test
Viac

  Dostal som investičný tip – mám investovať?

  „Do čoho mám investovať?“ je jedna z najčastejších otázok, ktoré si ako investori kladieme. Azda nie je nikto, kto by nechcel kúpiť akcie, ktoré v priebehu nasledujúcich piatich rokov zarobia 1000% (známy investor Peter Lynch takýmto spoločnostiam hovorí „ten-baggers“)...

  „Do čoho mám investovať?“ je jedna z najčastejších otázok, ktoré si ako investori kladieme. Azda nie je nikto, kto by nechcel kúpiť akcie, ktoré v priebehu nasledujúcich piatich rokov zarobia 1000% (známy investor Peter Lynch takýmto spoločnostiam hovorí „ten-baggers“).

  Okrem krásneho zisku nám to dá aj „právo“ zasvätene hovoriť o investovaní v kruhu priateľov, kolegov a známych ?.

  No a kde je dopyt, tam je aj ponuka – existuje množstvo informačných „servisov“, newsletter-ov, webstránok, či investičných poradcov (a áno, informácie tohto typu nájdeš aj na Papučovom investorovi), ktorí odporúčajú rôzne akcie ako vhodné na nákup. Pri každom takomto odporúčaní si však treba zvážiť: Je to naozaj dobrá investícia?

  Odpoveď na túto otázku pozostáva z odpovedí na štyri čiastkové otázky:

  • Aká je očakávaná výnosnosť tejto investície?
  • Aké riziko je spojené s touto investíciou?
  • Aká je likvidnosť tejto investície?
  • Pasuje mi investícia do portfólia?

  V tomto článku sa budem venovať najkomplexnejšej z otázok – očakávanej výnosnosti, a dám Ti k dispozícii jednoduchý „checklist“ (nepáči sa mi slovenský výraz „kontrolný zoznam“), ktorý Ti ju pomôže zodpovedať. Ideme na to?

  Budúca výnosnosť sa odvíja od dvoch základných faktorov – schopnosti spoločnosti ako takej rásť a prosperovať do budúcnosti a schopnosti ceny akcií rásť spolu s rastom spoločnosti. Doplňujúcim faktorom je vyplácanie pravidelnej dividendy.

  Potenciál spoločnosti udržateľne rásť je priamo závislý od veľkosti konkurenčnej výhody spoločnosti a jej schopnosti si konkurenčnú výhodu udržať.

  Potenciál rastu ceny akcií je zasa závislý na rozdiele aktuálnej ceny a reálnej hodnoty spoločnosti. Pritom platí pravidlo, že za kvalitné spoločnosti sú investori ochotní platiť viac ako za menej kvalitné spoločnosti.

  Už spomínaný Peter Lynch považuje za primeranú ceny kvalitnej spoločnosti takú cenu, ktorej pomer k čistému zisku spoločnosti je 15.

  No a dividenda musí byť udržateľná. To znamená, že nemôže byť vyššia ako to, čo spoločnosť zarobí.

  Toľko „teória“. Teraz sľúbený checklist:

  • Pôsobí spoločnosť v odvetví, ktoré je a do budúcnosti bude rastúce?
  • Má spoločnosť stabilný alebo rastúci trhový podiel?
  • Je pre zákazníkov spoločnosti ťažké prejsť ku konkurencii?
  • Má spoločnosť charakteristiky, ktoré jej umožňujú účtovať za produkty/služby vyššie ceny ako konkurencia?
  • Je spoločnosť konzistentne zisková a zisk má rastúci trend?
  • Je pomer ceny akcií k zisku spoločnosti (Price-to-Earnings, P/E) nižší ako 15?
  • Je vyplácaná dividenda konzistentne nižšia ako zisk spoločnosti?

  Ak na všetkých 7 otázok odpovieš ÁNO, je dobrá šanca, že si dostal naozaj dobrý investičný tip. Výnos, ktorý potom môžeš očakávať, je kombináciou predpokladanej miery rastu spoločnosti a rozdielu aktuálnej ceny voči reálnej hodnote.

  Príklad: Ak predpokladáme budúci rast zisku spoločnosti na úrovni 15% a aktuálne P/E je 12, potom orientačný odhad potenciálneho výnosu z investície bude

  • po prvom roku (15/12 x 1,15) – 1 = 0,4375, čo je skoro 44%,
  • po druhom roku (15/12 x 1,15^2) – 1, čo je 65%,
  • 90% po treťom roku,
  • a tak ďalej a tak ďalej.

  Ak sa Ti to pozdáva, môžeš zvažovať nákup. Nezabudni však svoje portfólio správne diverzifikovať. A asi tak raz za rok preveriť, či odpovede na otázky stále platia.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?  Norbert NepelaNorbert Nepela

  Investor a investičný kouč. Zakladateľ portálu Papučový investor, ktorého poslaním je pomáhať „amatérskym” investorom dosahovať vyššie výnosy pri nižšom riziku a vybudovať si tak bezpečný pasívny príjem

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články