Viac

  Digitalizovaný systém fakturácie je stále hudbou budúcnosti

  Úplne digitalizovaný proces fakturácie je pre mnohé európske spoločnosti aj v dnešnom svete hudbou budúcnosti.

  Úplne digitalizovaný proces fakturácie je pre mnohé európske spoločnosti aj v dnešnom svete hudbou budúcnosti.

  Podľa štúdie „European Payment Practices“ z roku 2017 len 18 % európskych spoločností disponuje fakturačným procesom, ktorý možno považovať za kompletne digitalizovaný. V prípade Slovenska je to 17%.

  V rámci prieskumu sme tak boli zaradení medzi krajiny so stredne vysokou mierou digitalizácie.

  Digitalizácia pomáha

  A pritom viac ako polovica našich spoločností (55%) je presvedčená, že digitalizovaný proces fakturácie vedie k vyššiemu počtu platieb načas.

  Celkovo z európskeho hľadiska je to každá druhá spoločnosť, ktorá tvrdí, že digitalizácia fakturačných procesov pomáha pri meškajúcich platbách či výpadkoch úhrad faktúr.

  Úplne digitalizovaný proces fakturácie, pozostávajúci z automatizovaného inkasa pohľadávok, ktoré je prispôsobené potrebám zákazníka, napr. používanie big data analýz, je ešte stále v mnohých európskych spoločnostiach hudba budúcnosti.

  Hoci v súčasnosti mnoho firiem väčšinou používa softvér na podporu procesu fakturácie, personál naďalej sám spravuje niektoré čiastkové procesy,

  konštatoval Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa komplexnému manažmentu pohľadávok.

  Úplne digitalizovaný proces fakturácie je pre mnohé európske spoločnosti aj v dnešnom svete hudbou budúcnosti.

  Vysokú mieru digitalizácie vo fakturácii možno badať v krajinách ako Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko a Belgicko. Paradoxne v Nemecku je táto miera nízka. Len tri percentá nemeckých spoločností majú kompletný elektronický fakturačný systém, odhalil prieskum.

  Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“sa uskutočnila už desiatykrát. Na jar minulého roku nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3200 odborníkov zo 16 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články