Viac

  Ceny bytov sa vyšplhali na najvyššie úrovne v celej histórii SR

  Hypotekárny boom na Slovensku vďaka rekordne nízkym úrokovým sadzbám ECB evidentne naštartoval dopyt. To, že ceny nehnuteľností u nás nejakú dobu rastú sme už vďaka médiám postrehli asi všetci.

  Hypotekárny boom na Slovensku vďaka rekordne nízkym úrokovým sadzbám ECB evidentne naštartoval dopyt. To, že ceny nehnuteľností u nás nejakú dobu rastú sme už vďaka médiám postrehli asi všetci.

  Avšak to, že ceny bytov už vo svojej rastovej „rally“ nahor prekonali aj svoje predkrízové maximá, postrehol asi málokto. Analýza dát z web stránky NBS poukazuje na skutočnosť, že v prvom kvartály tohto roka (2018) sa predkrízové maximá podarilo prekonať už aj poslednej kategórii bytov – „jednoizbákom“.

  Vedú jednoznačne byty

  V rámci všetkých nehnuteľností na bývanie sú tak jedine byty, ktoré sa cenami ocitli na najvyšších hodnotách v celej histórii SR.

  V tabuľke nižšie sú zobrazené ceny za m2 za 1. kvartál tohto roka. Vidno, že najvyššiu cenu za m2 mali „jednoizbáky“ a naopak najnižšiu v kategórii byty – 3 izbové byty.

  V ďalšom riadku tabuľky je možné vidieť, že od svojich predkrízových maxím sú v 1. kvartáli najviac vzdialené 4 izbové byty (+12,7%) a najmenej „jednoizbáky“ (+0,1%).

  Rozdiel oproti pokrízovým minimám je najviac v prospech 4 izbových bytov (+36,0%) a najmenej v prípade 5 a viac izbových bytov.

  Keď sa pozrieme na to, ktorej kategórii bytov sa darilo najviac v porovnaní s 1. kvartálom minulého roka (2017), zistíme, že sú to opäť 4 izbové byty, ktoré si pripísali +10,6%, a naopak najmenej – 5 a viac izbové byty, ktoré si odpísali -3,7%. Tabuľka pre porovnanie a zaujímavosť zobrazuje aj hodnoty a údaje za domy.

  Otázne do budúcnosti je, či sa tempo rastu cien bytov nezastaví kvôli preventívnym opatreniam NBS, ktorá sa nimi snaží obmedziť dostupnosť úverov, a tým zabrzdiť rýchle tempo zadlžovania Slovákov.

  Otázne je aj to, čo s našim boomom narobia prípadné reštrikcie ECB, a vôbec aké bude prípadné tempo zvyšovania úrokových sadzieb v EMU.

  Veľkou premennou je aj naša a hlavne svetová ekonomická konjunktúra. Každopádne tí, čo si už byt stihli kúpiť alebo dokonca do kúpy bytu zainvestovali, sa asi potešia predchádzajúcim číslam…


   

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články