asd
Viac

  Prečo priemerní investori nedosahujú zisk?

  Priemerní investori vo všeobecnosti nezhodnocujú svoje peniaze optimálne. V roku 2015 vykonala spoločnosť Dalbar kvantitatívnu analýzu správania investorov, podľa ktorej priemerný 30-ročný anualizovaný výnos investorov investujúcich v zmiešaných podielových fondoch predstavuje 1,65%.

  Investície do titulov s pevným výnosom dopadli ešte horšie, konkrétne dosiahli 0,59% výnos ročne. Počas tohto istého obdobia index Standard & Poor (S&P 500) dosiahol 10,35% ročný výnos a Barclays Aggregate Bond Index vykázal návratnosť 6,73% ročne.

  Príčinou takto rozdielnych výnosov sú však predovšetkým chyby pri rozhodovaní, ktoré zabraňujú dosiahnutiu aspoň priemerného zhodnotenia aktív.

  Kľúčom k úspechu je správne načasovanie

  Investori zlyhávajú predovšetkým pri rozhodovaní ako vhodným spôsobom nakupovať a predávať z časového hľadiska. Pritom správne načasovanie kúpy a predaja je jedným z hlavných kľúčov k úspechu v investovaní.

  Priemerní investori vo väčšine prípadov kupujú tituly, ktorým sa darí a sú mnohokrát nadhodnotené, predaj načasujú až keď je neskoro a hodnota titulu je nízka, čím realizujú straty.

  Neúmyselne sa tak vyhýbajú stratégii Warrena Buffetta, ktorý vyhľadáva podhodnotené, zaujímavé tituly, v ktorých vidí potenciál a ktoré si nikto až tak nevšíma. Ide tak v podstate proti trhu.

  Pri investovaní je taktiež veľmi dôležitý časový horizont

  Inteligentný investor si vopred uvedomuje, aký je jeho časový horizont, čo mu umožňuje nakupovať a predávať zodpovedným spôsobom.

  V prípade dlhého časového horizontu napríklad 20 rokov je vhodné počkať s nákupom do momentu, keď ceny poklesnú. Aj v prípade, ak by hodnota klesala ďalej, investor vie, že má dostatok času na to, aby sa trh otočil.

  Z dlhodobého hľadiska je takmer isté, že vývoj na trhu nielen vymaže straty z minulosti, ale aj prinesie zisk. Pri dlhých časových horizontoch dobre funguje priemerovanie nákupných cien.

  Investor s krátkym časovým horizontom v rozmedzí jedného dňa až týždňa musí byť pri nákupoch opatrnejší, nakoľko zotavenie titulu môže trvať dlhšie než je jeho časový horizont a prichádza tak k realizácii straty.

  na vkladných knižkách

  Stanovte si investičnú stratégiu

  Princíp „kúpiť a držať“ spočíva v odolávaní nutkania predávať tituly pri prvom náznaku problémov. To znamená, že najlepší investori konajú v súlade so svojou investičnou stratégiou, odolávajú čiastkovým turbulenciám trhu a snažia sa odhaliť moment, kedy sa trh prehrieva a je ten správny čas na predaj titulu.

  Na druhej strane je tiež dôležité vo svojej stratégii stanoviť, kedy bude investor predávať, aby tak zmiernil straty v prípade poklesu. Priemerný investor často investuje bez stratégie a drží titul aj v zlých časoch, v nádeji na oživenie trhu, čo však nenastane vždy a môže dôjsť k značnej strate.

  Mnoho investorov sa naháňa za populárnymi titulmi, čo však často vedie k nadhodnoteniu titulov. Investori do titulov Dotcom na začiatku roka 2000 a tiež investori do nehnuteľností v roku 2005 na to tvrdo doplatili.

  Len preto, že je niečo v súčasnej dobe horúce, nerobí to hneď dobrú dlhodobú investíciu. Priemerný investor v mnohých prípadoch kráča s davom a nakupuje akcie, ktoré sú nadhodnotené.

  V zmysle uvedeného je pri investovaní životne dôležité stanoviť si časový horizont, investičnú stratégiu, sledovať dianie na trhu a predovšetkým dôsledne zvážiť načasovanie investície a jej predaj.

  Pri zodpovednom prístupe tak je možné dosiahnuť oveľa viac ako dosahujú priemerní investori.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články