test
Viac

  Odkiaľ čerpať pozitívnu energiu, keď sme úplne frustrovaní?

  Vždy si treba uvedomiť jedno pravidlo: „To, ako sa cítime je výsledkom toho, ako premýšľame a nie toho, čo sa deje okolo nás.“

  Vždy si treba uvedomiť jedno pravidlo: „To, ako sa cítime je výsledkom toho, ako premýšľame a nie toho, čo sa deje okolo nás.“

  Ak pochopíme podstatu vyššie uvedeného pravidla pochopíme, že zásadným strojcom a ovplyvňovateľom vlastného prežívania sme práve my, sami.

  Spôsob nášho premýšľania vplýva nielen na naše prežívanie, ale automaticky spustí emócie súvisiace s myšlienkami, ktoré máme.

  Emócie následne pôsobia na celý náš organizmus, čo ovplyvní naše psychické aj fyzické zdravie. Podľa spôsobu prežívania začneme primerane konať. Ak sa budeme cítiť veľmi zle, naše konanie a správanie bude tomu zodpovedať.

  Čo z toho vyplýva?

  Netreba sa v prvom momente sústreďovať na nepriaznivosť situácie, či okolností, ktoré v nás vyvolali stav frustrácie. Dôležité je sústrediť sa na pokoj a vyrovnanosť vlastnej mysle. Za žiadnu cenu by sme si nemali vonkajšími okolnosťami narúšať našu vnútornú pohodu.

  To, či si udržíme vnútorný pokoj, harmóniu a pozitívne myslenie záleží výlučne od nášho spôsobu premýšľania.

  Ak sa naučíme vedome predchádzať tomu, aby sme sa vnútorne neznepokojovali nad každou maličkosťou, odrazu zistíme, že my sme tí, ktorí si vpúšťame vonkajšie stresy do vlastného organizmu.

  My sme tí, ktorí si sami určujeme, čím sa budeme zaoberať, a čo ostane pred bránou našej mysle.

  Keď pochopíme princíp vytvárania si vlastnej pozitívnej energie zistíme, že nezáleží na tom, čo vidíme, čo počujeme, čo sa nám deje, ale záleží na tom, ako to spracujeme, ako si čo pripustíme, koľko času sa budeme zaoberať tým, čo nezmeníme a ako si pretransformujeme situácie, ktoré sú pre nás ťažko zvládnuteľné.

  Nič, čo sa deje okolo nás nevplýva na naše prežívanie tak, ako vplývajú na nás naše myšlienky a spôsob, akým informácie spracovávame.

  Jediný spoľahlivý zdroj energie

  Jediným spoľahlivým zdrojom na čerpanie pozitívnej energie je práve naša myseľ. Nie vždy máme možnosť odísť do prostredia, ktoré je pre nás príjemné.

  Nie vždy máme možnosť opustiť zázemie ľudí, s ktorými zdieľame pracovné, či rodinné prostredie, nie vždy máme možnosť ovplyvniť, aby sa nám diali iba príjemné situácie.

  Čo však môžeme vždy a za každých okolností ovplyvniť je práve spôsob, akým na všetko nahliadame. Spôsob vytvárania našich myšlienok, ktoré nám víria v hlave na základe toho, ako sme si našu myseľ vytrénovali.

  Pokiaľ sme sa naučili nenahliadať na nepríjemné situácie negatívne, ale primerane, pozitívne, náučne a pod, žiadna zo situácii nás nebude vnútorne frustrovať.

  Budeme si uvedomovať fakt, že všetko, čo sa okolo nás deje nie je o nás, ale o okolitom dianí, o okolitých ľuďoch, prostredí, prírode, energii, či okolnostiach. O nás je to, čo sa nám odohráva v našej mysli.

  Nebudeme si pripúšťať informácie spôsobom, ktorý je pre nás zraňujúci a frustrujúci.

  Informácie budeme prijímať výlučne spôsobom, ktorý neublíži nášmu vnútornému prežívaniu. Ak sa stretneme s náročnou životnou situáciou, vždy by sme sa mali zamyslieť nad jej hlbším významom, opodstatnenosťou a prínosom do nášho života.

  Vlastná zodpovednosť

  Nemali by sme sa hnevať na to, čo sa nám, alebo okolo nás deje do takej miery, že ostaneme z toho frustrovaní.

  Prečo by sme mali preberať bremeno a ťarchu všetkých životných problémov, ktoré sa dejú na naše plecia? Prečo by sme sa mali trápiť a frustrovať tým, čo spôsobil niekto druhý?

  Treba sa naučiť posilniť si vlastnú zodpovednosť za svoje premýšľanie, správanie, či konanie a prenechať zodpovednosť druhých na ich vlastné ramená.

  Každý sme si strojcom svojej pozitívnej, či negatívnej energie a neexistuje dôvod, prečo by sme si mali vedome nechať odčerpávať z pozitívnej energie, ktorú sme si sami vytvorili.

  Každý človek na tejto planéte disponuje vzácnym darom, ktorým je jeho vlastné myslenie.

  Toto myslenie by sme mali používať práve na vytváranie príjemných, harmonických, zmysluplných a pozitívnych myšlienok, ktoré budú vysielať pozitívnu energiu nielen do nášho organizmu, ale do celého sveta.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články