test
Viac

  Ako sa každá ťažká situácia zjednoduší tým, že ju vedome nadľahčíme?

  Ak nás niečo ťaží, treba urobiť všetko preto, aby sme záťaž zmiernili. V akomkoľvek smere vyvíjaný tlak na náš organizmus nie je pre nás prospešný. Čím dlhší čas ostávame v zovretí ťažoby, tým zdĺhavejšie budeme odstraňovať následky ťažoby.

  Ak nás niečo ťaží, treba urobiť všetko preto, aby sme záťaž zmiernili. V akomkoľvek smere vyvíjaný tlak na náš organizmus nie je pre nás prospešný. Čím dlhší čas ostávame v zovretí ťažoby, tým zdĺhavejšie budeme odstraňovať následky ťažoby.

  Aj keď sa to zdá možno jednoduché, jediným rýchlym a účinným riešením v ťažkej situácii je zľahčiť si ju do prípustne možnej miery. Zľahčiť situáciu neznamená, že sa vyhýbame zodpovednosti, konfrontácii, či neriešeniu danej situácie.

  Zľahčiť situáciu znamená pochopiť, že ak sa niečo stalo, netreba robiť z toho ešte väčší problém, ako je. Treba pristúpiť k situácii racionálne a pragmaticky, ideálne s humorom, či sarkazmom.

  Vedieť sa povzniesť nad nepríjemné situácie so svojsky vytvoreným humorom je najúčinnejšou prevenciou proti vnútornej seba deštrukcii.

  Pokiaľ je niekde naozaj ťažká atmosféra, treba uvoľniť ventil a nechať prúdiť energiu preč. Určite netreba pridávať do napätej situácie ešte viac napätia. Zhoršíme tým situáciu, svoje vnútorné prežívanie a reakcie okolia.

  Zjednodušte ťažkú situáciu tým, že ju nadľahčíte. Vsaďte na humor, iróniu, pochopenie nezvratnosti, či prirodzené prijatie situácie, bez prehnaných emócii.

  Ak nemôžeme zmeniť situáciu, môžeme zmeniť pohľad na ňu

  Práve náš individuálny prístup je najdôležitejším meradlom úspechu zvládnutia akejkoľvek situácie. Spôsob premýšľania nad tým, čo sa udialo, nepridávania svojich vykonštruovaných predstáv a nevizualizovania si náročných scenárov, čo sa ešte môže stať.

  Netreba umožniť vlastnej mysli, aby prežívala už aj tak náročnú situáciu ešte viac náročne. Myseľ má tendenciu a priori nachádzať v situáciách to negatívne, čo následne v nás vytvára prežívanie emócii, ktoré sú zodpovedné za zhoršenie vnímania situácie a nášho vnútorného pokoja.

  Čím ťažšia situácia, tým náročnejšia emócia. Strach, neistota, zlosť, bezmocnosť, zraniteľnosť, zúrivosť, či hystéria, to sú iba niektoré z obranných emócii, na ktoré sme si zvykli, pri náročných situáciách. Ono to však vôbec nemusí byť pravidlo. Stačí, ak zmeníme svoj vnútorný postoj k akejkoľvek situácii.

  Ako na to?

  Položte si nasledujúce otázky:

  – Viem ovplyvniť, či zvrátiť to, čo sa stalo? Ak áno, treba sa do toho pustiť.
  – Aký má význam, keď sa budem trápiť s niečím, čo je nezvratné? Uškodím si ešte viac a nič s tým nevyriešim.
  – Keď využijem humor, iróniu či sarkazmus na zvládnutie danej situácie, odbúram napätie a ťažobu? Určite áno.

  Vo chvíľach pokoja si treba vytvoriť rôzne otázky prvej pomoci na zvládnutie stresových situácii, v ktorých nám myslenie prestane racionálne fungovať.

  Práve v týchto ťažkých chvíľach si vytiahneme svoju individuálnu pomôcku, ktorá nás prevedie cez prvotné okamihy momentu prekvapenia nad situáciou, ktorú by sme reálne len veľmi ťažko zvládli.

  Mať pri sebe napísaný zoznam pozitívnych a racionálnych viet, otázok s odpoveďami, konštruktívnymi úvahami, či vysvetleniami, nám pomôže zamerať myseľ na svetlý bod, uprostred tmavej situácie.

  Vždy je dobré mať po ruke niečo, od čoho sa môžeme odraziť ďalej. Nech sme akokoľvek silní, niektoré situácie nás naozaj zaskočia do takej miery, že musíme byť na nich vopred pripravení.

  Tak, ako si dávame bezpečnostný pás pri jazde ako prevenciu pred zmiernením úrazu, učíme sa pravidlá poskytovania prvej pomoci, prípadne sa dávame poistiť, keď by sa nám niečo stalo, presne tak je dôležitá vopred pripravená účinná prvá pomoc, k zvládnutiu akejkoľvek náročnej a zaťažujúcej situácie, bez následnej dlhotrvajúcej psychickej ujmy.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články