku 2017 (za rok 2016).

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články