Viac

  Podnikateľ strávi byrokraciou ročne 222 hodín

  Inštitút INESS aj v roku 2018 vypočítal Byrokratický index. Ten sleduje na modelovom príklade malej výrobnej firmy množstvo byrokratickej záťaže, s ktorou sa podnikateľ musí počas jedného roka vysporiadať, ak chce splniť všetky zákonné povinnosti.

  Inštitút INESS aj v roku 2018 vypočítal Byrokratický index. Ten sleduje na modelovom príklade malej výrobnej firmy množstvo byrokratickej záťaže, s ktorou sa podnikateľ musí počas jedného roka vysporiadať, ak chce splniť všetky zákonné povinnosti.

  INESS v roku 2018 získal troch zahraničných partnerov a z dôvodu väčšej internacionalizácie prešiel Index rozsiahlymi metodologickými zmenami.

  Okrem iného po novom meria aj počet novelizácií kľúčových zákonov, zohľadňuje možnosť elektronického podania, či započítava čas strávený presunom na úrady.

  Byrokratický index 2018

  V roku 2018 dosiahla byrokratická záťaž modelového podnikateľa (mikro-firma so 4 zamestnancami, zaoberajúca sa kovovýrobou) 64 činností, na ktoré musí vynaložiť 222 hodín, resp. 28 pracovných dní.

  Z toho 101,5 hodín zabrali povinnosti spojené s bežnou prevádzkou, 83,5 hodiny činnosti späté so zamestnávaním, 26 hodín si vyžiadali iné činnosti a 11 hodín bol náklad legislatívnych zmien.

  Činnosti späté s „bežnou prevádzkou“ obsahovali napríklad platenie firemných daní (46 hodín), odpadové hospodárstvo (30 hodín), či rôzne certifikácie a povinné externé služby (22 hodín).

  Pri zamestnávaní je najnáročnejšia agenda miezd, daní a odvodov zamestnanca (41 hodín), nasledujú činnosti spojené s dodržiavaním zákonníka práce a oznamovacími povinnosťami (26 hodín), regulácie ohľadom prijímania a prepúšťania zamestnancov zaberajú 16 hodín.

  Kvôli zmene metodológie sa prerušila kontinuita výsledkov s minulým rokom, no konštatujeme, že oproti roku 2017 prišlo k nárastu.

  Ten je však vyvolaný jednorazovým nákladom vo výške 16 hodín, spôsobeným nábehom pravidiel manažmentu osobných údajov GDPR (ukrýva sa v kolónke „iné“).

  Bez tejto zmeny miera byrokracie na Slovensku pre malého podnikateľa stagnovala, prišlo skôr k drobným zmenám (napr. upresnenie povinnosti preškoľovať vodičov), prípadne sa zmeny netýkali modelového podnikateľa.

  Porovnanie so zahraničím

  Potešujúce však je, že zo zahraničného porovnania vyšlo Slovensko najlepšie, keď Česká republika dosiahla 233 hodín, Litva 252 hodín a Ukrajina 469 hodín.

  Najväčší priestor na zlepšenie vidíme v zredukovaní rôznych oznamovacích povinností, najmä voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Finančnej správe a iným.

  Podnikateľ je často nútený posielať neustále tie isté informácie, len v iných formách.

  Časovo veľmi nákladná je aj agenda odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti s obalovými materiálmi.

  V boji proti byrokracii za uplynulých 12 mesiacov hodnotíme kladne najmä prípravu propodnikateľských balíčkov z dielne MH SR, prípravu stratégie RIA 2020, ktorá by mala obmedziť byrokraciu už v jej zárodkoch – v legislatívnom procese, ale aj pripravované zjednodušenie získavania taxikárskych koncesií, ktoré by mohlo byť lastovičkou aj pre iné oblasti.

  Naopak, negatívne hodnotíme pokračujúce používanie „poslaneckých prílepkov“, ktoré prevracajú logiku kvalitného legislatívneho procesu naruby, nekoordinovanú elektronizáciu (slovensko.sk vs portál finančnej správy), či kĺzanie reforiem po povrchu (napr. evidencia vozidiel).


  Komentáre

  Najnovšie články

  Predchádzajúci článokZáhada menom Tesla
  Ďalší článokAko vyzerá typický slovenský milionár?

  Podobné články