Viac

  Choďte si čo najviac za tým, čo je pre vás v živote dôležité

  Zamyslite sa nad tým, koľko činností denne vykonávate a vôbec ich vykonávať nemusíte.

  Zamyslite sa nad tým, koľko činností denne vykonávate a vôbec ich vykonávať nemusíte.

  Koľko zo svojho času venujete veciam, situáciám, ľuďom, pritom nie sú až tak potrebné a dôležité pre vás, váš život.

  Je sebecké, keď si dovolíme usporiadať svoj život spôsobom, do ktorého zaradíme hlavne to, čo je príjemné pre nás?

  Je egoistické, ak si ideme za tým, čo je práve pre nás v živote dôležité a podstatné?

  Alebo sa máme radšej prispôsobovať druhým, okoliu, situáciám a seba potlačiť na vedľajšiu koľaj?

  Choďte za tým, čo je pre vás dôležité

  V niektorých situáciách nám naozaj neostáva nič iné, ako robiť aj to, pre čo by sme sa sami nerozhodli.

  Je však dôležité vedieť selektovať, čo chceme robiť, čo nie. Je dôležité vyznať sa v tom, čo je pre náš život dôležité, čo nie je.

  Postupne odbúravať činnosti a aktivity, ktoré nám nič prínosné neponúkajú. Neposúvajú nás smerom, ktorým chceme kráčať.

  Vždy majte na zreteli, čo je pre vás dôležité a pri vykonávaní čohokoľvek sa snažte túto dôležitosť v danej činnosti vidieť, či nájsť ju tam.

  Pokiaľ je to možné, nerobte to, čo vás nebaví, necítite sa pri tom príjemne, neurčuje to zmysel vašej životnej cesty.

  Čím častejšie za zaoberáme niečím, čo vôbec nie je charakteristické pre nás, tým viac priestoru si odoberáme z toho, čo je pre nás dôležité.

  Ukrajujeme si z aktivít, ktoré by nás bavili na úkor aktivít, ktoré nám nič nehovoria. Možno iba preto, že to tak chceli druhí a my nevieme odmietnuť.

  Robte v živote čo najviac z toho, čo je pre vás dôležité. Dávate tým najavo úctu k svojmu životu.

  Preukazujete vyšší zmysel života a vážite si seba v kontexte svojho života.

  Človek, ktorý neustále seba zanedbáva, pokladá na kraj spoločnosti, nenapĺňa si svoje sny, túžby si sám seba neváži.

  Takýto človek predstiera sám pred sebou, že vykonáva niečo dôležité, potrebné, prospešné.

  Pokiaľ však seba pokladá na samý koniec, nevenuje sa vlastnému osobnostnému rastu, napĺňaniu vnútorných pocitov, ako môže úprimne vykonávať aktivity v prospech druhých?

  Ako si môže vážiť druhých, prácu pre druhých, keď nepozná ten pocit sebanaplnenia, seba hodnoty, seba zmyslu?

  Len ťažko človek pochopí pocity druhého, keď ich nezažil vo svojom vnútri

  Vážte si svoj život natoľko, aby ste nachádzali zmysel vo všetkom, čo sa rozhodnete vykonávať.

  Všetko, čo robíte by malo byť prínosom nielen pre druhých, ale aj pre vás.

  Práve príjemná a pozitívna spätná väzba, by mala byť pre vás hodnotiacim faktorom k tomu, že kráčate životom vlastnými hodnotami, zmyslom a princípmi.

  Ak je náš život nenaplnený, len ťažko budeme vedieť napĺňať životy druhých.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články