Viac

  Každý úspech za sebou skrýva množstvo vykonanej práce

  Pokiaľ čakáme na zázrak, nemusíme sa ho dočkať. Pokiaľ sa spoliehame na náhodu, nemusí sa nič udiať. Pokiaľ veríme v pomoc a postrčenie druhými, nemusí to prísť. Ak sa však spoľahneme hlavne na seba, začneme vykonávať konkrétne kroky k realizácii toho, čo chceme, môžeme si byť stopercentne istí, že sa dopracujeme k výsledku.

  Pokiaľ čakáme na zázrak, nemusíme sa ho dočkať. Pokiaľ sa spoliehame na náhodu, nemusí sa nič udiať. Pokiaľ veríme v pomoc a postrčenie druhými, nemusí to prísť.

  Ak sa však spoľahneme hlavne na seba, začneme vykonávať konkrétne kroky k realizácii toho, čo chceme, môžeme si byť stopercentne istí, že sa dopracujeme k výsledku.

  Nikdy nedosiahneme to, čo si zaumienime, ak preto sami nezačneme niečo robiť. Prejsť od slov k činom je to najnevyhnutnejšie k tomu, aby sa začal náš cieľ zhmotňovať do reálnej podoby.

  Aby sa stali naše myšlienky, nápady a slová realitou nášho života. Realitou, ktorú si sami nielen vymyslíme, ale aj vytvoríme a začneme žiť.

  Prvotným krokom je samotná myšlienka. Bez myšlienky na náš osobnostný a životný úspech by sme nemali čo realizovať.

  Mnoho ľuďom chýba zapálenosť sa pre niečo nové, ďalšie, nepoznané. Stagnujú a hovejú si vo svojom zabehnutom stereotype – rodina, práca, priatelia, rodina, práca, priatelia. Máme právo požadovať od života omnoho viac, ako len bežné povinnosti, ktoré je samozrejme potrebné vykonávať.

  Je dôležité vykonávať prácu, aby sme mali príjem peňazí, je dôležité starať sa o deti a rodinu, keď sme sa rozhodli založiť si rodinu a je zodpovedné obetovať svoj čas tým, na ktorých nám záleží. Je však nezodpovedné, ak primeraný čas z nášho života neukrojíme práve sebe.

  Sebe a svojim koníčkom, záujmom, cieľom, spoznávaniu, životného a osobnostného rozvoja. Ako môžeme ťahať naplnený voz rodinou, deťmi, prácou, povinnosťami, keď nedisponujeme vnútornou silou? A z čoho máme čerpať vnútornú silu, keď ju iba rozdávame do nášho okolia?

  Byť sám so sebou v pohode je najdôležitejším predpokladom k spokojnému a radostnému životu. Zažívať vnútornú rovnováhu môžeme za predpokladu, že neodkladáme svoju osobu vždy na samý koniec životného diania.

  Máme sa radi, vážime si všetko, čím disponujeme, máme zdravé sebavedomie a úctu k sebe.

  Iba človek s primeranou vnútornou energiou môže začať dosahovať také výsledky, s ktorými je spokojný.

  Každý úspech znamená množstvo vykonanej práce

  Za každým úspechom sa ukrýva množstvo vykonanej práce a to si treba uvedomiť. Ak sa rozhodneme prejsť z bodu A do bodu B, musíme sa postaviť a začať kráčať.

  Ak sa dvihneme a začneme kráčať zistíme, že sa posúvame určitým tempom bližšie k tomu, čo sme si predsavzali. Aby sme si náš posun a kráčanie zefektívnili, dôležité je myslieť pozitívne, úspešne, ako víťaz.

  Ako víťaz sám nad sebou a svojou pohodlnosťou. Nestačí sa iba modliť k B-ohu, keď naše reálne skutky nezodpovedajú našim mysleným, či vysloveným prianiam.

  Ak sa však naučíme skombinovať myšlienku, slovo a ich realizáciu, vznikne nám niečo konkrétne. Vznikne nám zrealizovaná myšlienka na základe našej snahy, pozitívneho prístupu, vytrvalosti a húževnatej práce.

  Bez nášho pričinenia a pravidelne vykonávaných aktivít, iba ťažko dosiahneme to, čo si zaumienime.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články