Viac

  Riaďte sa vlastnou intuíciou, nie radami ostatných

  Stáva sa vám často, že vnútorne cítite niečo a navonok vykonáte úplne niečo iné? Ako sa následne cítite?

  Stáva sa vám často, že vnútorne cítite niečo a navonok vykonáte úplne niečo iné? Ako sa následne cítite?

  Pri spätnom vyhodnotení zistíte, že bolo vaše rozhodnutie správne, či nie? Mali ste poslúchnuť vnútornú intuíciu, či dobre mienené rady od druhých?

  Náš vnútorný pocit je pre nás tým najbližším a najosobnejším pocitom. Je pre nás absolútne intímny, dôverný a blízky.

  Vypovedá o našom vnútornom svete, zážitkoch, skúsenostiach. Nikto iný, okrem nás do nášho vnútorného sveta neprerazí. Nikto nie je bližšie k nášmu vnútru, ako sme každý sám.

  Napriek tomu sa častokrát riadime radami druhých, napriek tomu, že náš vnútorný hlas, intuícia nám silne naznačuje niečo iné.

  Vaša vlastná intuícia je pre vás tá najsprávnejšia

  Zapamätajte si jedno: Nikto vás lepšie nepozná, ako poznáte vy, samých seba. Nikto, nikdy neprešiel tým, čím ste si sami prešli. Nikto nikdy nezodpovedal za všetko, čo ste si zodpovedali sami.

  Všetky vaše činy, riešenia, nápady sú realizované prostredníctvom vás, vášho záverečného rozhodnutia.

  Kto iný by vás lepšie poznal, ohodnotil a pochopil vás, ak to neurobíte vy, sami?

  Rady, návody, nápady, či riešenia od druhých sú možno vhodné, správne, dobré, ale vždy je najdôležitejší náš vnútorný pocit, intuícia.

  Ak nám tá radí niečo iné, je dôležité naslúchať jej. Je dôležité neprehliadať svoj vnútorný hlas, energiu, napätie.

  Pokiaľ sa veľmi silne ozýva, asi nám chce zanechať dôležitý odkaz, informáciu.

  Vždy je naša intuícia pre nás tá najdôležitejšia. Je pre nás tou najosobnejšou informáciou, ktorú vieme rozšifrovať práve my.

  Je však dôležité vedieť správne chápať odkaz našej intuície. Nepliesť si ho s našimi dojmami, neželateľnými emóciami, či nie správnym racionálnym interpretovaním.

  Je dôležité vedieť správne rozšifrovať svoju intuíciu. Jednoducho ju treba vedieť precítiť a vnímať ju symbolicky, pocitovo, pudovo, živočíšne.

  Chce nám niečo naznačiť, niečo ukázať, priblížiť, ochrániť nás pred niečím.

  Naša intuícia je rečou prírody, vesmíru, energie všetkého vonkajšieho, v spojení s našim vnútrom, našou energiou, našou osobnosťou.

  Intuícia je spojením komplexnej vonkajšej energie, v spojení s našom komplexnou vnútornou energiou. Preto si ju častokrát nevieme racionálnym zmýšľaním vysvetliť a interpretovať.

  Jednoducho ju musíme iba vnímať prostredníctvom emócii, pocitov, obrazov, zvukov, nálad, energií.

  Niekedy je naozaj múdrejšie menej premýšľať a viac sa riadiť svojou vnútornou intuíciou

  Jednoduchšie sa nám bude fungovať v spleti rôznych informácii a dezinformácii, ktoré sú častokrát pre nás absolútne nevhodné a zbytočné.

  Ovplyvňujú neželateľne naše myslenie, vkrádajú sa nám nenápadne do nášho podvedomia a my tieto informácie postupne prijímame ako svoje vlastné.

  V konečnom dôsledku sme sa nechali nachytať komerčnosťou, marketingovou stratégiou, či myšlienkovou manipuláciou zo strany druhých.

  Začnite si viac veriť. Verte hlavne sebe a tomu, čo cítite vy, sami.

  Finálna zodpovednosť vašich rozhodnutí je aj tak vo vašej kompetencii, nie v kompetencii druhých.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články