test
Viac

  SOI a kontrola E-SHOPOV: Najčastejšie chyby a porušenia zákona

  Koncom minulého roka SOI vykonala kontrolu deväťdesiatich e-shopov. Kontrola našla nedostatky v 91% prípadoch e-shopov a v 83% ich obchodných podmienok. Prečítajte si, akých chýb sa e-shopy najčastejšie dopustili...

  Koncom minulého roka SOI vykonala kontrolu deväťdesiatich e-shopov. Kontrola našla nedostatky v 91% prípadoch e-shopov a v 83% ich obchodných podmienok. Prečítajte si, akých chýb sa e-shopy najčastejšie dopustili.

  Slovenská obchodná inšpekcia dnes zverejnila výsledky kontroly slovenských internetových obchodov, ktorá prebehla v októbri a novembri 2016 a ktorá sa zamerala na dodržiavanie povinnosti podľa zákona (napr. podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 a č. 250/2007, Občianskeho zákonníka či Zákona o elektronickom obchode č. 22/2004).

  Kontrola sa sústredila najmä na informačné povinnosti, ktoré má prevádzkovateľ e-shopu. SOI zároveň kontrolovala aj obchodné podmienky e-shopov.

  Len 9% kontrolovaných e-shopov bolo v poriadku, zvyšných 91% internetových obchodov malo nedostatky. Pozrime sa na najčastejšie chyby, ktorých sa e-shopy dopustili.

  Najčastejšie chyby

  A aké najčastejšie pochybenia našla SOI v internetových obchodoch?

  E-shop napríklad:

  • neinformoval zákazníkov o alternatívnom riešení sporov alebo neuviedol odkaz na online platformu ARS,
  • neuviedol informácie o práve na odstúpenie od zmluvy,
  • neuviedol názov a adresu dozorného orgánu,
  • nepoučil zákazníka o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a služby,
  • neuviedol informáciu, že pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru zákazník,
  • nezverejnil informáciu o možnostiach platby a doručenia tovaru,
  • neinformoval zákazníka o výnimkách, kedy nemôže odstúpiť od zmluvy,
  • neuviedol svoje obchodné meno a/alebo sídlo podnikania,
  • neuviedol celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH,
  • neinformoval zákazníka o vlastnostiach tovaru či služby,
  • neuvádzal informácie o tom, kde môže zákazník uplatniť reklamáciu,
  • v košíku zaokrúhľoval celkovú cenu tovaru,
  • neuviedol dodaciu lehotu,
  • neuvádzal informáciu o povinnosti zákazníka uhradiť cenu za už poskytnutú službu (ak odstúpi od zmluvy a dal na to patričný súhlas),
  • neuviedol názov registra a číslo zápisu (napríklad Živnostenský alebo Obchodný register),
  • nezverejnil formulár na odstúpenie od zmluvy.

  Kontrola obchodných podmienok

  Slovenská obchodná inšpekcia odoberala aj obchodné podmienky e-shopov a kontrolovala ich obsah.

  Až 83% obchodných podmienok e-shopov obsahovalo porušenie zákonov – napríklad uvádzali nesprávne informácie, ukladali zákazníkom povinnosti nad rámec zákona, uvádzali neprijateľné podmienky, dopúšťali sa klamlivého konania).

  Aké nesprávne informácie obsahovali kontrolované obchodné podmienky?

  • E-shop napríklad uvádzal odkaz na už neplatný zákon 108/2002, pričom v platnosti je už niekoľko rokov aktuálny zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014.
  • E-shop uvádzal, že zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy do 7 dní, pričom aktuálne je lehota 14 dní.
  • E-shop uvádzal, že po odstúpení od zmluvy vráti zákazníkovi peniaze do 15 dní, pričom aktuálna lehota na vrátenie peňazí je 14 dní.
  • E-shop uvádzal, že záručná lehota začína plynúť odovzdaním tovar na prepravu (napríklad Slovenskej pošte), pričom záručná doba začína plynúť až momentom prevzatia tovaru.
  • E-shop žiada, aby pri reklamácii zákazník prikladal kópiu ústrižku od kuriéra / pošty, pričom zákazník nemá pri reklamácii takúto povinnosť.
  • E-shop uvádzal, že objednávku potvrdí najneskôr do 24 hodín, pričom podľa zákona je potrebné potvrdiť objednávku elektronicky ihneď.
  • E-shop uvádzal, že zákazník môže stornovať objednávku bez poplatku len do 24 hodín, pričom zákazník môže zrušiť objednávku kedykoľvek pred prevzatím tovaru alebo do 14 dní po prevzatí.
  • E-shop si vyhradzoval právo na zmeny cien, ak sa zmení cena od jeho dodávateľa či výrobcu, pričom predávajúci si nemôže vyhradiť právo na zmenu ceny bez možnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
  • E-shop uvádzal, že ak zákazník zruší potvrdenú objednávku, tak mu budú účtované poplatky alebo sankcie, pričom zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy bez akýchkoľvek poplatkov.
  • E-shop uvádzal, že tovar je možné reklamovať len v originálnom balení, pričom zákazník nemá povinnosť dodať tovar na reklamáciu v pôvodnom balení.
  • E-shop uvádzal, že odstúpenie od zmluvy musí byť doručené spolu s tovarom, pričom zákazník môže najprv odoslať odstúpenie od zmluvy a potom má 14 dní na samotné odoslanie tovaru.
  • E-shop uvádzal, že môže predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie, ak je tovar potrebné odoslať výrobcovi na opravu, pričom lehota na vybavenie reklamácie – 30 dní – sa nemôže za nijakých okolností predĺžiť.
  • E-shop uvádzal, že ak chce zákazník odstúpiť od zmluvy, musí tak urobiť písomne, pričom zákazník môže odstúpiť od zmluvy nielen v písomnej forme, ale aj na akomkoľvek trvanlivom nosiči (napr. na USB, e-mailom a pod.).
  • E-shop uvádzal, že ochrana osobných údajov v e-shope sa riadi zákonom č. 428/2002, pričom aktuálne platný zákon o ochrane osobných údajov je č. 122/2013.

  Po kontrole

  Slovenská obchodná inšpekcia vo všetkých prípadoch nariadila e-shopom odstránenie zistených nedostatkov.

  S e-shopmi, ktoré mali nedostatky, bolo začaté správne konanie o uložení pokuty.

  SOI upozorňuje, že s kontrolami e-shopov bude pokračovať aj v budúcnosti.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články