Bohatí Slováci sa odkláňajú od konzervativizmu a sú stále viac otvorení investovaniu.

Najvyššie zhodnotenie vidia v stavebných pozemkoch a práve dnes hodnotia ekonomickú situáciu ako najpriaznivejšiu pre investovanie za posledných šesť rokov.

Ukázal to exkluzívny prieskum J&T Banky Wealth Report medzi dolárovými milionármi. Podľa štúdie je slovenský milionár vysokoškolsky vzdelaný muž, ktorý vlastní firmu.

Hlavným zdrojom jeho bohatstva sú príjmy z podnikania. Viac ako polovica slovenských milionárov je majiteľom alebo konateľom firmy.

„Úspešným Slovákom pomáhame ako expert na investície spravovať a zhodnocovať ich majetok už 12 rokov. Sme hrdí, že môžeme byť ich partnerom, ktorému dôverujú.

Preto je dôležité, aby sme poznali ich názory, správanie a zámery. Len poznaním ich potrieb im dokážeme dlhodobo prinášať najlepšie investičné riešenia, čo je naším prvoradým poslaním.

Práve preto je štúdia Wealth Report pre nás aj našich klientov dôležitá,“

vysvetľuje riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Slovenskí milionári sú až o desať rokov mladší, ako tí svetoví. V priemere majú 51 rokov. Je to preto, že pred rokom 1989 bolo súkromné podnikanie a s ním spojené bohatnutie u nás de facto zakázané.

K dôchodkovému veku sa preto na Slovensku blíži prvá porevolučná generácia bohatých až dnes.

Slováci investujú do dlhopisov

Pri celkovom pohľade na portfólio badať u milionárov ešte opatrnosť, keď 51 % z neho tvoria stále konzervatívne nástroje, avšak citeľná je už väčšia otvorenosť k investičným nástrojom.

Slováci si obľúbili najmä investovanie do korporátnych dlhopisov, ktoré tvoria až 30 percent ich investičného portfólia, čo je až dvakrát viac ako pri svetových milionároch.

„Slovenskí bohatí vnímajú dlhopisy ako možnosť investovať do lokálnych firiem a projektov, ktoré môžu priamo vidieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji. Navyše tak podporujú domácu slovenskú ekonomiku,“

zdôrazňuje Anna Macaláková.

Slovenskí milionári veria do budúcnosti z hľadiska výnosu najviac stavebným pozemkom.

„Najvyššie očakávané zhodnotenie od stavebných pozemkov je spôsobené tým, že ich je, najmä čo sa týka okolia Bratislavy, už veľmi málo, a tie voľné investori rýchlo skupujú,“ tvrdí Anna Macaláková.

Obľúbené sú mince a známky

Prieskum ukázal, že slovenskí bohatí sa stále viac zaujímajú aj o zberateľské aktíva. Investujú najmä do umenia, známok a do mincí.

Ich vzrastajúcej obľube hrá do karát aj fakt, že v česko-slovenskom priestore pribúdajú aukcie zamerané práve na ne.

Motivácia pre investovanie do nich je pri milionároch jednoznačná, ide o osobné potešenie. Prestíž spojenú s vlastníctvom danej veci dolároví milionári spájajú najmä s hodinkami.

Pri víne vyhráva zasa pridruženie do spoločenstva ľudí, ktorí majú o túto vec záujem.

Dravší ako Európania

Prieskum ukázal, že stúpa aj ochota Slovákov investovať v zahraničí. Až 36 percent investičného portfólia majú bohatí Slováci v zahraničí, čo je medziročný nárast o šesť percentuálnych bodov.

Prieskum tiež ukázal, že 21 percent z nich sa snaží investovať tak, aby dosiahli vyšší výnos než je priemer na trhu. V porovnaní s Európanmi, pri ktorých jej toto motiváciou len v 17 percentách prípadov, sú teda viac draví.

Z prieskumov J&T Wealth Report vyplýva, že úspešní ľudia považujú už niekoľko rokov za hrozbu pre spoločnosť korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo.

Dlhodobo ich tiež trápi nízka vymožiteľnosť práva či vysoké daňovo-odvodové zaťaženie.