Viac

  Ako zistiť, či bude Vaše investičné portfólio výnosné

  Ak sa podujmeš investovať na vlastnú päsť, tak sa nevyhnutne stretneš s úlohou zostaviť si portfólio. Ale ako overiť, či portfólio, ktoré si zostavíš, bude naozaj výnosné.

  Ak sa podujmeš investovať na vlastnú päsť, tak sa nevyhnutne stretneš s úlohou zostaviť si portfólio. Ale ako overiť, či portfólio, ktoré si zostavíš, bude naozaj výnosné.

  A aké veľké riziko budeš investovaním doň podstupovať? V skratke, či mu môžeš veriť…?

  Ideálne portfólio má obrovský výnos pri nulovom riziku. Bohužiaľ, také v praxi nenájdeš. Nikde. Bodka.

  Preto pri zostavovaní portfólia budeš musieť zvažovať výnos a riziko, a tiež trochu oprášiť stredoškolskú štatistiku.

  Najlepšia cesta investovania pre bežného investora

  V Papučovom investorovi sme presvedčení, že jednou z najlepších investičných „ciest“ pre bežného investora je investovať pasívne do fondov obchodovaných na burze, tzv. ETF.

  O každom ETF, ktoré máš v portfóliu budeš potrebovať vedieť dva údaje – ročný výnos za čo najdlhšie obdobie a ukazovateľ rizika (to isté však platí, aj keď investuješ do samostatných akcií).

  Odkedy nám EÚ regulácia zamedzila prístup k US domicilovaným ETF, sme „odkázaní“ na tzv. UCITS ETF, t.j. indexové fondy schválené pre predaj EÚ investorom.

  Ich celkový prehľad a štatistiky sú dostupné na stránke www.justetf.com, avšak tam sú dostupné údaje o výnosnosti len za posledných max. 5 rokov.

  Prípadne sa môžeš pozrieť priamo na prospekt konkrétneho ETF. Problémom však je, že len malá časť UCITS ETF je na trhu dlhšie ako 5 rokov.

  Preto pri zisťovaní potenciálu výnosu odporúčam zamerať sa na výnosnosť nie konkrétneho produktu, ale typu akcií či dlhopisov, do ktorých ETF investuje. Tento „typ investície“ sa nazýva „trieda aktív“.

  No a na tento účel môžeš použiť môj obľúbený Portfolio Visualizer a jeho Backtest Asset Allocation nástroj.

  Prvý krok je výnos

  V prvom kroku sa pozrieme na výnos. Napríklad US Large Cap akcie, čo je de facto index S&P 500, mal od januára 1972 do augusta 2018 výnos 10,39% p.a.

  Ak by sme chceli pridať do portfólia viacero ETF, jednoducho spravíme vážený priemer ich výnosností a dostaneme výnos portfólia.

  Druhou stranou mince je riziko, ktoré pri dosahovaní výnosu podstupujeme. Je rozdiel zarobiť 10% ročne v prípade, ak investícia stále iba rastie a v prípade, ak investícia každý rok kolíše aj o 50%.

  V prípade US Large Cap akcií boli cenové výkyvy (volatilita) merané štandardnou odchýlkou (tu je tá stredoškolská štatistika) na úrovni 15%.

  Reálne to hovorí, že ročné výnosy boli v 68% prípadov v rozmedzí 10,39% ± 15,00%, t.j. medzi -4,61% do +25,39%. Najlepší rok bol v zisku 37,45% a najhorší v strate 37,02%.

  Otázka je, ako toto „uchopiť“. Údaj o volatilite je totiž trošku mätúci v tom, že zahŕňa aj pozitívnu odchýlku od priemerného výnosu. A tá je pre nás ako investorov žiadúca.

  Preto pre účely stanovenia miery rizika investície použijeme radšej parameter „Value at Risk“ (VaR), ktorý vyjadruje percentuálny pokles portfólia a jeho pravdepodobnosť. VaR sa teda pozerá len na tú časť volatility, ktorá „ide do mínusu“.

  Vzorový príklad

  Pozrime sa na náš príklad. Ak 68% ročných výnosov (toľko percent všetkých údajov je v rozsahu jednej štandardnej odchýlky) spadá do intervalu od -4,61% do +25,39%, potom približne v polovici zostávajúcich rokov bol výnos nižší ako -4,61%.

  A interpretácia z pohľadu VaR: S pravdepodobnosťou 16% bude v ktoromkoľvek roku náš výnos nižší ako -4,61%. Alebo: S pravdepodobnosťou 84% nestratíme v ktoromkoľvek roku viac ako 4,61%.

  Podľa Portfolio Visualizer-a je 95% VaR pri investovaní do veľkých US spoločností na úrovni -6,52%, čo znamená, že s pravdepodobnosťou 95% v ktoromkoľvek roku neklesne hodnota tejto investície o viac ako o 6,52%.

  Výsledky historickej analýzy US Large Cap nájdeš na tejto linke.

  Rizikovosť svojej investície si teda odmeriaš pravdepodobnosťou dosiahnutia nepriaznivého výsledku. To, akú veľkú mieru „istoty“ (pravdepodobnosti) použiješ, je na Tebe – každý máme iné vnímanie rizika a potenciálnej straty peňazí.

  Do portfólia potom budeš zvažovať len kandidátov, ktorí tento parameter spĺňajú, ideálne vo vzájomnej kombinácii ako portfólio.

  Po aplikovaní tohto postupu sa dostaneš k zoznamu investícií (resp. portfóliu), ktoré historicky dosiahli Tebou požadovaný výnos pri akceptovateľnom riziku.

  Už toto je významný krok v zostavovaní výnosného portfólia a budovaní vlastnej „investičnej dôvery“.

  Budúcnosť na základe minulosti

  Lenže určite dôverne poznáš formuláciu, že „minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov“. Nebolo by super, keby bolo možné pozrieť sa, ako sa bude portfólio vyvíjať v budúcnosti?

  Bolo. A takú možnosť máš aj Ty. Nie je to však žiadna krištáľová guľa, ale opäť „stredoškolská štatistika“.

  Tento pohľad do budúcnosti sa volá Monte Carlo simulácia a spraviť si ju môžeš na tejto stránke.

  V podstate sa pozerá na historické parametre portfólia a s uplatnením štatistických metód namodeluje vývoj do budúcnosti. Toto spraví veľmi veľa krát, pričom vždy dosiahne mierne iný výsledok.

  Z tohto množstva možných budúcností spraví štatistický prehľad, ktorý Ti ponúkne ako výstup. Napríklad pre US Large Cap akcie je iba 10% šanca, že výnos p.a. bude nižší ako 5,94% a maximálny pokles vyšší ako 57,82%.

  Zároveň je tiež pravdepodobnosť iba 10%, že výnos bude vyšší ako 14,7% p.a. s maximálnym poklesom nepresahujúcim 29,78%. Tento konkrétny príklad si môžeš pozrieť na tejto linke.

  Takže, keď zostavuješ portfólio, je namieste klásť si otázky: „Bude moje portfólio výnosné? A aké riziko podstupujem?“. A verím, že tento článok Ti dal základ na ich zodpovedanie.

  Daj mi vedieť, aké parametre má Tvoje portfólio!


  Norbert NepelaNorbert Nepela

  Investor a investičný kouč. Zakladateľ portálu Papučový investor, ktorého poslaním je pomáhať „amatérskym” investorom dosahovať vyššie výnosy pri nižšom riziku a vybudovať si tak bezpečný pasívny príjem.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články