test
Viac

  Dlhopisy – investície, ktoré nikdy nestratia na kráse

  Obchodovanie s dlhopismi je jedným z najstarších a najznámejších druhov finančných investícií. S obľubou sa využívajú už viac ako tisíc rokov. To aj napriek tomu, že dlhopisy dnes tak trochu strácajú svoje čaro a akcie a menové trhy si vďaka adrenalínu udržujú vysoký záujem investorov.

  Pre firmu alebo organizáciu je vydávanie dlhopisov spôsobom získania finančných prostriedkov. Investor nákupom dlhopisov firme alebo organizácii v podstate požičiava čiastku, ktorá sa rovná jeho investícii. Investorovi bude jeho pôžička splatená vo vopred určený čas. V medziobdobí od vydania dlhopisu k jeho výplate získava investor splátky úrokov, takzvané “kupóny”.

  Zisk investora, čiže “výnos do splatnosti”, sa definuje ako percento jeho pôvodnej investície a celkového výnosu. Líši sa podľa rizikového profilu firmy alebo organizácie, ktorá dlhopisy vydala. Investície do dlhopisov môžu predstavovať dobrý spôsob diverzifikácie portfólia. Saxo Bank napríklad ponúka možnosť obchodovať s viac ako sedem tisíc rôznymi dlhopismi.

  Vysoké verzus nízke výnosy

  Dlhopisy s vysokým výnosom ponúkajú síce investorovi vyšší zisk vo forme kupónov, avšak s vyšším rizikom neplnenia. Vysoké výnosy na firemných dlhopisoch napríklad naznačujú, že firma nepatrí práve k tým najkvalitnejším. Je tu vyššia šanca, že investor kupóny a splátku istiny nakoniec nedostane.

  Naproti tomu dlhopisy s nízkym výnosom majú síce nižšiu hodnotu kupónov, avšak zároveň predstavujú omnoho nižšie riziko neplnenia. Investor má vyššiu šancu, že prebehnú všetky výplaty, i keď dlhopis podrží až do splatnosti.

  Pri rozhodovaní, do akej firmy alebo organizácie investovať vo forme dlhopisov, je potrebné si starostlivo preštudovať hodnotenie úverovej spoľahlivosti danej firmy a zvážiť riziko neplnenia. Organizácie s hodnotením “BB” a nižším sú považované za nekvalitné; najvyššie hodnotenie, ktoré môže firma získať, je “AAA”.

  Spoločnosti s vysokým hodnotením obvykle ponúkajú dlhopisy s nižším výnosom než tie firmy, ktoré majú hodnotenie slabšie. Keďže investície do dlhopisov s vyšším výnosom sú rizikovejšie, je potrebné starostlivo preštudovať dôvody vedúce k týmto vyšším výnosom.

  obchodovanie

  Príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch

  Za posledných päť až desať rokov boli investície na rozvíjajúcich sa trhoch veľmi žiadané a obrovský rast a príležitosti prilákali na nové trhy všetky veľké mená zo sveta medzinárodných financií. Nič ale netrvá večne a v posledných troch mesiacoch tieto trhy fungujú v režime strachu. Viedlo to k masívnej averzii k riziku na rozvíjajúcich sa trhoch.

  Zatiaľ čo predtým rozvíjajúce sa trhy vykazovali dvojciferný rast, teraz sa ukazuje, že toto tempo nie je dlhodobo udržateľné a tieto trhy sa vracajú k nižším hodnotám. Pozornosť médií sústredená na takúto zmenu ovplyvnila prognózy pre rozvíjajúce sa trhy a vyzdvihla tak výnosy dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov na vysokú úroveň. To znamená značne nad všeobecne nízke výnosy v tomto prostredí. V mnohých prípadoch však tieto vysoké výnosy nemajú fundamentálne opodstatnenie.

  Kombinácia pomalého rastu a zlých politických rozhodnutí viedla k zvýšeniu rizika pre vládne dlhopisy na rozvíjajúcich sa trhoch ocenených v USD. Ovplyvnilo to však aj firemné dlhopisy. V mnohých prípadoch tento negatívny vplyv nezodpovedá skutočnosti. Investori si totiž môžu po dôkladnom preštudovaní podrobností nájsť i v nich atraktívne príležitosti.

  Keďže FED ešte stále nedokázal zvýšiť úrokové sadzby, domnievame sa, že každý jeho ďalší krok bude len slabý a plytký a dokonca je možné, že sa zvýšenie odloží až na rok 2016. Ak k tomu skutočne dôjde, môžu sa na trhoch s dlhopismi objaviť nové príležitosti. Celkové riziko rozvíjajúcich sa trhov totiž v nadväznosti na kroky FEDu bude potrebné oceniť nižšie.

  Centrálne banky a výkony európskych dlhopisov

  Príležitosti sa však nenachádzajú len na rozvíjajúcich sa trhoch. Pri októbrovom rokovaní Európskej centrálnej banky o jej monetárnej politike banka dôrazne naznačila, že proti neustále nízkej inflácii mieni použiť ďalšie uvoľňovanie monetárnej politiky. ECB ohlásila, že zvažuje zníženie úrokov na vklady, ako aj zmeny v skladbe nákupu dlhopisov, čo by mohlo viesť k dlhším lehotám a vyššiemu úverovému riziku.

  Tieto informácie prekvapivo viedli k prudkému prepadu výnosov vládnych dlhopisov, najmä tých krátkodobých. Vzhľadom k tomu, že FED pravdepodobne zvýšenie sadzieb odkladá na neurčito, predpokladáme, že finančné trhy zažijú oživenie ešte pred koncom roka. Predpokladáme, že európske dlhopisy, ktoré v poslednej dobe vykazovali dobré výsledky, budú investorom robiť radosť aj naďalej.


  • autor článku: Simon Fasdal, hlavný dlhopisový stratég Saxo Bank
  • zdroj: Saxo Bank
  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články