Viete kto je jediný človek, ktorý nás môže v živote spochybniť?

Neistota, pochybnosť, obava sú určite známe každému z nás. Môžeme byť akokoľvek vnútorne silní a presvedčení o niečom, stačí drobné zneistenie a myseľ začne vysielať signály obáv, úzkosti, neistoty.

257

Neistota, pochybnosť, obava sú určite známe každému z nás. Môžeme byť akokoľvek vnútorne silní a presvedčení o niečom, stačí drobné zneistenie a myseľ začne vysielať signály obáv, úzkosti, neistoty.

Častokrát nemáme pre obavy žiadny racionálny dôvod. Jednoducho nám niečo prebehne hlavou, vynorí sa nám myšlienka, či spomienka z minulosti a mozog začne na plné obrátky produkovať úzkostné a spochybňujúce emócie.

Keď sa zamyslíme nad opodstatnením nášho strachu a pochybností zistíme, že v mnoho prípadoch nevychádzajú z vonkajšieho reálneho a opodstatneného základu. Sú fiktívne, iracionálne, vymyslené.

Ak máme z niečoho strach, sme schopní sami si vytvoriť neviditeľného strašiaka, ktorý sa nám zjavuje vždy, keď sa púšťame do realizácie niečoho nového, prípadne náročného. Únava, či psychická vyčerpanosť je ďalším faktorom spúšťaču našich obáv a strachov.

Jediný človek, ktorý nás môže spochybniť, sme my, sami.

Neexistuje človek, či situácia, ktorá by nás mala spochybniť, keď jej to sami neumožníme. Nikto, okrem nás nemá prístup do nášho vnútorného sveta myslenia, prežívania a spracovávania všetkých informácii.

Nikto okrem nás nerozhoduje o tom, čo nás spochybní, zneistí, nahnevá, či rozladí našu náladu.

Práca s emóciami je jedným z kľúčových faktorov, ktorý nás naučí generovať nežiadúce emócie. Emócie, ktoré sú zodpovedné za vznik pochybností, strachu, úzkostí, paniky, napätia.

Každá emócia vzniká výlučne v našom organizme, nie mimo neho. Vzniká na základe vnímania, pozorovania, priameho kontaktu s niečím, prípadne len ako produkt určitej myšlienky, či tichosti intuície.

Emócie následne zodpovedajú za stav nášho vnútorného prežívania. Majú schopnosť vyhrotiť prežívanie určitej situácie až do neprimeraných a zdraviu deštrukčných stavov.

Sila ktorú si sami vyrábame nám rozkladá psychiku

Sme však jediní, ktorí sme schopní nežiaduce formy prežívania zastaviť. Sami sme schopní zastaviť pocit obavy, neistoty, pochybností, či napätia. Sami si vieme zmeniť prežívanie úzkosti a obáv, na prežívanie istoty, pohody a pochopenia situácie.

Je veľmi dôležité, aby nás nepohltil iracionálny strach, ktorý prevezme kontrolu nad našim myslením, vnímaním a prežívaním. Nesmieme umožniť neviditeľnej sile, ktorú si sami vyrábame, aby rozložila našu psychiku.

Možno naše obavy naštartoval podnet z okolia, nežiadúca pripomienka od niekoho, či ocitnutie sa v situácii, ktorá nebola príjemná. To však neznamená, že sa musíme ďalej utápať pre nás v nie príjemných pocitoch.

Sme jediným človekom, ktorý môže vypnúť spúšťač akýchkoľvek nežiadúcich emócii, ktoré nás sužujú.


Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

PRIDAŤ KOMENTÁR