Tretí pilier je charakteristický tým, že je dobrovoľný. Stretnúť sa môžeme aj s označením doplnkové dôchodkové sporenie. Princíp fungovania je identický s druhým pilierom.

Finančné prostriedky sporiteľov sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS) na finančných trhoch. Prečo vôbec existuje takáto forma sporenia?

Umožňuje sporiteľom navýšiť svoj dôchodok v starobe, ide o tzv. doplnkový príjem. Tým, že je dobrovoľný, je na slobodnom rozhodnutí sporiteľa využiť ho.

Vzťah medzi sporiteľom a DDS je upravený účastníckou zmluvou. Práve touto zmluvou si sporiteľ určí výšku svojich príspevkov. Je na slobodnom rozhodnutí sporiteľa akou sumou sa rozhodne sporiť si. Zákon nestanovuje výšku príspevkov.

Tretí pilier pozostáva z dvoch fáz

Sporiacej fázy, kedy sporitelia posielajú peniaze na doplnkové dôchodkové sporenie. Zvyčajne ide o ekonomicky aktívnych sporiteľov (vykonávajú prácu, majú príjem).

Druhou fázou je výplatná fáza. Sporiteľom sa vyplácajú dávky z doplnkového dôchodkového sporenia. O akú sumu pôjde záleží od dvoch faktorov. Ako dlho sme si sporili a akú sumu sme si posielali na sporenie.

Tretí pilier sa zvykne využívať aj ako zamestnanecký benefit. Najmä ekonomicky silnejšie spoločnosti zvyknú prispievať za svojich zamestnancov do doplnkového dôchodkového sporenia. Zvyčajne zamestnávateľ priamo podmieni aj zamestnanca, aby si aj sám posielal ľuboľnú sumu na doplnkové dôchodkové sporenie.

DDS sú povinné vytvoriť a spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond. Pričom výplatný fond môže pozostávať len z menej rizikových inštrumentov (dlhopisy, peniaze). Príspevkový fond akceptuje aj rizikovejšie inštrumenty (akcie).


Byť finančne gramotným je IN!