Viac

  Odvod reťazcov stál domácnosti len za január 50 miliónov €

  V piatok 15.2.2019 sa zjavili výsledky inflácie v SR za január 2019. Nešťastná (?) formulácia dopadu odvodu reťazcov v komentári MF SR priviedla väčšinu slovenských médií k záveru, že odvod dopad na ceny nemal, alebo bol len minimálny.

  V piatok 15.2.2019 sa zjavili výsledky inflácie v SR za január 2019. Nešťastná (?) formulácia dopadu odvodu reťazcov v komentári MF SR priviedla väčšinu slovenských médií k záveru, že odvod dopad na ceny nemal, alebo bol len minimálny.

  V skutočnosti sa odvod v cenách potravín prejavil prakticky v plnej sile. Viac o tom píšeme v tlačovej správe nižšie.

  Tlačová správa - Odvod reťazcov stojí domácnosti už 50 miliónov

  Štatistický úrad SR zverejnil výsledky inflácie za január 2019. Dozvedeli sme sa z nich, že ceny stúpli oproti decembru o 2,2 %, pričom ceny potravín a nealkoholických nápojov stúpli o 3 %.

  Ministerstvo financií k tomu napísalo: „Vplyv zavedenia odvodu z reťazcov bol na rast cien minimálny. Do celkovej inflácie na úrovni 2,2 % prispel odvod z reťazcov len približne 0,1 percentuálnym bodom (p.b.).“

  Mýlenie verejnosti a ďalšie zdražovanie

  Čísla sedia, ale slovíčka “minimálne” a “len” sú mýlením verejnosti. Príspevok 0,1 percentuálneho bodu totiž znamená, že odvod reťazcov sa na raste januárových cien podieľal takmer jednou dvadsatinou.

  Ak sa aj toto číslo zdá malé, prepočítajme si to na nominálne hodnoty. Pri celkovej spotrebe domácností zhruba 50 miliárd eur tvorí tento nárast sumu 50 miliónov eur.

  O toľko by mali byť ľahšie peňaženky slovenských domácností kvôli odvodu reťazcov.

  Odhad príjmov z odvodu na rok 2019 je pritom 107 miliónov eur. Znamená to, že prenos odvodu do cien bol polovičný? Nie.

  Odvod totiž ešte neplatia tri veľké reťazce*, ktoré mali v roku 2017 až 62 % podiel na tržbách všetkých reťazcov, a ktoré majú účtovný rok posunutý až na marec.

  Ministerstvo zároveň nevyčíslilo vplyv odvodu na iné tovary, ako potraviny. Odvod sa totiž platí z celkového obratu, nie z obratu potravín.

  Z týchto čísiel vyplýva, že odvod reťazcov sa zásadným spôsobom preniesol do cien potravín a po marci môžeme očakávať ďalšíe zvýšenie cien.

  Ako zaujímavosť dodávame, že stále neexistuje sľubovaný Marketingový fond, do ktorého mali pôvodne smerovať prostriedky z odvodu.

  Predbežná informácia o tomto zámere bola pritom zverejnená už v auguste. Desiatky miliónov eur sú tak nateraz len bežnými príjmami rozpočtu.

  Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články