test
Viac

  Poistite si úver, aby vašej rodine nezostali „na krku“ vaše záväzky

  V dnešnej dobe si už málokto môže dovoliť kúpu domu, bytu, auta či iných drahších vecí bez hypotéky alebo pôžičky. A keďže nikto z vás nevidí do budúcna, nemôžete si byť ani istý, či budete môcť tento svoj záväzok splatiť do posledného centu.

  V dnešnej dobe si už málokto môže dovoliť kúpu domu, bytu, auta či iných drahších vecí bez hypotéky alebo pôžičky. A keďže nikto z vás nevidí do budúcna, nemôžete si byť ani istý, či budete môcť tento svoj záväzok splatiť do posledného centu.

  Dennodenne hrozí, že stratíte zamestnanie, ochoriete alebo nebudete môcť z iných príčin splácať banke úver. Poistenie úveru je preto „istota“, ktorá poslúži ako ochrana vašich financií v prípade, ak nastane situácia, že nebudete môcť svoj úver splatiť.

  Prečo si dať poistiť úver?

  Požičať si peniaze od banky môže pre vás znamenať na určité obdobie naozaj nevyhnutnú záchranu, avšak prináša so sebou aj istú zodpovednosť a povinnosť zaviazať sa, že požičané peniaze splatíte. V živote každého z vás však môžu nastať situácie, ktoré vám znemožnia tieto finančné prostriedky vrátiť.

  Keďže hypotéka alebo úver predstavuje riziko nielen pre vás a vašu rodinu, ale aj pre samotnú banku, pri žiadosti o úver vám banková inštitúcia sama ponúkne aj poistenie pre prípad neschopnosti ho splácať.

  Poistenie hypotéky nie je povinnosťou, ale slúži pre prípady, keď nie je klient schopný z akýchkoľvek dôvodov splácať požičané peniaze. Jeho základom vždy býva poistenie pre prípad úmrtia, ktoré vlastne „oslobodí“ klientových pozostalých od splatenia dlhu.

  Ďalšími prípadmi, keď nemusíte byť schopný úver splácať, môžu byť úrazy, dlhodobá choroba alebo strata zamestnania, pri ktorých vám takisto môže pomôcť poistenie hypotekárneho úveru, ale aj rizikové či životné poistenie.

  Každopádne na poistenie úveru by mal myslieť každý, kto chce mať istotu, že aj v ťažkých životných situáciách, ktoré síce nemusia, ale môžu nastať, bude schopný svoju dlžobu voči banke splácať a nepríde tak o nehnuteľnosť do ktorej už v priebehu života investoval svoj čas a hlavne peniaze.

  Poistenie v poisťovni alebo v banke?

  Pre tých z vás, ktorí ešte nemajú uzavreté životné alebo rizikové poistenie, ale chcú sa zabezpečiť pre prípad neschopnosti splácať úver, je výhodné uzavrieť poistenie splácania hypotekárneho úveru priamo v banke.

  Toto poistenie sa však bude týkať len samotného úveru. V banke môžete získať výhodnejší úrok k úveru, istotu pokrytia celej sumy úveru a jednoduchosť pri vybavovaní poistenia.

  Na druhej strane môže byť cena za samotné poistenie vyššia, čiže v konečnom dôsledku môže prevýšiť nižší úrok za úver a vy nakoniec zaplatíte oveľa viac ako bez poistenia. Preto sa vždy dôkladne informujte o tom, koľko a za čo budete platiť, a pozorne čítajte zmluvné podmienky.

  Ak už máte uzavreté životné alebo rizikové poistenie, nemusíte uzatvárať ďalší samostatný produkt, pretože tieto kryjú aj neschopnosť splácania pôžičky pri vašom úmrtí, strate zamestnania alebo pri úraze.

  Vybaviť si tento druh poistenia je však o niečo časovo náročnejšie a jeho krytie nemusí byť dostatočné práve pre váš úver. Naopak, výhodou poistenia v poisťovni je širší okruh poistných udalostí (poistenie úveru v banke sa vzťahuje iba na úver) a zároveň miernejšie podmienky pre splnenie poistenej udalosti.

  Balíky pre poistenie hypotekárnych úverov

  Či sa rozhodujete medzi poistením hypotéky v banke alebo v poisťovni, rozdiel v možnostiach poistenia nie je až taký výrazný a vo väčšine prípadov sú rozdelené do nasledujúcich balíkov:

  • Poistenie pre prípad úmrtia – zahŕňa smrť spôsobenú úrazom alebo chorobou (výnimkou môže byť samovražda).
  • Poistenie pre prípad trvalej invalidity – stav invalidity musí byť uznaný ako trvalý (viac ako 70 % postihnutia), a to priamo Sociálnou poisťovňou.
  • Poistenie pre prípad dlhodobej práceneschopnosti – k poistnému plneniu však dochádza väčšinou až po 2 mesiacoch dokladovanej nepretržitej PN.
  • Poistenie pre prípad straty zamestnania – účinné je iba vtedy, ak došlo k strate zamestnania (prepusteniu) zo strany zamestnávateľa.

  Využite poistenie napríklad od mBank

  Internetová banka mBank ponúka hneď dva poisťovacie produkty:

  • Poistenie pôžičky – vzťahuje sa na prípady straty zamestnania, PN, invalidity 3. stupňa a úmrtia.
  • Poistenie hypotéky – platné pri invalidite 3. stupňa a smrti spôsobenej úrazom alebo chorobou.

  Oba druhy poistenia je možné dohodnúť si súčasne s uzatváraním úverového produktu a tie vám v prípade potreby zabezpečia uhradenie nesplatenej čiastky hypotéky či pôžičky od tejto bankovej inštitúcie.

  Uzavrieť môžete aj poistenie schopnosti splácať úver, čo je vlastne komplexný súbor poistenia zahrňujúci úmrtie, PN, stratu zamestnania, trvalú invaliditu po úraze alebo v dôsledku choroby.

  Výhodou tohto poistenia je rýchle a jednoduché vybavenie, možnosť uzavrieť ho majú fyzické osoby aj podnikatelia a pri jeho uzatváraní nie je nutná lekárska prehliadka. Poistná udalosť vzniká vtedy, ak:

  • je minimálna dĺžka trvania vašej PN 30 kalendárnych dní,
  • je klientovi priznaná trvalá invalidita a schválený invalidný dôchodok,
  • došlo k úmrtiu klienta,
  • došlo k strate zamestnania, ktorá trvá minimálne 60 kalendárnych dní.

  Aby ste mali nárok na plnenie poistného, ste povinný hlásiť poistnú udalosť vyplnením formulára – Oznámenie poistnej udalosti a zaslať ho spolu s ďalšími dokladmi na adresu poisťovne.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články