test
Viac

  Je lepšie spoliehať sa na racionálny rozum alebo intuíciu?

  Sú situácie, v ktorých je jediným správnym rozhodnutím počúvnuť našu vnútornú intuíciu. Cítime, vnímame, vnútorne prežívame, ale nevieme si to racionálne vysvetliť.

  Sú situácie, v ktorých je jediným správnym rozhodnutím počúvnuť našu vnútornú intuíciu. Cítime, vnímame, vnútorne prežívame, ale nevieme si to racionálne vysvetliť.

  Naše vnútorné pocity sú však tak silné, že sa nedajú prehliadnuť, ani potlačiť. Je to náš vnútorný blud, alebo nám tieto pocity niečo naznačujú?

  Je bezpochybné, že pocity, ktoré prežívame nielen v situáciách, ktoré sa nám aktuálne dejú, ale aj vo chvíľach, kedy nič nerealizujeme, ničím konkrétnym sa nezaoberáme nám niečo naznačujú.

  Myseľ začne zaznamenávať emócie

  Ako blesk z jasného neba nám odrazu naša myseľ začne zaznamenávať zvýšené vnútorné emócie. Z ničoho nič začneme pociťovať strach, radosť, smútok, búšenie srdca, nepokoj, chvenie, či ďalšie individuálne prejavy, ktoré sa nám snažia naznačiť, že sa niečo deje.

  Niečo príjemné, radostné, alebo smutné, či negatívne, prípadne predzvesť niečoho, čo sa má stať, alebo ochrana pred prijatím určitého rozhodnutia.

  Nikdy netreba podceňovať vnútorné pocity, ktoré možno nevieme zo začiatku správne identifikovať.

  Čím častejšie tieto pocity budeme analyzovať, nachádzať ich reálnu opodstatnenosť v praktickom živote, tým skôr sa naučíme načúvať nášmu vnútru.

  Pocity, ktoré sa nám snažia niečo naznačiť a upozorniť nás na niečo, môžeme pokojne nazvať intuíciou.

  Intuitívne myslenie je vysoko individuálnym myslením a iba ťažko nájdeme rovnaké vzorce pre tento spôsob myslenia. Intuícia vzniká na základe nami zažitých všetkých životných situácii. Aj tých, ktoré si z detstva nepamätáme.

  Všetky naše informácie sú zaznamenané

  Naša racionálna myseľ ukrýva všetky naše životné informácie, s ktorými sme sa počas života stretli. Neexistuje informácia, ktorá by v našom mozgu nebola zaznamenaná.

  Informácie sú v našom mozgu zaznamenané, ale veľká väčšina nie je racionálne, konštruktívne spracovaná na vedomej úrovni.

  Práve intuitívna myseľ nás ochraňuje pred nespracovanými informáciami, ktoré zaznamenáva v podobe určitých symbolov, pocitov, rôznych spôsobov vnútorného prežívania, či iných iracionálnych foriem vnímania.

  Či už vonkajšieho, alebo vnútorného. Intuitívne myslenie ihneď vyhodnotí situáciu formou iracionálnou, avšak vo veľa prípadoch presnou.

  Intuitívne myslenie je veľmi jednoduchý spôsob myslenia, pri ktorom nemusíme chápať a vysvetľovať si prijímané informácie racionálnym spôsobom, ale pocitovým, či obrazovým vnemom.

  Vnímame, cítime, prežívame v mnoho situáciách veľmi silné vnemy, ktoré si zo začiatku nevieme presne vysvetliť. Dôležité je zapamätať si pocit vnútorného rozpoloženia v danom momente a nezabudnúť na neho.

  V správnom čase, na správnom mieste, či v správnej chvíli sa intuitívny pocit zmení na realitu, ktorú zaznamenáme racionálnym myslením.

  Častokrát je intuitívny pocit predzvesťou niečoho, čo sa v pozadí formuje do reálnej situácie. Senzibilnejší ľudia tieto pocity cítia už od samého začiatku diania situácie, ktorá sa k nám ešte nedostala.

  Používať intuitívne myslenie, alebo sa radšej spoliehať na racionálny rozum?

  Pokiaľ sami seba dôkladne poznáme, vieme sa orientovať v našom vnútornom prežívaní, niet najmenších pochýb o tom, že sa môžeme spoliehať na intuitívne myslenie.

  Práve používaním intuitívneho myslenia, analyzovaním vnútorných pocitov a vnemov sa naučíme načúvať našej intuícii, ktorá je hlbokou súčasťou nášho vnútorného prežívania.

  Racionálny rozum je múdry, vzdelaný, inteligentný, sofistikovaný až prešpekulovaný a nemá problém si vysvetľovať prijímané informácie a zažívané situácie spôsobom, ktorý si prikrášli, odôvodní, obháji, či ospravedlní.

  Jednoducho si ich prispôsobí podľa individuálnych potrieb. Racionálnym myslením sa snažíme mnoho skutočnosti prepáčiť, nevidieť, či potlačiť ich. Častokrát racionálnym myslením situácie iba oddialime, ale nevyriešime ich k vlastnej vnútornej spokojnosti.

  Intuitívne aj racionálne myslenie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou každodenného riešenia rôznych životných situácii. Obidva spôsoby myslenia by sa mali vzájomne dopĺňať a racionálne myslenie by malo viac dôverovať intuitívnemu mysleniu.

  Niet nad krajší a oslobodzujúcejší pocit, keď sa môžeme a vieme spoľahnúť práve na vlastné myslenie, intuíciu, vlastný rozum a zdravý úsudok.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články