Viac

  Technológiu Blockchain bude využívať viac ako 20 krajín EÚ vrátane Slovenska a Česka

  22 krajín Európskej únie podpísalo 10. apríla deklaráciu o vytvorení Európskeho blockchain partnerstva.

  Zatiaľ, čo sa trh snaží dostať z dlhodobej recesie a nadviazať na minuloročný rekordný rast, tradičné finančné inštitúcie, korporácie a vlády, vrátane Európskej únie, sa snažia vytvoriť spoločné stanovisko voči kryptomenám a blockchainu, aby z tejto technológie mohli profitovať.

  Európske blockchain partnerstvo

  22 krajín Európskej únie podpísalo 10. apríla deklaráciu o vytvorení Európskeho blockchain partnerstva.

  Medzi krajiny, ktoré partnerstvo podpísali patria:

  Rakúsko Luxembursko
  Belgicko Malta
  Bulharsko Holandsko
  Česká republika Nórsko
  Estónsko Poľsko
  Fínsko Portugalsko
  Francúzsko Slovensko
  Nemecko Slovinsko
  Írsko Španielsko
  Lotyšsko Švédsko
  Litva
  Spojené kráľovstvo

  Európa ako líder v blockchain priemysle

  S cieľom utvrdiť postavenie Európy ako svetového lídra v oblasti vývoja a implementácie blockchain technológií, Európske blockchain partnerstvo má byť prostriedkom spolupráce medzi členskými štátmi pri výmene skúseností a odborných znalostí v technickej a regulačnej oblasti.

  Partnerstvo sa má taktiež podieľať na príprave a spustení celoeurópskych blockchain aplikácií naprieč jednotným digitálnym trhom v prospech súkromného aj verejného sektora.

  Mariya Gabrielová, komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, privítala vznik Európskeho blockchain partnerstva a dodala:

  “V budúcnosti budú všetky verejné služby používať blockchain technológiu. Blockchain je pre Európu a členské štáty veľkou príležitosťou prehodnotiť svoje informačné systémy, podporiť dôveru používateľov a ochranu osobných údajov, pomôcť vytvoriť nové obchodné príležitosti a vytvoriť nové oblasti, z ktorých budú profitovať občania, verejné služby a spoločnosti.

  Partnerstvo, ktoré bolo už dnes spustené, umožňuje členským štátom spolupracovať s Európskou komisiou, aby využili obrovský potenciál blockchain technológie na lepšie služby pre občanov.

  Od spustenia Európskeho observatória a fóra pre blockchain (EU Blockchain Observatory and forum) vo februári tohoto roka, Európska komisia vynaložila už €80 miliónov na blockchain projekty podporujúce technologický a spoločenský pokrok.

  Komisia plánuje v nasledujúcich rokoch vynaložiť ešte ďalších €300 miliónov na financovanie pokroku v oblasti blockchain priemyslu.

  Dva blockchain projekty, ktoré už EÚ financuje, zahŕňajú MHDMD – blockchain pre eHealth – a DECODE, ktorý poskytuje nástroje umožňujúce jednotlivcom kontrolovať svoje osobné údaje.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články