test
Viac

  Podielový fond s garantovaným výnosom

  Kolektívne investovanie do podielových fondov nesie vždy istú dávku rizika, nakoľko výnos nie je garantovaný. To je skutočnosť, ktorá odrádza mnohých, predovšetkým konzervatívne mysliacich ľudí od investovania ako takého...

  Kolektívne investovanie do podielových fondov nesie vždy istú dávku rizika, nakoľko výnos nie je garantovaný. To je skutočnosť, ktorá odrádza mnohých, predovšetkým konzervatívne mysliacich ľudí od investovania ako takého.

  V súčasnosti však prebieha akcia, počas ktorej spoločnosť IAD Investments poskytuje garantovaný výnos vo svojom Prvom realitnom fonde výške 7% za obdobie 777 dní, čo predstavuje približne 3,3 % ročne.

  Akcia platí do 28.2.2017 a vzťahuje sa na vklady uskutočnené v tomto období. Je teda ideálnym nástrojom investovania v prípade, že má investor k dispozícií vyššiu hotovosť, ktorú chce zhodnotiť zaujímavým spôsobom, bez toho aby znášal vyššie riziko.

  Samozrejmosťou je aj možnosť pravidelného sporenia do tohto fondu. Tento podielový fond však priemerne od svojho založenia zarába 3,8 %, čo znamená ešte vyšší než garantovaný výnos.

  V prípade že by si fond zachoval túto výkonnosť aj do budúcna, bude investorovi vyplatený reálny zisk. Garantovaný zisk bude vyplatený len v prípade, ak by bol reálny výnos nižší než ten garantovaný.

  V prípade investície do podielových fondov sú častokrát odrádzajúcim faktorom vysoké poplatky. Tento fond účtuje iba vstupný a správcovský poplatok. Vstupný poplatok je vo výške 3% v prípade vkladov do výšky 16 596,93 €.

  V prípade záujmu o investovanie vyššej čiastky je poplatok nižší a je dohodnutý individuálne. Správcovský poplatok predstavuje 1,8 %, avšak treba podotknúť, že vyššie uvedené výnosy sú čistými výnosmi po odrátaní správcovských poplatkov.

  Miernym negatívom je tiež skutočnosť, že realitný fond v SR v prípade, že by nastal masívny výber prostriedkov z fondu a fond by nemal z čoho vyplácať môže oddialiť výber, maximálne o 12 mesiacov.

  Samotný fond vykazuje na lokálne pomery slušné výsledky. Od svojho založenia v roku 2006 (čo je relatívne dlhá doba) nezaznamenal žiaden výraznejší pokles a rastie kontinuálne.

  Fond investuje do nehnuteľností na Slovensku a v Českej republike, ktoré sú v poslednom období mimoriadne atraktívnym odvetvím. Dôležitá pre fond je aj alokácia aktív do jednotlivých druhov nehnuteľností.

  Fond tak vlastní okrem nehnuteľností určených na bývanie aj kancelárske priestory, nákupné a logistické centrá ako aj nehnuteľnosti určené na rekreačné účely. Na konci roka 2016 nadobudol fond ďalšie zaujímavé nehnuteľnosti, ktorými sú kancelárska budova Twin City A v Bratislave a nákupné centrum OC Laugarício v Trenčíne.

  Ďalšou dôležitou skutočnosťou je fakt, výnosy fondu pochádzajú predovšetkým z nájmu nehnuteľností. Výnos z precenenia nehnuteľností predstavuje iba malú časť, čo je jedným z dôvodov, že v fond bez väčších komplikácií prekonal krízu v roku 2008 a rástol aj počas tohto obdobia.

  Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu, sa možnosť investovania do tohto podielového fondu javí ako zaujímavá investícia, predovšetkým pre konzervatívnych investorov, ktorí hľadajú čo najnižšiu mieru rizika.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články