asd
Viac

  Najrýchlejšie rastúce ekonomiky sú v Afrike

  Keď sa spomínajú rozvojové krajiny, ako prvé sa na myseľ tlačia pravdepodobne Čína a India. Je pravda, že obe krajiny rýchlo rastú, lenže Čína je už takmer rozvinutým štátom a India k tomu tiež nemá veľmi ďaleko.

  Keď sa spomínajú rozvojové krajiny, ako prvé sa na myseľ tlačia pravdepodobne Čína a India. Je pravda, že obe krajiny rýchlo rastú, lenže Čína je už takmer rozvinutým štátom a India k tomu tiež nemá veľmi ďaleko.

  Ak však hľadáme najrýchlejšie rastúce ekonomiky, treba sa zamerať na Afriku.

  V Afrike sa nachádza viac ako tucet najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete. Hlavnou z nich je Etiópia.

  Táto východoafrická krajina zaznamenala v poslednom desaťročí neuveriteľný priemerný ročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 10 percent.

  Výrazný rast HDP zaznamenáva aj Pobrežie Slonoviny s 8 percentami a Senegal na úrovni 7 percent.

  HDP rastie každým rokom

  HDP celého kontinentu rastie ročne 3,7 percentným tempom, a to hlavne vďaka kombinácii prílevu zahraničných investorov a rozširovaniu domácich podnikateľov.

  Americké a európske spoločnosti sa vo veľkej miere vyhýbali investíciám v Afrike, čo je obrovskou premrhanou príležitosťou, ktorú však plne využíva Čína.

  Rast Afriky ťahajú predovšetkým tieto tri odvetvia:

  • Poľnohospodárstvo: Afrika nie je len piesok. Aj tam sa nachádza obrovské množstvo úrodnej poľnohospodárskej pôdy. Nové technológie, digitálne nástroje, počítače, drony a účinnejšie hnojivá dokázali pomôcť africkým roľníkom zvýšiť ich produkciu. Zároveň rast finančných inštitúcií umožňuje mnohým podnikateľom vrátane poľnohospodárov prístup k úverovým a iným finančným nástrojom.
  • Ťažobný priemysel: Toto odvetvie je najziskovejším v Afrike. Na kontinente sa nachádza jedna tretina nerastného bohatstva Zeme. Afrika produkuje až 89 percent svetového zlata.
  • Výroba: Postupne sa tam z dôvodu lacnej pracovnej sily presúva výroba z rozvinutých krajín. Najmä Etiópia je domovom obrovského množstva čínskych tovární.

  Jednou z prekážok rastu je, že mnohé africké krajiny sú takmer úplne závislé od nerastného bohatstva alebo od fosílnych palív.

  Preto ak chcú africké krajiny aj naďalej prosperovať, budú sa musieť čoraz viac zamerať na diverzifikáciu svojich činností.

  Hlavnou prekážkou však je nedostatočná infraštruktúra, čo sa, našťastie, darí postupne s pomocou čínskych investícií meniť a naprieč celým kontinentom pribúdajú nové cesty, železnice, prístavy a letiská.

  HDP afrických krajín vzrástol v priebehu posledných dvadsať rokov až trojnásobne. S podobným nárastom počíta African Development Bank aj v priebehu najbližších 40 rokov, pričom v roku 2060 by mohol dosiahnuť takmer 16 biliónov dolárov.

  /data/MediaLibrary/articles/14984/grafikk.png

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články