Viac

  Ako sa dajú zhodnotiť peniaze

  V súčasnosti je investovanie stále zaujímavejšia a diskutovanejšia téma. Aj v našej konzervatívnej krajine sú ľudia nútení čoraz viac siahať po investičných nástrojoch, ktoré reálne dokážu zhodnotiť ich peniaze.

  Poďme sa pozrieť, aké má dnes bežný človek šance, keď si chce nejako uchovať a zhodnotiť svoje nasporené peniaze, prípadne, ak si chce dlhodobo sporiť.

  Sporiace účty a terminované vklady

  Na finančnom trhu je veľké množstvo sporiacich a vkladových produktov, ktoré však z dlhodobého hľadiska nevedia držať krok s infláciou. Také sporiace účty a terminované vklady sú v súčasnosti na svojom historickom minime.

  ako zhodnotit peniaze

  Priemerný úrok na sporiacom účte, z ktorého môže klient peniaze kedykoľvek vybrať , sa pohybuje niekde okolo 1% p.a., pričom maximum je na 1,75% p.a.

  Termínované vklady sú na tom o čosi lepšie. Ich nevýhoda je však vo viazanosti, ktorá je daň za to, že klient získa zaujímavejší úrok. Priemerný úrok na terminovaných vkladoch sa veľmi ťažko určuje, pretože je závislý od dĺžky vkladu.

  Pri jednoročných vkladoch je priemer niekde okolo 1,3%. Ak by sa však bol klient ochotný vzdať svojich peňazí až na 5 rokov, jeho úrok by sa mohol pohybovať niekde okolo 2%. Priemerná inflácia sa za posledných 10 rokov pohybovala niekde okolo 3,5% medziročne.

  Stavebné sporenie

  O niečo lepšie ako terminované vklady a sporiace účty sa javí stavebné sporenie, ktoré doteraz stále podporuje štát štátnou prémiou. Tá však z roka na rok klesá, v budúcom roku bude historicky najnižšia štátna prémia 5,5% z vkladu, maximálne však tradične 66,39€. Ak by klient stavebnej sporiteľne chcel mať maximálnu štátnu prémiu, musel by vložiť 1207,09€.

  Ak by si klient zvolil stavebné sporenie s nízkym poplatkom za uzavretie zmluvy, mohol by sa dostať na reálne zhodnotenie okolo 2,5% až 3% medziročne. Priemerná inflácia sa však pohybuje okolo 3,5%, navyše nie je isté, dokedy bude štát podporovať sporiteľov stavebného sporenia.

  Druhý a tretí pilier

  Väčšina ľudí dnes využíva druhý alebo tretí pilier na sporenie na dôchodok. Tieto produkty ponúkajú zaujímavé zhodnotenie a nízke poplatky za správu a zriadenie sporenia.

  Tretí pilier je dokonca znova podporovaný štátom, ktorý ponúka možnosť daňovej úľavy zo základu dane vo výške 180€. Takýto odpočet vám zníži daň o 34,20€ za rok.

  druhy pilier

  Správne nastavené starobné dôchodkové alebo doplnkové dôchodkové sporenie dokážu v dlhodobom horizonte porážať infláciu a zarobiť aj niečo navyše. Veľká nevýhoda týchto produktov je však v tom, že sú striktne orientované na dôchodok a nedovoľujú veľké výbery alebo manipuláciu s nasporenými peniazmi predčasne.

  Poistné produkty

  V súčasnosti podľa štatistík veľké množstvo ľudí využíva na dlhodobé sporenie Investičné a Kapitálové životné poistenie.

  Tieto produkty nie sú určené na sporenie, jedná sa o poistné produkty, ktoré ponúkajú možnosť sporiť si súčasne s poistením. Táto možnosť je potrestaná drahými vstupnými poplatkami a zdvojenými priebežnými poplatkami za správu poistenia a investovania. Návyk ľudí používať poistenie na sporenie pochádza z čias, kedy bolo na trhu veľmi málo sporiacich produktov, ktoré by ponúkali dlhodobé zhodnotenie.

  V dnešnej dobe je takéto sporenie prežitok a strácanie finančných prostriedkov na predražených poplatkoch.

  Zlato a iné “nesporenia”

  Na trhu je aj veľa obchodníkov so zlatom a diamantmi, ktoré predávajú vo forme sporiacich produktov. Predávajú fyzické zlato, ale ich klienti zväčša dostávajú len nefyzické sľuby.

  Zlato ako uchovávateľ hodnoty v rôznych podobách môže byť zaujímavé, problém predajcov zlata je však v poplatkoch. Priemerné vstupné poplatky sa pohybujú okolo 8% z čiastky, ktorú plánujete nasporiť.

  zlato

  Ďalšie poplatky sú spojené s jeho uskladnením a spravovaním. Problém pri zlate môže byť aj s jeho spätným odpredajom za rozumnú cenu. Pri takomto sporení, podobne ako pri sporení cez životné poistenie, stráca sporiteľ veľkú časť vkladov na poplatkoch.

  Sporenie teda nemusí ani zďaleka prekonať infláciu.

  Podielové fondy

  Podielové fondy sú jeden z najzaujímavejších a najuniverzálnejších produktov finančného trhu. Konzervatívne podielové fondy vedia ponúknuť zaujímavú alternatívu k sporiacim účtom, v ktorých ľudia bežne uchovávajú likvidnú rezervu.

  Špeciálne fondy nehnuteľností vedia zasa na horizonte 3 až 5 roky ponúknuť oveľa zaujímavejšie zhodnotenie ako termínované vklady.

  Čo je však najdôležitejšie, kvalitné akciové fondy vedia na dlhodobom horizonte skvelo porážať infláciu a poskytovať klientom reálne výnosy.

  fondy

  V súčasnosti je väčšina ľudí stále skeptických voči investícii, ktorá nemá pevne dané zhodnotenie. Väčšina z nich si neuvedomuje, že garantované produkty so sebou obvykle prinášajú garantovanú stratu. Ak si chce klient sporiť na dôchodok cez garantované produkty, ktoré neprekonávajú infláciu, vystavuje sa riziku, že jeho úspory budú mať po 20 rokoch sporenia oveľa nižšiu hodnotu. Je preto oveľa rozumnejšie znášať momentálne výkyvy podielových fondov ako mať vopred garantovanú stratu na inflácii.

  Ako podielové fondy fungujú?

  Podielové fondy patria do skupiny kolektívneho investovania. Klienti jednorázovo zainvestujú, alebo pravidelne sporia do podielového fondu svoje peniaze. Za svoje vklady do fondu dostávajú takzvané podielové listy, ktorých hodnota sa mení podľa toho, ako sa darí fondu zhodnotiť peniaze.

  Portfólio manažér hospodári s prostriedkami vo fonde a rozhoduje o tom, do akých inštrumentov sa peniaze zainvestujú. Preto sa hovorí o kolektívnom investovaní , lebo prostriedky všetkých investorov sa investujú spolu ako jeden celok (fond). Pri takomto investovaní klienti nechávajú všetku námahu aj zodpovednosť za investície na portfólio manažérovi. Klient teda nemusí o akciách, dlhopisoch alebo investovaní nič vedieť.

  Podielové fondy vytvárajú správcovské spoločnosti. Každá správcovská spoločnosť obvykle má vo svojom portfóliu niekoľko fondov.

  Je to bezpečné?

  Veľké podielové fondy spravidla hospodária s veľkými objemami finančných prostriedkov. Fond si môže teda dovoliť nakúpiť oveľa väčšie množstvo akcií alebo dlhopisov, ako keby každý investor nakupoval samostatne. Fond je teda dostatočne diverzifikovaný.

  Do čoho sa dá investovať?

  Prakticky do čohokoľvek. V dnešnej dobe sú podielové fondy, ktoré umožňujú dokonca investovať do zlata a so zlatom spojených inštrumentov. Zrejme neexistuje odvetvie alebo územie, do ktorého by sa nedalo investovať cez podielové fondy.

  Ak sa však bavíme o základom rozdelení, podielové fondy sa delia na akciové, dlhopisové a peňažné.

  • Akciové fondy investujú svoje peniaze do akcií spoločností. Niektoré fondy sú striktne zamerané na akcie niektorých odvetví, napríklad Franklin Biotechnology Discovery Fund investuje väčšiu časť svojich peňazí do akcií spoločností, ktoré pôsobia v biotechnologickom odvetví. Iné fondy, ako napríklad Raiffeisen-Emerging Markets-Aktien, investujú do rozvíjajúcich sa trhov po celom svete. Najvhodnejšie je však vybrať si fondy, ktoré majú celosvetovú pôsobnosť a zasahujú do všetkých odvetví trhu.

  Akciové fondy nie sú moc vhodné na jednorazové investície, hodia sa však skvelo na pravidelné sporenie, ktoré je dlhšie ako 10 rokov.

  • Dlhopisové fondy investujú svoje prostriedky do dlhopisov štátov alebo veľkých spoločností. Rovnako ako akciové fondy aj dlhopisové môžu byť špecifikované na jednu oblasť.

  Fond Pioneer Euro Bond Fund investuje do dlhopisov vlád a veľkých podnikov sídliacich v Európe. Iné fondy môžu mať zasa vyhradené investovanie do podnikových dlhopisov ako napríklad Fidelity – Global Corporate Bond Fund, ktorý investuje prevažne do dlhopisov veľkých spoločností.

  Dlhopisové fondy sa hodia na jednorazové investovanie väčšieho objemu prostriedkov, ktoré je ochotný klient zainvestovať na 3 a viac rokov.

  • Fondy peňažného trhu patria k najkonzervatívnejším investíciám. Tieto fondy obvykle môžu slúžiť ako krátkodobá likvidná rezerva, z ktorej sa môžu priebežne vyberať peniaze. Slúžia ako zaujímavá alternatíva k sporiacim účtom.

  Ako si vybrať, nastaviť a zriadiť podielové fondy?

  V prvom rade platí zásada: “Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka.” Či už ide o jednorazovú investíciu, alebo o pravidelné sporenie, vždy je dobré investovať do viacerých podielových fondov súčasne. Zníži to riziko zlého rozhodnutia portfólio manažéra. Na takúto diverzifikáciu obvykle skvele slúžia platformy.

  Knihy o investovaní

  Tieto platformy sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú investovanie do viacerých správcovských spoločností cez jeden produkt. Ak chce klient investovať do Templetona aj Pioneeru súčasne, nemusí peniaze posielať na 2 účty, ale zašle ich na jeden, kde sa jeho prostriedky rozdelia do fondov podľa toho, ako si to vopred určil.

  Ďalšia dôležitá vec je, nedať sa strhnúť davom. Ak je jeden fond momentálne v móde a každý do neho investuje, bude nanajvýš priemerný. Pri výbere podielových fondov preto nie je dobré ísť po tom, čo je momentálne v móde, alebo čo zarobilo v minulosti, ale skôr po tom, čo má potenciál dlhodobo poskytovať priaznivé výsledky.

  Obvykle podielové fondy, ktoré majú za sebou dlhú nadpriemernú históriu, majú predpoklad zaujímavých výsledkov aj v budúcnosti.

  Ak by ste si o investovaní do podielových fondov chceli prečítať viac, môžete tak spraviť TU.

  Vybrať si kvalitné podielové fondy na dlhodobé sporenie alebo jednorazové investovanie nie je ľahké. Ak stojíte pred tak závažným rozhodnutím ako výber podielových fondov, obráťte sa preto na svojho profesionálneho finančného sprostredkovateľa.

  Slovník pojmov

  • Diverzifikácia – rozdelenie investície do viacerých podielových fondov alebo produktov za účelom zníženia rizika.
  • Pravidelné investovanie – pravidelné (obvykle v mesačnom intervale) vkladanie rovnakého objemu finančných prostriedkov do jedného alebo viacerých podielových fondov za účelom dlhodobého zhodnotenia.
  • V prípade otázok ma môžete kontaktovať

  Ľubomír ŠpeťkoVolám sa Ľubomír Špeťko, na finančnom trhu fungujem ako sprostredkovateľ od roku 2011. Mojou špecializáciou je pravidelné investovanie do podielových fondov a vyhľadávane lukratívnych investičných nástrojov.

  Príďte navštíviť aj môj web www.financiepopravde.sk

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články