asd
Viac

  Investovanie do ETF – rozhodnúť sa pre brokera alebo roboporadcu?

  Ako som už neraz prízvukoval, pasívne investovanie prostredníctvom indexových ETF je pre bežného investora asi najlepším spôsobom, ako si zabezpečiť resp. vylepšiť finančnú budúcnosť.

  Ako som už neraz prízvukoval, pasívne investovanie prostredníctvom indexových ETF je pre bežného investora asi najlepším spôsobom, ako si zabezpečiť resp. vylepšiť finančnú budúcnosť.

  Koniec-koncov, ide o najlacnejší spôsob, ako zarobiť trhový výnos, čo je lepšie ako dosiahne 90% manažovaných podielových fondov.

  Po rozhodnutí „ísť do ETF“ príde zákonite druhé rozhodovanie – ísť do toho na vlastnú päsť cez brokera, alebo radšej svoje peniaze zveriť  tzv. roboporadcovi?

  Krátka odbočka

  Pre pripomenutie, broker je spoločnosť, ktorá Ti umožní obchodovať na kapitálových a finančných trhoch zadávaním príkazov na nákup alebo predaj konkrétnych finančných inštrumentov.

  Ich úlohou je obchod zrealizovať, viesť evidenciu a posielať Ti reporty minimálne v rozsahu požadovanom zákonom. V súčasnosti sú na Slovensku dostupní títo relevantní brokeri.

  Roboporadca je „fintech“ spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, ktorá využíva technológie na analýzu klienta, odporučenie a výber vhodného portfólia zloženého prevažne z pasívnych indexových ETF fondov.

  Ponúkajú klientom investičnú službu „riadenia portfólia“, v súlade s dohodnutou stratégiou. Pre slovenských investorov sú dostupní primárne títo roboporadcovia:

  Ako sa rozhodnúť?

  Rozhodnutie roboporadca vs. broker nie je jednofaktorovou záležitosťou. A odpoveď sa môže líšiť v závislosti od človeka, investičného cieľa, investovanej sumy, či dokonca od životnej fázy investora či jeho portfólia.

  V princípe, ak ešte nemáš vo veci jasno, pri rozhodovaní medzi brokerom a roboporadcom zvažuješ nasledujúce kritériá:

  • Výber portfólia
  • Poplatky
  • Diverzifikácia
  • Správa portfólia
  • Emócie

  Výber portfólia

  Na výber portfólia sa môžeme pozerať z dvoch pohľadov – z pohľadu potrebných znalostí, úsilia a času, a z pohľadu dostupnej variability možností zostavenia portfólia.

  Broker

  Ak investuješ cez brokera, vo väčšine prípadov musíš sám vedieť, do čoho konkrétne chceš investovať. Musíš si byť schopný sám zostaviť portfólio z vhodných tried aktív a konkrétnych ETF tak, aby dokázali naplniť Tvoj investičný cieľ, ideálne pri čo najnižšom riziku.

  Toto predpokladá, že máš aspoň základnú znalosť trhov, investovania, princípov zostavenia portfólia, a pod., ktoré získaš tým, že vynaložíš (alebo si už vynaložil) čas a úsilie na štúdium a osvojenie si týchto princípov a znalostí.

  Ak len začínaš, bude to pre Teba o niečo náročnejšie ako pre „starých harcovníkov“. Hovoríme minimálne o niekoľkých týždňoch (aj keď nie nepretržitej) práce.

  A aj keď si necháš niekým poradiť, je viac ako žiadúce, aby si rozumel tomu, čo robíš a prečo.

  Ak však už venuješ čas a úsilie získaniu aspoň základných investičných znalostí, možnosti zostavenia portfólia sú obmedzené iba dostupnosťou konkrétnych „produktov“ (rozumej ETF či cenných papierov) na trhu.

  Dokážeš si vyskladať portfólio, ktoré zodpovedá Tvojim požiadavkám a potrebám.

  Roboporadca

  Roboporadca Ti ponúkne vstupný dotazník, na základe ktorého Ti odporučí indexové ETF portfólio prakticky bez akejkoľvek potreby Tvojich znalostí alebo času. Zaberie to naozaj maximálne 15 minút.

  Na strane druhej, roboporadca nemá variabilitu portfólií, ktorú máš, keď investuješ cez brokera.

  Po vyplnení dotazníku „spadneš“ do niektorej z preddefinovaných „krabičiek“, ku ktorej je priradené konkrétne preddefinované portfólio s preddefinovaným pomerným zložením a preddefinovanými indexovými ETF.

  U niektorých roboporadcov (ETFmatic) si síce môžeš prispôsobiť alokáciu tried aktív (rozumej zastúpenie typov investícií, napr. US akcie, čínske dlhopisy, a pod.) podľa svojich preferencií, ale výber konkrétnych ETF už možný nie je.

  Musíš preto dávať pozor, či ETF, ktoré roboporadca ponúka, vyhovujú Tvojim potrebám z pohľadu diverzifikácie, výnosov, rizika a daní.

  Zhrnutie

  Zostavenie portfólia cez roboporadcu je menej náročné na znalosti a skúsenosti, máš však limitovanú možnosť výberu.

  Broker Ti umožní zostaviť si portfólio aké chceš, ale musíš mať potrebné znalosti.

  Poplatky

  Poplatky sú pri investovaní kľúčovým faktorom určujúcim výnosnosť investície. Preto je nevyhnutné sa snažiť platiť tak málo, ako je to len v konkrétnej situácii investora možné. Ako sú na tom s poplatkami brokeri a roboporadcovia?

  Broker

  Každý broker má svoju vlastnú štruktúru poplatkov, avšak v princípe platí, že najväčšiu položku budú tvoriť tzv. transakčné poplatky, t.j. poplatky za nákup a predaj.

  Tieto poplatky sú akousi analógiou vstupných poplatkov pri podielových fondoch a pri počítaní ich vplyvu na celkovú výnosnosť (resp. ročného nákladu na investovanie) musíš tento poplatok v percentuálnom vyjadrení prepočítať na počet rokov držania investície.

  Ak napríklad investuješ pravidelne každý mesiac 200 EUR do jedného ETF a za nákup zaplatíš 5 Eur, Tvoj „vstupný poplatok“ je 2.5%.

  Každý rok tak síce zaplatíš za nákupy 60 Eur, ak však držíš investíciu 10 rokov, bude Tvoj ročný poplatok stále iba 60 Eur a celkový ročný náklad na investovanie 0.25%.

  Roboporadca

  Roboporadca poskytuje službu riadenia portfólia, za ktorú si účtuje ročný poplatok za správu od 0.5% (ETFmatic) do 1% (Finax a Portu).

  Pri nízkych hodnotách portfólia v začiatkoch investovania je roboporadca výhodnejší ako broker – z objemu portfólia 2400 Eur zaplatíš ročný poplatok len 24 Eur, čo je menej ako 60 Eur pri brokerovi.

  Avšak v neskorších fázach a pri vyšších hodnotách portfólia zostane poplatok stále 1%, čo znamená, že v absolútnom vyjadrení rastie – napr. pri hodnote portfólia 24 000 Eur už predstavuje ročne sumu od 120 Eur (ETFmatic) do 240 Eur (Finax, Portu).

  Okrem toho, ak roboporadca ešte účtuje aj vstupný poplatok (momentálne len Finax – 1%), treba na to nahliadať ako na „transakčný poplatok“ brokera popísaný vyššie a zvýšiť celkový náklad o tento poplatok rozrátaný na dobu investície.

  Zhrnutie

  Broker je dlhodobo lacnejší ako roboporadca, ale v začiatkoch, obzvlášť pri nízkych sumách investícií, môžu byť náklady brokera privysoké.

  Roboporadca umožňuje začať aj s málom, ale pri prekročení určitej hodnoty portfólia je v porovnaní s brokerom drahý. Vyrátaj si podľa výšky a frekvencie investovania, pri akej sume sa Ti to „láme“.

  Vždy môžeš začať s roboporadcom a následne, po dosiahnutí kritického objemu investície, presedlať na brokera.

  Diverzifikácia

  Diverzifikácia portfólia je kľúčová pri riadení rizika, a zároveň tiež ovplyvňuje výšku výnosov.

  Broker

  Pri investovaní cez brokera, ak nemáš naozaj veľa prostriedkov na pravidelné investovanie, budeš sa musieť uspokojiť s nižším počtom ETF.

  Jednak z dôvodu transakčných poplatkov, jednak tiež z dôvodu efektívnej alokácie. Ak totiž máš na investovanie napríklad 500 Eur mesačne a máš v portfóliu 5 ETF v pomere napr. 50:20:10:10:10 a zhodou okolností ETF s váhou 10 % stojí 100 Eur za akciu, neexistuje, aby si v rámci jedného mesiaca nakúpil celé portfólio v požadovanom zložení a pomeroch.

  Stále môžeš nákup ETF rozdeliť do viacerých mesiacov, ale vtedy reálne v prvých rokoch investovania nedosahuješ požadovanú alokáciu.

  Alternatívou je investovať raz za viacero mesiacov, čo môže byť náročnejšie na disciplínu.

  V každom prípade ale pri investovaní na vlastnú päsť nedosiahneš mieru diverzifikácie, akú dokáže ponúknuť roboporadca, čo znamená, že môžeš dosiahnuť vyšší výnos, avšak rizikovosť portfólia môže byť vyššia. Toto platí obzvlášť pri dlhších horizontoch.

  Roboporadca

  Roboporadca dokáže zostaviť portfólio z viacerých ETF, napr. Finax ich má 10 – 6 akciových a 4 dlhopisové.

  A investovať do všetkých môžeš už od relatívne nízkej sumy (20 – 100 Eur, podľa roboporadcu).

  Takto zostavené portfólio bude lepšie diverzifikované a možno menej rizikové, avšak takmer určite nebude mať taký vysoký výnos ako koncentrovanejšie portfólio, ktoré si vieš zostaviť cez brokera.

  Pri kratších horizontoch je však vyššia diverzifikácia vhodnejšia.

  Zhrnutie

  Cez brokera si vieš zostaviť koncentrovanejšie a v dlhšom horizonte aj výnosnejšie portfólio ako cez roboporadcu.

  Pri možnostiach diverzifikácie si však obmedzený objemom peňazí, ktoré máš k dispozícii. Roboporadca Ti vie ponúknuť širšiu diverzifikáciu, čo je výhodné predovšetkým pri kratších horizontoch.

  Zároveň pri roboporadcovi nie je diverzifikácia obmedzená objemom investovaných peňazí.

  Správa portfólia

  Investovanie, aj pasívne, nie je vždy úplne pasívne. O portfólio sa treba starať v zmysle realizácie zmien z dôvodu pohybov trhov (rebalansovanie) a tiež z dôvodu životného cyklu portfólia (zmena alokácie).

  Broker

  Pri investovaní cez brokera sa musíš o svoje portfólio starať sám. Nastaviť si mantinely pre rebalansovanie a časy pre zmenu alokácie, čo vyžaduje znalosti, čas a úsilie.

  Následne potrebuješ sledovať, či mantinely neboli prekročené. Brokeri Ti často ponúknu možnosť upozornení (a ak nie brokeri, tak existuje viacero bezplatných aj platených služieb) o pohyboch Tvojich investícií, takže informácie budeš mať k dispozícii.

  Keďže máš všetko vo vlastných rukách, môžeš si zmeny v portfóliu a ich načasovanie nastaviť tak, aby si optimalizoval svoju daňovú povinnosť.

  Roboporadca

  Roboporadca sa Ti o potrebné rebalansovanie postará sám. Spravidla má roboporadca automatizovaný systém kontroly parametrov a realizácie potrebných odpredajov a nákupov.

  Vždy sa ubezpeč, či Ti tento systém vyhovuje z pohľadu daňovej optimalizácie.

  Zhrnutie

  Broker nechá celú správu portfólia na Tebe, ale zase máš možnosť nastaviť si ju tak, aby Ti vyhovovala po všetkých stránkach, vrátane daňovej.

  Roboporadca Ťa odbremení od výkonu správy, ale jeho pravidlá rebalansovania nemusia byť pre Teba výhodné.

  Emócie

  Najväčším nepriateľom investora je on sám. Čo sa týka investícií, ľudia sú ovládaní dvoma emóciami – chamtivosťou a strachom.

  V konečnom dôsledku sú to práve tieto emócie, ktoré spôsobujú, že človek draho nakupuje, lacno predáva a ostáva mimo trh v časoch, kedy by mohol dosiahnuť najvyššie výnosy.

  Broker

  Pri investovaní na vlastnú päsť cez brokera máš všetky svoje emócie vo svojich rukách.

  Schopnosť jednoducho nakupovať a predávať, a tiež tendencia často kontrolovať vývoj svojho účtu, budú klásť vysoké nároky na Tvoje sebaovládanie, obzvlášť v časoch krízy a tiež v čase, keď sa o kríze len hovorí.

  Ideálne je mať presne nastavené pravidlá a tých sa držať, nech sa deje, čo sa deje. Pri investovaní cez brokera je veľmi dôležité poznať samého seba, svoje emócie a spôsob, akým na ne reaguješ.

  Inak je veľmi pravdepodobné, že pri prvých náznakoch „krízy“ neostaneš verný svojej investičnej stratégii a Tvoj výnos bude v dôsledku toho podpriemerný.

  Problémom však býva, že pravdepodobne netušíš, ako budeš na vzniknuté extrémne trhové situácie reagovať, ak si už niečo podobné predtým nezažil…

  Roboporadca

  Roboporadca je robot. Nerieši emócie. Má presne stanovený algoritmus, ktorý nasleduje. Tým je imúnny voči investičným chybám, ktoré znižujú výnosy individuálnych investorov.

  Zároveň fakt, že nepotrebuješ investície aktívne riešiť a iba si nastavíš trvalý príkaz, má za následok, že budeš svoje portfólio menej sledovať.

  Taktiež, vytiahnuť peniaze z účtu roboporadcu býva zdĺhavejšie, ako zrealizovať predaj u brokera, takže aj keď by Ťa to „pochytilo“, máš čas si to ešte rozmyslieť.

  Absencia emócií spôsobuje, že roboporadcovia aj napriek širšej diverzifikácii dokážu výnosovo poraziť väčšinu individuálnych investorov.

  Zhrnutie

  Ak nie si emocionálne stabilný typ, nemáš už skúsenosti s rôznymi extrémnymi situáciami na trhoch a ani nenasleduješ nejakú stratégiu založenú na presných pravidlách nákupu, držania a odpredaja, lepší dlhodobý výnos pravdepodobne dosiahneš investovaním cez roboporadcu.

  Záver

  V prvom rade, je veľmi dôležité investovať. Okrem úspešného vybudovania vlastného biznisu je to totiž najlepší spôsob, ako sa finančne zabezpečiť na budúcnosť.

  Ak máš relatívne vyššie sumy peňazí, chceš, vieš a máš čas si zostaviť a spravovať svoje vlastné portfólio a cítiš sa dosť emocionálne stabilný na to, aby si zvládol aj veľké trhové výkyvy, potom bude investovanie na vlastnú päsť cez brokera pre Teba pravdepodobne lepšie a určite menej finančne nákladné.

  Ak investície nie sú Tvojím koníčkom, preferuješ portfólio na autopilot, avšak chceš mať istotu, že máš zainvestované dobre, a nevadia Ti o vyššie poplatky, potom bode pravdepodobne lepšou voľbou roboporadca.

  Napadajú Ti ešte ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť výber medzi brokerom a roboporadcom? Cez koho investuješ Ty? Podeľ sa s nami v komentároch.


  Norbert Nepela

  Norbert Nepela

  Investor a investičný kouč. Zakladateľ portálu Papučový investor, ktorého poslaním je pomáhať „amatérskym” investorom dosahovať vyššie výnosy pri nižšom riziku a vybudovať si tak bezpečný pasívny príjem.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články