Viac

  Rebríček najlepších krajín v Európe pre začínajúcich podnikateľov

  Britská organizácia pre prieskum trhu NimbleFins sa vo svojej najnovšej analýze zamerala na určenie najlepších európskych krajín pre začínajúce podniky, tzv. startupy.

  Britská organizácia pre prieskum trhu NimbleFins sa vo svojej najnovšej analýze zamerala na určenie najlepších európskych krajín pre začínajúce podniky, tzv. startupy.

  S prihliadnutím na aktuálne ekonomické údaje z verejných zdrojov ako Svetová banka, OECD, UNESCO a Svetové ekonomické fórum hodnotila spoločnosť krajiny v štyroch kategóriách: 1. stav ekonomiky, 2. náklady na podnikanie, 3. podnikateľské prostredie a 4. kvalita pracovných síl.

  Najlepšie európske krajiny majú vysoko vzdelané obyvateľstvo, silné ekonomiky, zdravé podnikateľské prostredie a relatívne nízke náklady na podnikanie.

  Prekvapivo, aj napriek tomu, že niektoré európske krajiny ponúkajú začínajúcim podnikom daňové úľavy, žiadna z uvedenej dvanástky ich neposkytuje.

  V Európe je lídrom Nemecko

  Európskym lídrom je Nemecko, ktorého ekonomika s celkovým HDP vo výške 3,677 bilióna dolárov je najväčšia v Európe a poskytuje priaznivé podnikateľské prostredie.

  Pre začínajúce subjekty je prínosom dobrý prístup k rizikovému kapitálu a relatívne nízka sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 percent, k čomu však treba prirátať solidárny príplatok so sadzbou 5,5 percenta.

  Krajina je podľa Svetovej banky zaradená do skupiny 2 pre dominantné postavenie na trhu, takže konkurencia nie je obmedzená niekoľkými veľkými hráčmi.

  Napokon Nemecko má dobre vzdelanú pracovnú silu, keďže 83 percent dospelých má aspoň stredoškolské vzdelanie s maturitou.

  Na druhom mieste sa nachádza Veľká Británia, ktorá je skvelým miestom pre začínajúce podniky hlavne vďaka dostupnosti rizikového kapitálu a relatívnej ľahkosti podnikania, napriek horším celkovým prognózam rastu HDP a HDP na obyvateľa spojeného predovšetkým s plánovaným vystúpením kráľovstva z Európskej únie.

  Príťažlivou je aj klesajúca daň z príjmov právnických osôb a mzdové očakávania. Navyše v krajine funguje množstvo organizácií podporujúcich začínajúce podnikanie.

  Prvú trojku uzatvára Írsko vďaka najnižšej sadzbe dane z príjmov právnických osôb vo výške 12,5 percenta.

  Táto krajina má vysoko vzdelané obyvateľstvo, keďže viac ako tretina ľudí absolvovalo vysokoškolské štúdium a nedávno vydala správy o najvyššom raste HDP v Európe (viac ako 7 percent v roku 2018). Jediným mínusom je problematický prístup k rizikovému kapitálu.

  Top európske krajiny pre startupy (bodové skóre):

  /data/MediaLibrary/articles/14851/graft.png
  • Zdroj: NimbleFins – Best Countries in Europe for Startups

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články