test
Viac

  Osobný bankrot

  Kedy, resp. za akých okolností sa človeku oplatí využiť túto možnosť? Komu sa to oplatí? Aký je proces, resp. čo k tomu treba?

  Osobný bankrot je jeden zo spôsobov ako navždy vyrovnať svoje dlhy a začať nový život bez záväzkov. Druhý spôsob je mať dlhy pod kontrolou.

  Bankrot vyhlasujú ľudia, ktorí sa dostali do situácie, keď už nedokážu splácať svoje finančné záväzky. Na Slovensku je uzákonený od roku 2006 a minulý rok využilo túto možnosť 441 ľudí.

  Neschopnosť splácať finančné záväzky vzniká vtedy, keď človek nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako dvom veriteľom a má minimálne dva záväzky.

  Osobné bankroty sú bežné v USA, Veľkej Británii a aj v Nemecku. Na Slovensku brzdia výraznejšie využívanie osobného bankrotu vysoký preddavok a povinnosť minimálneho majetku.

  Osobný bankrot sa skladá z dvoch častí. Konkurz a oddlženie.

  peniaze

  Prvý krok je podanie návrhu na konkurz. Pred podaním návrhu na súd musí dlžník zaplatiť preddavok 663,88 eura. Preddavok je určený na úhradu odmeny a výdavkov správcu.

  Jedna zo základných podmienok na to, aby súd schválil návrh na vyhlásenie osobného bankrotu je preukazateľnosť majetku v minimálnej hodnote 1659,70 eura. Majetok slúži na pokrytie nákladov konkurzného konania.

  Počas konkurzu prebieha súpis celého majetku, ktorý správca konkurznej podstaty rozpredá. Súd zastaví všetky exekúcie a veriteľov čiastočne uspokojí peniazmi z predaja všetkého majetku. (Do majetku sa započíta okrem nehnuteľného majetku aj majetok hnuteľný – napríklad notebook, hotovosť, predmety osobnej spotreby, prípadne šperky.) Potom dlžník požiada súd o oddlženie.

  Oddlžením začína plynúť trojročná skúšobná doba. Počas nej musí dlžník pracovať a splácať poplatky správcovi konkurznej podstaty. Raz ročne musí zložiť správcovi súdom určenú splátku. Tá môže byť maximálne vo výške 70% čistého ročného príjmu dlžníka.

  Dlžník bude úplne bez dlhov až o minimálne tri a pol roka. Prvá časť – konkurz – trvá šesť a viac mesiacov. Dĺžka konkurzu závisí od počtu veriteľov a výšky speňažovaného majetku.

  Druhá časť – oddlženie – trvá tri roky. Po tomto čase sa končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať s čistým štítom.

  Osobný bankrot nevyhlási človek náhodou. Predchádza mu niekoľko ročná negatívna história. Najčastejšími spúšťačmi sú strata zamestnania, dlhodobá PN alebo situácia, keď splátky dlhov prevyšujú príjmy. Vyhlásiť osobný bankrot sa oplatí ľuďom, ktorí dlhodobo žijú v mesačnej strate a ani rodina ich nedokáže podporiť.

  Podľa zákona predsa len treba mať zopár stoviek v zálohe a nie je to úplne ideálne na „fresh start“ alebo áno?

  peniaze

  Minimálna hodnota majetku dlžníka musí byť 1 659,70 eura a pred podaním návrhu musí uhradiť správcovi konkurznej podstaty preddavok vo výške 663,88 eura. Počas trojročného oddlžovania musí dlžník správcovi každý rok zložiť 70 % zo mzdy. Z tohto dôvodu by mal byť dlžník zamestnaný.

  Nízka finančná gramotnosť obyvateľov Slovenska predurčuje k tomu, že v prípade dlhodobej nezamestnanosti im reálne hrozí vyhlásenie osobného bankrotu.

  Vyše 80% ľudí nemá žiadnu alebo len nedostatočnú finančnú rezervu. Ak vyhlásia ľudia so zlou finančnou disciplínou osobný bankrot, tak im to aj v prípade oddlženia nemusí pomôcť. Môže prísť k recidíve a človek po pár rokoch môže byť tam, kde bol predtým.

  Jeden z kontrolných mechanizmov je výška splátky úverov. Tá by nemala presiahnuť 30% z príjmov. Viac ako tretina Slovákov však prekračuje každý mesiac tento limit.

  Pri vytváraní dlhodobých aktív sa až 41% ľudí spolieha na pomoc rodiny. Máme tendenciu tlačiť zodpovednosť pred sebou a spoliehať sa na pomoc od druhých. V určitých prípadoch to môže zafungovať, ale nie vždy to vyjde.

  Demografický vývoj hovorí o tom, že o 30 rokov bude pripadať na jedného dôchodcu jeden pracujúci. Ak si súčasní tridsiatnici nebudú tvoriť krátkodobé a dlhodobé rezervy, tak sa môže stať, že ich osobný bankrot dobehne v dôchodkovom veku.

  Osobnému bankrotu sa vyhneme vtedy, keď sa vyhneme akýmkoľvek dlhom. Ak aj dlhy máme, tak je nevyhnutné ich mať pod kontrolou. Je dobré sa poradiť s odborníkom ako dostať dlhy pod kontrolu. Ktoré dlhy sú dobré a ktoré sú zlé. A ktorý dlh je drahý a ktorý je ešte cenovo únosný.


  Milan KalmancaiMilan Kalmancai

  Finančný konzultant, manažér, kouč a zakladateľ Akadémie rozvoja. Radím klientom pri výbere vhodných riešení na finančnom trhu. Vzdelávam finančnú gramotnosť. Mám rád športové fanúškovanie, sledovanie noviniek na internete a aktívne trávenie času s rodinou a so psom. Milujem sushi, spievanie, cigary a koučovanie. Som Vodnár a na väčšinu činností potrebujem systém.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články