asd
Viac

  Dobrý líder vás posúva vpred! Potvrdil to výskum

  Na Slovensku, ale i vo svete všeobecne, je málo zamestnancov, ktorí by boli s podmienkami vo svojej práci spokojní.

  Na Slovensku, ale i vo svete všeobecne, je málo zamestnancov, ktorí by boli s podmienkami vo svojej práci spokojní.

  Často hovoríme hlavne o platových podmienkach, priestoroch, v ktorých pracujeme, alebo o hroznom šéfovi, ktorí len čaká, kedy urobíme chybu, aby nám otvoril dvere a povedal „dovidenia.“

  Štúdie potvrdili, že dobrý šéf je predzvesťou spokojných zamestnancov.

  Manažérske zásady, ktoré učia budúcich lídrov na školách, majú niečo do seba, no kvalitným lídrom sa vďaka nim nestanete.

  Prísny a neohľaduplný prístup lídra vplýva na zamestnancov negatívne. Takýto šéf myslí skôr na seba ako na blaho spoločnosti.

  Odborný časopis The Leadership Quarterly písal o tom, že spokojnosť podriadených plynie aj z plnenia ich požiadaviek a pripomienok.

  Vedúci je individualita

  Nie indivíduum, ale individualita. To znamená, že každý jeden líder je iný. Vedci z Newyorskej štátnej univerzity v Binghamtone sa zamerali práve na rôzne spôsoby vedenia u rôznych typov manažérov. Vo svojej štúdii vytvorili tri typy vedúcich.

  Dominantný a autoritatívny nadriadený, ktorý bol motivovaný k naplneniu cieľov za každú cenu a nebral ohľad na podmienky zamestnancov.

  Autoritatívne vedenie spája pre zmenu rešpekt a ohľaduplnosť. Snaží sa plniť úlohy, ktoré vie, že zamestnanci zvládnu bez toho, aby bol na nich vyvíjaný nadmerný nátlak.

  Poslednou skupinou sú ctižiadostiví lídri, ktorým záleží na osobnejšom vzťahu so zamestnancami. Avšak s profesijným odstupom.

  Pocity podriadených

  Neohľaduplné správanie vedie k negatívnym výsledkom v spoločnosti. Pocity zamestnancov sú pri takomto vedení pesimistické a nemotivujú ich k lepšiemu alebo dostatočnému výkonu.

  Pozitívne na zamestnancov vplýva autoritatívne vedenie v kombinácii s určitým druhom vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným.

  Autoritatívny štýl vedenia je podobný tomu, aký sme zažívali v detstve. O tom hovoril i vedúci štúdie v Binghamtone, Chou-You Tsai.

  Výsledky štúdie ukázali, že osobná podpora a angažovanosť vedúceho v samotnom projekte je veľkou motiváciou. Dôležité je, aby mal líder očakávania a stanové priority.

  Zároveň však Tsai uviedol:

  „Zamestnanci nie sú strojmi, ktoré nastavíte a používate ako chcete. Ide o ľudí, ktorí si vyžadujú úctu a rešpekt.“

  Líder preto musí byť autoritou, no zároveň človekom. Vtedy zamestnanci prichádzajú i odchádzajú z práce lepšie naladení.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články