asd
Viac

  USA v tichosti schválila zákon, ktorý ohrozuje slobodu na internete po celom svete

  Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) bol schválený spolu s federálnym zákonom o výdavkoch v piatok 23. marca 2018.

  Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) bol schválený spolu s federálnym zákonom o výdavkoch v piatok 23. marca 2018. Zákon umožňuje orgánom činným v trestnom konaní požadovať prístup k online informáciám z ktorejkoľvek krajiny sveta!

  Zákon CLOUD bol predstavený republikánskym senátorom Orrinom Hatchom s podporou republikánskych a demokratických senátorov. Umožňuje orgánom činným v trestnom konaní jednoduchšiu cestu prístupu k elektronickým údajom, ako sú e-maily, správy a súbory, aj keď sú uložené na serveroch v inej krajine.

  Zákon tiež vytvára rámec pre zákonodarcov z USA, ktorí posielajú informácie zo serverov v USA do iných krajín.

  Hatch povedal:

  „Zákon CLOUD preklenuje rozdiel, ktorý niekedy existuje medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a technickým sektorom tým, že orgánom činným v trestnom konaní poskytne nástroje, ktoré potrebuje na prístup k údajom na celom svete, pričom súčasne vytvorí rámec na podporu medzinárodnej spolupráce na riešenie kolíznych noriem.

  ODBORNICI NA BITCOIN A DIGITÁLNE PRÁVA HOVORIA O ZRUŠENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Niektorí, vrátane vplyvného rečníka a autora Mastering Bitcoin – Andreasa Antonopoulosa, kritizovali, ako bol zákon prijatý bez diskusie a jeho dôsledky na súkromie.

  Bol prijatý zákon CLOUD. Ruší súkromie na celom svete, takže sa musel bez rozpravy dostať do zbierky zákonov, vo výške 1,3 bilióna dolárov.

  „Keď je súkromie kriminalizované, iba zločinci majú súkromie.

  Zase sme sa zapredali – Andreas M. Antonopoulos.

  Skupina pre digitálne práva Electronic Frontier Foundation (EFF) sa domnieva, že akt obchádza štvrtý dodatok, ktorý požaduje, aby sa pri akomkoľvek vyšetrovaní preukázala „pravdepodobná príčina“, ktorá predstavuje vysoký stupeň podozrenia.

  EFF takisto tvrdí, že zákon by mohol viesť k poskytovaniu údajov jednotlivcov zo strany USA orgánom činným v trestnom konaní v krajinách známych z dôvodu zneužitia práv ich občanov.

  Americká asociácia občianskych slobôd (ACLU) vyhlásila o zákone:

  „Ohrozuje ľudské práva, ohrozuje záujmy jednotlivcov v štvrtom dodatku v USA a poskytuje výkonnej zložke znepokojujúcu mieru voľnej úvahy na úkor autority Kongresu.“

  Technologické spoločnosti, ktoré uchovávajú údaje, budú mať možnosť odmietnuť zdieľať používateľské údaje, ak sa domnievajú, že žiadosti nie sú súčasťou legitímneho vyšetrovania trestných činov.

  Namiesto toho sa žiada o súčasný proces právneho riešenia, zmluve o vzájomnej právnej pomoci (MLAT).

  MICROSOFT, APPLE, FACEBOOK, GOOGLE A YAHOO PODPORUJÚ ZAKON CLOUD

  Prezident spoločnosti Microsoft a hlavný právnik Brad Smith uviedli vo vyhlásení z 21. marca 2018:

  „Navrhovaný zákon CLOUD vytvára moderný právny rámec pre to, ako môžu orgány pre presadzovanie práva cezhranične pristupovať k údajom. Je to silný štatút a dobrý kompromis.“

  Spoločnosť Apple, Facebook, Google, Microsoft a Yahoo tiež vydali spoločný list na podporu návrhu zákona zo 6. februára 2018, ktorý hovorí:

  „Zavedenie tejto dvojstrannej legislatívy je dôležitým krokom k posilneniu a ochrane individuálnych práv na súkromie, k znižovaniu medzinárodných kolíznych noriem a k udržaniu všetkých našich služieb.

  Zákon CLOUD povzbudzuje diplomatický dialóg, ale takisto dáva odvetviu technológií dve odlišné zákonné práva na ochranu spotrebiteľov a na riešenie kolíznych noriem, ak sa vyskytnú.

  Právne predpisy poskytujú mechanizmy na oznamovanie zahraničným vládam v prípade, keď právna žiadosť je o ich obyvateľoch, a ak je to potrebné, iniciuje priamu právnu výzvu.“


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články