test
Viac

  Ako vyzerá stavebné sporenie v roku 2018 – oplatí sa?

  Stavebné sporenie je jedným z najstarších finančných produktov na Slovensku. Svoju pozornosť si u ľudí získalo najmä tým, že štát túto možnosť sporenia dotuje prostredníctvom štátnej prémie.

  Stavebné sporenie je jedným z najstarších finančných produktov na Slovensku. Svoju pozornosť si u ľudí získalo najmä tým, že štát túto možnosť sporenia dotuje prostredníctvom štátnej prémie.

  ŠTÁTNA PRÉMIA STAVEBNÉHO SPORENIA KEDYSI A DNES

  Ešte pred dvadsiatimi rokmi (1993-2000) bola maximálna výška štátnej prémie 6 000 Sk, no príspevky zo strany štátu sa časom znížili až na 2 000 Sk, čo je v prepočte na eurá 66,39€. Rokmi sa tiež sťažovali podmienky pre získanie štátnej prémie.

  Štátna prémia sa v minulosti vypočítavala ako 40% ročného vkladu. Dnes je štátna prémia rátaná len ako 5% z vkladu. Pre porovnanie, ak chcete v roku 2018 získať plnú štátnu prémiu, je potrebné počas roka 2018 poslať na účet stavebného sporenia prostriedky v celkovej sume 1328,70 eur.

  Ak by pravidlá z minulosti platili dnes, tak by ste plnú štátnu prémiu získali už vkladom sumy 166 Eur za rok. Jednoducho je dnes až 8-násobne ťažšie získať štátnu prémiu, ako tomu bolo v minulosti.

  AKÝ VÝNOS SPORITEĽOM PONÚKA STAVEBNÉ SPORENIE?

  Pri prepočte čistého výnosu stavebného sporenia je dôležité zarátať poplatky, ktoré stavebné sporenie obsahuje. Každá z 3 stavebných sporiteľní má svoje sadzobníky poplatkov pre každú tarifu odlišné, no niektoré poplatky sú spoločné:

  • Poplatok za zriadenie účtu: od 12 eur (pri akciovej ponuke) až po 0,9% z cieľovej sumy stavebného sporenia
  • Poplatok za vedenie účtu: od 6 eur ročne pri detských tarifách až po 18 eur ročne pri stavebnom sporení pre plnoleté osoby

  Úroková sadzba stavebných sporení je dnes zhruba na úrovni 0,5-1%. Úroková sadzba stavebných sporení sa mení tak, ako sa menia trhové úrokové sadzby, no ak už uzatvoríte zmluvu pri nízkej úrokovej sadzbe, jej navýšenia sa nedočkáte.

  Naopak, niektoré stavebné sporenia majú doložku, ktorá úrokovú sadzbu vašich stavebných sporení po 6. rokoch ešte zníži.

  PREPOČET STAVEBNÉHO SPORENIA

  Ja som si pre prepočet vybral stavebné sporenie, ktorého poplatok za zriadenie účtu je 40 eur bez ohľadu na výšku cieľovej sumy. Poplatok za vedenie účtu je 16 eur ročne a úroková sadzba je 1% p.a. (0,5% + 0,5% bonus).

  Aby som z tohto stavebného sporenia získal v prepočte maximálny výnos, tak budem vkladať sumu 1328,70 eur každý rok tak, aby som získal plnú štátnu prémiu 66,39 eur. Pri prepočte na nasledujúcich 6 rokov počítam s nezmenenými podmienkami.

  Štátna prémia sa prideľuje začiatkom nasledujúceho roka. Napríklad štátnu prémiu za vklady v roku 2018 získate až v januári 2019. Štátna prémia nepodlieha zdaneniu.

  Rok

  Vklad na zač. roka

  vklad spolu

  Popl. za zriadenie

  Ročný popl. za vedenie

  Stav na zač. roka

  Štátna prémia

  Úrok

  Stav na konci roka

  zisk / strata

  2018

  1368€

  1368€

  40€

  16€

  1328€

  11€

  1323€

  -45,24€

  2019

  1328€

  2697€

  16€

  2717€

  66€

  22€

  2723€

  +27,15€

  2020

  1328€

  4023€

  16€

  4117€

  66€

  33€

  4134€

  +110,89€

  2021

  1328€

  5351€

  16€

  5528€

  66€

  45€

  5557€

  +206,06€

  2022

  1328€

  6679€

  16€

  6951€

  66€

  56€

  6992€

  +312,76€

  2023

  1328€

  8007€

  16€

  8386€

  66€

  68€

  8438€

  +497,46€

  zač. 2024

  8504€

  66€

  Priemerný čistý ročný výnos tohto stavebného sporenia činí 1,72% p.a. Ak stavebné sporenie nebude slúžiť pre účely stavebného úveru, tak je vo svojej podstate stavebné sporenie porovnateľným produktom k 6-ročnému termínovanému vkladu.

  A teda, odpovedzte si sami, či zaviazať prostriedky na 6 rokov pri hrubom výnose 2,12%, má význam.

  Pozn.: V súčasnosti je daň z úrokov 19%, ak teda sporíte v akomkoľvek vkladovom produkte (stavebné sporenie, sporiaci účet, termínovaný vklad), tak váš výnos podlieha 19%-nej zrážkovej dani.

  stavebne-sporenie-2018

  Grafické zobrazenie prepočtu stavebného sporenia podľa podmienok pre rok 2018

  KTORÉ INÉ FINANČNÉ PRODUKTY MAJÚ VÝHODU, DOTÁCIU ALEBO DAŇOVÚ ÚĽAVU?

  • Hypotéka pre mladých
  • Obchodovanie na regulovanom trhu (burze), ak doba medzi nadobudnutím cenných papierov a predajom presiahne 1 rok

  A donedávna boli daňovo oslobodené aj dobrovoľné príspevky do starobného dôchodkového sporenia – 2. piliera.


  “Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja.”

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články