Ak nemôžete zmeniť situáciu, takto môžete zmeniť spôsob myslenia

Nikdy nebudeme zažívať len také situácie, ktoré sú príjemné a ktoré by sme si priali zažívať. Všetko, čo sa okolo nás deje, zasahuje do nášho vedomia. Na základe trénovanosti nášho myslenia, vplýva na nás okolité dianie výlučne takým spôsobom, ktorý mu sami umožníme.

539

Nikdy nebudeme zažívať len také situácie, ktoré sú príjemné a ktoré by sme si priali zažívať. Všetko, čo sa okolo nás deje, zasahuje do nášho vedomia. Na základe trénovanosti nášho myslenia, vplýva na nás okolité dianie výlučne takým spôsobom, ktorý mu sami umožníme.

Ak sme si istí, že nevieme zmeniť a ovplyvniť dianie okolo nás, prípadne niečo, čo sa týka práve našej osoby, ostáva nám jediná alternatíva, a tou je zmena prístupu a nahliadania na danú situáciu.

Samozrejme, že v mnoho prípadoch je zmena nášho vnútorného postoja k danej situácii účelová a to len preto, aby chránila naše psychické zdravie.

Čo ak niečo nemôžeme zmeniť

Ak nemôžeme niečo zmeniť, mali by sme to nechať plynúť ďalej. Čo však v prípade, keď to nevieme len tak vypustiť z hlavy, nevieme sa len tak ľahostajne pozerať, čo sa okolo nás deje, alebo sa nevieme vysporiadať s tým, čo sa stalo práve nám?

Uvedomujeme si svoju zainteresovanosť do situácie, cítime zodpovednosť a chceli by sme, aby situácia dopadla ináč. Veľmi by sme si priali, aby okolnosti nabrali iný spád a to, čo sa udialo sme mohli vrátiť, či zmeniť.

Žiaľ, v mnohých situáciách to nie je možné. V mnohých situáciách človek nedisponuje nadľudskými vlastnosťami, aby vedel zvrátiť niečo, čo sa už stalo.

Čo však potom? Ako budeme ďalej plnohodnotne žiť, keď nad nami visí predstava niečoho, čo sme reálne zažili? Bude nás táto predstava po koniec nášho života vnútorne týrať a prenasledovať, alebo sa s tým dá niečo urobiť?

Postoj byť pánom situácie

Aj keď žijeme často v presvedčení, že nie sme pánmi situácie, je to len preto, že sme sami zaujali taký postoj. Sami seba sme vpasovali pod situáciu a nechali sa osobnostne situáciou prevalcovať.

Ako môže byť situácia pánom nad nami, keď jej to neumožníme? Iba preto, že sa udiala a týkala sa aj nás? Pokiaľ je naše myslenie absolútne pevné a vysporiadané s tým, že vždy je ono pánom situácie, tak nikdy nemôže nad nami nejaká situácia, či niekto prevziať kontrolu. Iba za predpokladu, že by sme neboli pri vedomí.

Ak sa naučíme uvedomovať si význam a dôležitosť všetkých životných situácii, začneme v nich nachádzať hĺbku, podstatu a vyšší zmysel, ako len ten, že sa niečo udialo.

Nič sa nedeje len tak, bez príčiny. Všetko, čo je súčasťou nášho vesmíru je vzájomne prepojené, aj keď v niektorých prípadoch neviditeľne a nepoznateľne.

Najdôležitejšia priorita

Našou najdôležitejšou prioritou, ktorú ako vyspelé ľudské bytosti máme je práve naše myslenie, ktoré ako jediné môže byť ešte vyššie nad situáciou.

Práve naše myslenie je jediným prostriedkom k tomu, aby nám pomohlo spracovať akúkoľvek životnú udalosť spôsobom, ktorý bude pre nás ten najprijateľnejší.

Nie je to jeden spôsob pre všetky mysle. Je to toľko spôsobov spracovávania jednej situácie, koľko myslí existuje.

Tým, že vedome umožníme svojmu mysleniu začať nazerať na prijímané a finálne situácie spôsobom, ktorý si sami v mysli vygenerujeme, tým uľahčíme vlastnému vnútru, aby prijímalo situácie s absolútnou vyrovnanosťou.

Dôvod, pre ktorý je dôležité naučiť sa spracovávať nepriaznivé situácie pohodovým spôsobom je hlavne zdravotný dôvod.

Nesmieme dovoliť vzdať sa

Ak umožníme, aby situácia zvalcovala naše duševné zdravie, v podstate sme sa vzdali a nechali pánom nad nami situáciu, ktorej sme umožnili, aby nás emočne absolútne rozložila.

Negatívne a deštrukčné emócie sú tak silné, že postupne začnú rozkladať nielen duševnú, ale aj fyzickú časť nášho organizmu. Načo teda dovoliť konečným situáciám, už aj tak nepríjemným, aby nás ešte dorazili?

Nikdy to netreba dopustiť. O vlastný život a zdravie treba zabojovať až do samého konca.

Ak nemôžeme zmeniť situáciu, môžeme zmeniť myslenie, a to je jediným účinným prostriedkom k opätovnému návratu do stavu vedomia, v ktorom si sami určíme, do akej miery nás budú jednotlivé situácie vnútorne zasahovať.

Na zlo, však nikdy netreba zabudnúť, na dobro, ktoré odišlo treba s láskou každý deň spomínať a chorobu, ktorú by si nikto neprial sa musíme naučiť prijať s pokorou.

V každej situácii si treba nájsť to svoje, jedinečné prirovnanie a umožniť mysleniu, aby si vedome uľahčilo všetko, čo nepriaznivo vplýva na naše vnútorné prežívanie.


Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

PRIDAŤ KOMENTÁR