Viac

  Najväčšie šťastie a radosť prežívame vtedy, keď sú šťastní druhí

  Láska, prajnosť, úprimnosť sú vlastnosti, ktorými nikomu neublížime. Všetko to najvzácnejšie, čo môžeme druhým rozdávať a nepotrebujeme byť na to bohatí, sú práve momenty , v ktorých prejavíme o druhého úprimný záujem.

  Láska, prajnosť, úprimnosť sú vlastnosti, ktorými nikomu neublížime. Všetko to najvzácnejšie, čo môžeme druhým rozdávať a nepotrebujeme byť na to bohatí, sú práve momenty , v ktorých prejavíme o druhého úprimný záujem.

  Veľmi vzácne sú okamihy, v ktorých uberieme zo svojho času a venujeme ho druhému človeku. Keď prejavíme záujem aj o neznámeho človeka, ktorý sa nám zdá bezradný, smutný, či utrápený.

  V dnešnej dobe je vzácnosťou úprimný a nezištný medziľudský kontakt, dotyk, pohladenie, milé slová, či povzbudenie.

  Čo však vzácnosťou nie je, je stres, chaos, ohováranie, závisť, škodoradosť, či iné negatívne a deštrukčné prejavy človeka voči druhým. Prečo existuje toľko nenávisti a zlosti medzi ľuďmi? Prečo si ľudia niekedy nevedia prísť na meno, podrážajú si nohy a sebecky si idú za svojimi cieľmi?

  Pokiaľ človek nie je vnútorne šťastný, spokojný, vysporiadaný a v harmónii sám so sebou, je pre neho veľmi náročné, aby šíril lásku a dobro okolo seba. Tým, že človek vo svojom vnútri trpí, pociťuje psychickú bolesť, potrebuje podnety, ktoré jeho bolesť prehlušia.

  Je náročné, aby človek, ktorý je životom nespokojný prijímal a pozeral sa na prirodzenú radosť druhých ľudí bez toho, aby mu to neubližovalo. Pokiaľ sa však stretne ešte s väčšou ľudskou bolesťou, tá jeho bolesť sa zmierni.

  Nespokojný a nešťastný človek žije v bludnom kruhu a nemá silu tento kruh opustiť. Na to, aby sa zbavil vnútorného smogu, potrebuje opäť načerpávať pozitívne vnemy, podnety, situácie a naučiť sa zažívať príjemné emócie.

  Ako sa úprimne radovať sám zo seba

  Pokiaľ sa človek nevie vcítiť a úprimne sa radovať zo šťastia druhého, len veľmi ťažko sa bude vedieť úprimne radovať sám zo seba.

  Možno sme presvedčení, že keď máme v živote všetko, čo potrebujeme, budeme nepretržite šťastní a budeme sa úprimne tešiť zo všetkého, čo máme.

  Šťastie z materiálnych vecí však nikdy nenahradí šťastie a spokojnosť z nemateriálnych, či duchovných hodnôt a podnetov. Ak sa tešíme z toho, že niečo vlastníme, čo potom, keď o to prídeme?

  Ale ak sa vieme tešiť a byť spokojnými aj vtedy, keď „nič nemáme“, pocit šťastia, ktorý vtedy prežívame je absolútne čistý, úprimný, nezištný a ničím nepodmienený.

  Najvyšší prejav šťastia a radosti by sme mali prežívať práve vtedy, keď vidíme, že druhí ľudia sú šťastní.

  Keď vidíme, že sa smejú, že sa im darí a spoločne zdieľame príjemné chvíle.

  Ak rozdávame druhým radosť a šírime okolo seba spokojnosť aj v situáciách, v ktorých je to niekedy náročné, vždy je to účinnejšie, ako keď sme nahnevaní na celý svet. To, čo šírime do okolia, sa nám postupne vráti naspäť.

  Aký význam má niekomu závidieť, nepriať, robiť zle, či ohovárať? Všetko to dobré a zlé čo robíme je súčasťou nás. Je to súčasťou nášho hlbokého jadra osobnosti, vnútorného prežívania a spôsobu myslenia.

  Čím skôr zmeníme svoj vnútorný postoj a uvedomíme si dôležitosť vyjadrovania pozitívnych reakcií a dávania pozitívnej spätnej väzby, tým skôr sa očistí a odľahčí naše vnútorné Ego a začne sa naprávať naša karma.

  Ak robíme všetko preto, aby sme urobili druhých šťastnými, v konečnom dôsledku šťastie prežívame aj my. Keď druhému človeku máme potrebu niečo dať, musíme to najprv mať. A keď to nemáme, tak si to musíme zaobstarať.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články