Viac

  Tretí pilier je v roku 2018 opäť výhodnejší

  Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) sa na Slovensku teší obľube najmä u tých firiem, kde naň zamestnanci dostávajú príspevok od zamestnávateľa.

  Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) sa na Slovensku teší obľube najmä u tých firiem, kde naň zamestnanci dostávajú príspevok od zamestnávateľa.

  Väčšinou je však benefit vo forme príspevku na tretí pilier zo strany zamestnávateľa ponúkaný vo veľkých firmách a výrobných koncernoch s pôsobnosťou na západnom Slovensku.


  Ak ste zamestnancom, tak sa určite opýtajte na príspevky do tretieho piliera vo vašom zamestnaní. Možno vám do tretieho piliera zamestnávateľ prispieva a ani o tom neviete. Potom je výhodné tento benefit využiť.


  Zmeny finančných produktov v roku 2018

  Na prelome rokov sa zvyknú finančné produkty a legislatíva meniť. V roku 2018 sa zmenila zvýhodnená hypotéka, druhý pilier, pravdepodobne sa zmení aj stavebné sporenie a zmena neobišla ani doplnkové dôchodkové sporenie.

  Nie všetky zmeny boli z pohľadu spotrebiteľov pozitívne no v prípade tretieho piliera je tu dôvod na radosť.

  financie v pohode banner

  Poplatky tretieho piliera

  Tretí pilier je jeden zo spôsobov prípravy na starobu. Umožňuje na kapitálových trhoch zhodnocovať vklady, ktoré doň investori počas aktívneho pracovného života odvádzajú. Investovanie funguje na princípe podielových fondov.

  Fondy tretieho piliera však nie sú oproti iným spôsobom investovania ničím výnimočné. Práve naopak, doplnkové dôchodkové správcovské spoločnosti si za správu majetku investorov nechávajú vyplácať stále relatívne vysokú odmenu (správcovský poplatok).

  Ten časom začal prekážať aj vláde a tá v snahe podporiť význam a zmysel prípravy na starobu tretí pilier v roku 2014 novelizovala, čím sa náklady na správu dôchodkových fondov znížili a správcovské spoločnosti si tak každoročne budú môcť nechať vyplatiť menšiu odmenu.

  Jednoducho je sporenie v treťom pilieri z roka na rok lacnejšie a pre samotných sporiteľov výhodnejšie.

  Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení stanovuje maximálnu výšku odmeny pre DDS nasledovne:

  Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Max. správcovský poplatok príspevkového fondu 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3%
  Max. správcovský poplatok výplatného fondu 0,90% 0,85% 0,80% 0,75% 0,70% 0,65%

  V roku 2018 je maximálna ročná odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu 1,40 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a 0,70 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.

  Je však potrebné dodať, že tieto poplatky sa týkajú len tretích pilierov, ktoré sú uzatvorené od roku 2014 resp. tých, ku ktorým bol dodatočne podpísaný dodatok a riadia sa už novelizovanými pravidlami.

  Podpisovať dodatok k tretiemu pilieru uzatvorenému pred rokom 2014 nie je vždy výhodné. Stručný a prehľadný popis výhod a nevýhod tretieho piliera ako aj to, čo spôsobila novela o doplnkovom dôchodkovom sporení v roku 2014 si môžete prečítať v článku: Výhody a nevýhody 3. piliera – doplnkové dôchodkové poistenie.


  logo financie v pohodeNa webstránke financievpohode.sk/ pravidelne uverejňujeme články, ktoré pomáhajú bežným ľuďom zorientovať sa v oblasti osobných financií. Nájdete tam tipy, rady, novinky, prepočty finančných produktov, ale aj odhalenia špekulatívnych investícií. Sme tím finančných sprostredkovateľov a pre ľudí tiež zabezpečujeme KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články