Viac

  Nečakajte čo pre vás urobia druhí, využite vlastné schopnosti

  Častokrát je za našim neúspechom práve nízka snaha, húževnatosť a chuť začať niečo robiť. Čakáme a spoliehame sa na druhých, miesto toho, aby sme pohli so svojim rozumom a následne začali konať.

  Yoga as physical and spiritual therapy . Mixed media

  Nečakajte, čo pre vás urobia druhí, využite vlastné schopnosti.

  Nikdy sa nespoliehajte viac na druhých, ako samých na seba. Vy ste tá jediná, prioritná osoba, ktorá chce niečo zmeniť a so zmenou musí aj začať. Nemôže druhý za vás vyvíjať väčšiu iniciatívu, ako vy, ktorí ste si zmenu vymysleli.

  Čím viac sa spoliehame na druhých, tým dlhšie nám môžu veci trvať. Sme závislí od času, možností a schopností druhých, zatiaľ čo tie naše sú nevyužité. Nech sa nachádzate v akejkoľvek životnej situácii, nikdy len tak neseďte a nečakajte, že sa niečo stane. Priblížte sa svojim spôsobom myslenia a svojimi činmi čo najviac k tomu, čo chcete. Približujte sa akýmkoľvek spôsobom k svojmu cieľu, ktorý je v danom okamihu pre vás možný.

  Cieľ nepríde k vám, ale zapadne prachom, kým sa vy rozhýbete.

  Prioritne začnite myslieť podľa vašich schopností. Myslite, premýšľajte a vyťahujte zo svojej mysle všetky možné varianty nápadov, ktoré vaša myseľ vymyslí. Verte, že ich máte veľa, len ich musíte začať využívať. Myseľ každého z nás je niečím iným geniálna a špecifická. Robte to, čo je výhodné pre vašu myseľ. Práve vaše nápady sú pre vás tými najvhodnejšími podnetmi na realizáciu toho, čo chcete. Nemyslite si, že druhí vymyslia lepšie, ako vy. Aj druhí sa učia, skúšajú, improvizujú a taktiež využívajú iba potenciál vlastnej mysle.

  O čo je vaša myseľ menej geniálna, ako myseľ druhého?

  Každý z nás sme v niečom výnimoční a treba túto svoju výnimočnosť využívať. Využívať ju efektívne, cielene a hlavne k tomu, aby poslúžila k spríjemneniu nášho života, aj života iných. Vo všetkom, čo sami vymyslíme, následne aj zrealizujeme cítiť jedinečnosť, osobitosť. Všetko, čo je produktom našej mysle, je značkou našej osobnosti. Čím viac budeme na sebe pracovať, nebáť sa premýšľať veľkoryso a vytvárať svoje diela v akomkoľvek smere, tým viac originality za sebou zanecháme. Zanecháme po sebe pečať nášho myslenia a zachováme si úctu k našej jedinečnosti.

  V každej situácii máme na výber. Buď začneme niečo robiť, začneme od seba, alebo neurobíme nič, budeme iba čakajúcimi a ďalšími v rade, kým sa niečo nezmení. To, ako sa ku všetkému staviame je iba v našich rukách. Čím viac budeme sami voči sebe ľahostajní a nebudeme konať, tým pasívnejšími sa staneme. Naša myseľ postupne zabudne, že slúži práve pre náš posun, rozvoj a nachádzanie nových a našich riešení.

  Nečakajte, ale myslite, cíťte, konajte. Správajte sa v každej situácii čo najviac zodpovedne voči sebe. Ste pre seba tou najdôležitejšou osobou, ktorá má mať chuť, zmysel a dravosť voči životu.

  Autor: PhDr. Silvia Macháčková

  Zdroj: www.bohatstvomysle.com

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články