Rebríček najšťastnejších krajín za rok 2018 – nerozhodujú len peniaze

Koľko šťastia by nám prinieslo zvýšenie príjmu napríklad o 10 percent? Táto otázka je relevantná, keď ľudia dosahujú nižšiu úroveň príjmu. V skutočnosti však šťastie nezávisí len od peňazí.

335

Koľko šťastia by nám prinieslo zvýšenie príjmu napríklad o 10 percent?

Táto otázka je relevantná, keď ľudia dosahujú nižšiu úroveň príjmu. V takomto prípade môžu byť peniaze kľúčovým ukazovateľom šťastia širokej vrstvy menej majetnej časti populácie.

V najnovšej štúdii o svetovom šťastí World Happiness Report 2018 vedci zistili, že peniaze sa stávajú menej dôležitou súčasťou celkového vnímania pocitu šťastia ľudí.

V skutočnosti vedci vidia šťastie ako zložitý súhrn premenných mimo hmotného bohatstva, ktoré závisí predovšetkým od bohatstva krajiny vyjadreného HDP na obyvateľa, od sociálnej podpory, zdravotnej starostlivosti, slobody ľudí, solidarity spoločnosti, vnímania korupcie a od iných faktorov.

Rebríček najšťastnejších krajín

Top 10 najšťastnejších krajín je rovnakých ako aj minulý rok, len niektoré si medzi sebou vymenili poradie.

Na čele rebríčka najšťastnejších krajín sa už tradične umiestnili severské krajiny v poradí Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island, ktoré ťažia predovšetkým z prepracovanej siete sociálneho zabezpečenia, pričom vysoké daňové zaťaženie využívajú na financovanie vládnych služieb, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

Zvyšné priečky v prvej desiatke obsadzujú Švajčiarsko, Holandsko, Švédsko, Kanada a zástupcovia Oceánie Austrália a Nový Zéland.

Hegemóniu vyspelých krajín možno trošku prekvapivo na trinástej pozícii narušila Kostarika, ktorá je najšťastnejšou krajinou Latinskej Ameriky a ktorej vláda v poslednom období napriek nižšiemu podielu HDP na obyvateľa výrazne investovala do vzdelávania a národ je známy svojou kultúrnou vyspelosťou s pevnými sociálnymi vzťahmi priateľov, rodín a štvrtí.

Slovensko sa v rebríčku umiestnilo na 39. mieste, keď si oproti vlaňajšku polepšilo o jedno miesto, pričom ľudia stále negatívne vnímajú nedostatky v slobode a solidarite spoločnosti, a korupciu ako celospoločenský problém.

V porovnaní s krajinami V4 sa lepšie umiestnilo Česko na 21. mieste. Až za Slovenskom sa umiestilo Poľsko na 42. mieste a Maďarsko na 69. mieste.    

Graf: Rebríček 25 najšťastnejších krajín 2015 – 2017

/data/MediaLibrary/articles/14780/graff.png

Zdroj grafu: World Happiness Report 2018


PRIDAŤ KOMENTÁR