Viac

  Čo robiť keď zažívame dni, ktoré by sme zo života najradšej vymazali

  Tak, ako existujú príjemné chvíle, tak existujú aj menej príjemné, prípadne úplne nepríjemné chvíle v našom živote. Za niektoré menej príjemné situácie si môžeme výlučne my sami a niektoré situácie jednoducho neovplyvníme.

  Tak, ako existujú príjemné chvíle, tak existujú aj menej príjemné, prípadne úplne nepríjemné chvíle v našom živote. Za niektoré menej príjemné situácie si môžeme výlučne my sami a niektoré situácie jednoducho neovplyvníme.

  Čo v prípade, keď práve prežívame dni, v ktorých je pre nás naše bytie neznesiteľné?

  Nachádzame sa v situácii, ktorá nám odčerpáva množstvo energie práve jej negatívnym obsahom. Napriek tomu, že si uvedomujeme nepríjemnosť situácie, nenachádzame na ňu žiadne účinné riešenie, čo naše negatívne vnútorné prežívanie ešte viac stupňuje.

  Všetky naše myšlienky sa sústreďujú na jednu a tú istú situáciu donekonečna. Myseľ nám pracuje na plné obrátky a nevieme si ju zastaviť. Nech začneme vykonávať akúkoľvek činnosť, naša pozornosť je neustále zamestnaná našim negatívnym vnútorným prežívaním.

  Čím deštrukčnejšie vnútorné emócie prežívame, tým viac sa snažíme o zažívanie ešte silnejších a náročnejších pocitov, ktoré prehlušia tlak v našom vnútri

  Určite si v danej situácii neuvedomujeme, že vyhľadávaním negatívnejších zážitkov a nepríjemného správania sa, ktoré nám síce prinesú určitú úľavu a na chvíľu prekryjú negatívne emócie, ale v konečnom dôsledku nám viac uškodia.

  Uškodí nám dlhodobé prežívanie negatívnych emócii, ktoré v nás vyvolávajú pocit strachu, napätia, neistoty, beznádeje a spôsobujú vnútorný stres. Dlhodobo udržiavané deštrukčné emócie narušia náš reálny náhľad na akékoľvek situácie.

  Prestaneme vnímať svet racionálnym a pozitívnym pohľadom, ale začneme implementovať negatívne myšlienky do všetkého, čo sa okolo nás vyskytuje.

  Je veľmi náročné vypätým a zdevastovaným myslením vnímať situácie reálne, bez pridania negatívnych emócii

  Je prirodzené, že v náročných chvíľach sa viac sústreďujeme na smutné udalosti, príbehy, filmy, či zážitky iných ľudí. Sme viacej chápaví a tolerantní k druhým, pretože zažívame vnútorné prázdno a potrebujeme ho niečím vyplniť.

  Hľadáme akýkoľvek oporný bod pre našu psychiku, ktorý by odklonil pozornosť od nášho vnútorného prežívania.

  Sú ľudia, ktorí nezvládnu nahliadať svojmu vnútornému prežívaniu. Nevedia pracovať s emóciami, ktoré sú závislé na našom myslení a dostanú sa do stavu zúfalej beznádeje. Častokrát sa tento stav odohráva výlučne v myslení človeka a situácia nie je ani tak náročná, ako to človek prežíva.

  Stačí sekundový skrat a človek, ktorému myseľ nenachádza reálne a logické východisko skratuje. Človek si siahne na život s pocitom, že to je pre neho to najsprávnejšie riešenie. Je to však absolútna hlúposť a zbabelosť.

  Aj keď sme na pokraji nervového zrútenia, vždy máme možnosť opätovne začať nahliadať na životné situácie spôsobom, pre ktorý sa práve rozhodneme. Z minúty na minútu sa môžeme rozhodnúť pre razantnú zmenu myslenia.

  Nemusíme sa hneď snažiť zmeniť situáciu v ktorej sa nachádzame, nemusíme hneď nájsť na situáciu správne riešenie a nemusíme nikomu nič zdôvodňovať o priebehu našej situácie, či riešenia, ktoré chceme realizovať.

  Prvým najzásadnejším krokom je zmeniť spôsob nahliadania na okamih, v ktorom sa nachádzame. Nič viac, nič menej

  Dostať sa z pocitu beznádeje môžeme silou našej vôle. Silou a mocou nášho myslenia a plného uvedomovania si našich emócii. Nie je dôležité čo sa deje, ale ako to vnútorne prežívame.

  Pokiaľ je situácia pre nás psychicky neúnosná, musíme si sami vytvoriť v mysli nový priestor pre zvládanie aj náročných životných situácii. Priestor, ktorý zaplníme vedomím, že každá situácia je výlučne taká, akou na ňu cez naše myslenie hľadíme.

  Nesťažujte si svojimi myšlienkami to, čo je pre vás náročné. Vedome začnite odľahčovať každý detail danej situácie. Či sa budete stresovať, či nie, situácia aj tak nejako dopadne, aj bez vášho stresovania.

  Naučte sa vedome zažívať čo najmenej dní, v ktorých je pre vás náročné ráno vstávať a večer zaspávať. Naučte svoju myseľ nepridávať svojimi myšlienkami situáciám emočne negatívny náboj

  Neumožnite, aby ste stratili vedomú kontrolu nad svojim myslením a nedovoľte, aby sa stala vaša negatívna myseľ pánom situácie a dozorcom nad vašim vnútorným prežívaním.

  Urobte všetko preto, aby sa vaša myseľ neprepla za žiadnych okolností do režimu deštrukcie. Uvedomte si, že vždy ste vy pánom vašich myšlienok.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články