Viac

  Nebojte sa učiť svoje deti správne narábať s peniazmi. Buďte názorní

  Pre deti nie je priskoro na to, aby začali vnímať peniaze a majetok. Hodnotu vecí a prečo je dobré si sporiť.

  Deti síce nezarábajú, no peniaze dostávajú pri rôznych príležitostiach – vreckové, za kupačku, na Vianoce, meniny, narodeniny, pri významných životných udalostiach. Čo potom ďalej s týmito peniazmi? Dieťa ich môže minúť hneď, ako to napokon robia aj dospelí, keď neuvážene míňajú na to, čo ani nepotrebujú, alebo si ich môže odkladať. Dieťaťu tak názorne ukážete, že ak si chce kúpiť niečo drahšie, môže si na to našetriť. Stanoví si cieľ a ak dodrží disciplínu, časom ho dosiahne. Samozrejme, pre dieťa dosiahnuteľný cieľ, ktorý si aj stihne užiť. Takže ak chce autíčko na diaľkové ovládanie, časový horizont 10 rokov veľký zmysel dávať nebude.

  Ak dieťaťu dáte pokladničku a namiesto kupovania sladkostí bude peniaze hádzať “do prasiatka”, tak po čase zistí, že si môže kúpiť niečo drahšie, než cukrík alebo čokoládu. Takto názorne dieťaťu ukážete princíp sporenia. Že nemusí byť všetko ihneď a že sporenie je posielanie peňazí do budúcnosti, kde ich zrazu bude na kope viac.

  Doma o peniazoch hovorte otvorene

  Dieťa vníma, čo sa okolo neho rozpráva a deje. Aj na nákupe, aj pri preberaní rodinného rozpočtu. A to je zároveň príležitosť pre rodičov vysvetliť dieťaťu, prečo danú položku kupujú, alebo nekupujú a akú má hodnotu. Odkiaľ sa berú peniaze na nákup a čo to stojí peniaze vôbec zarobiť. Tak dieťa pochopí, že “bez práce nie sú koláče”. Rovnako dôležité sú aj riešenia v prípade nedostatku peňazí a aký má na život dopad neuváženého požičiavania si peňazí a to hlavne na nepodstatné veci. Čo to znamená zadlžiť sa.

  Názorná príprava dieťaťa na poberanie výplaty

  V tomto prípade je dôležitá pravidelnosť. Dieťaťu tak simulujete mzdu a ako môže s peniazmi narábať v určitom časovom úseku. Rovnako dieťa môžete odmieňať bonusmi za rôzne splnené úlohy, no pozor, aby si nezačalo plniť svoje povinnosti iba kvôli peniazom.

  Ak má teda dieťa k dispozícii pravidelný “príjem” v podobe vreckového, tak sa môže s peniazmi učiť narábať. Pripravovať sa tak na dospelosť, pretože si mnohé princípy osvojí už v mladosti. Môže tak pochopiť princíp rodinného rozpočtu a pravidelné platby, zarábanie peňazí, sporenie na nejaký konkrétny cieľ.

  Staršie deti si môžu odkladať peniaze na detský investičný účet, napríklad na budúce štúdium. A či zvoliť sporenie alebo investovanie? Sporenie súvisí s rizikom, že okrem nízkeho výnosu sa do peňazí zahryzáva aj inflácia. Investovanie je spojené s dlhodobým horizontom, čo zároveň znižuje riziká a ponúka vyššie zhodnotenie. V tomto prípade nie je hanba poradiť sa s odborníkom. Občas musíme na seba prevziať rolu dieťaťa a profesionálny finančný poradca rolu rodiča, aby nám vysvetlil možnosti.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články