test
Viac

  Kúpiť auto na lízing alebo vziať spotrebný úver – čo sa oplatí viac?

  Ak na auto nemáte potrebnú sumu peňazí, tak lízing (ang. leasing) a spotrebný úver sú 2 z možností, ako kúpu vytúženého auta zafinancovať.

  Ak na auto nemáte potrebnú sumu peňazí, tak lízing (ang. leasing) a spotrebný úver sú 2 z možností, ako kúpu vytúženého auta zafinancovať.

  Obe z týchto dvoch alternatív majú svoje výhody a nevýhody. Predtým, než začnete riešiť kúpu, prečítajte si, ktorá z týchto foriem financovania je pre vás výhodnejšia.

  Náklady: Spotrebný úver vs. Leasing

  Pri oboch formách financovania je najdôležitejšie porovnať celkové náklady úveru a lízingu.

  Pre väčšinu ľudí je táto časť pomerne zložitá, pretože jednoducho nerozumejú všetkým nákladom, ktoré pri dlhovom financovaní vznikajú.

  Spotrebný úver

  Pri spotrebnom úvere je hlavným nákladom úrok. No okrem úroku vstupujú pri úverových produktoch do hry aj ďalšie poplatky (poplatok za poskytnutie úveru, poistenie úveru, vedenie bežného účtu), ktoré celý úver predražujú.

  Aby celkové poplatkové zaťaženie pri úveroch bolo prehľadné, tak banky majú povinnosť uvádzať v podmienkach spotrebných úverov ukazovateľ RPMN (ročná percentuálna miera nákladov).

  financie v pohode banner

  Ukazovateľ RPMN zohľadňuje celkové náklady a je to komplexnejší ukazovateľ ako len samostatná úroková sadzba úveru.

  Platí, že čím je vyššie RPMN a čím dlhšia je splatnosť úveru, tým je celková preplatenosť úveru vyššia (to čo celkovo zaplatíte banke).


  Ak chcete porovnávať výhodnosť dvoch spotrebných úverov podľa ukazovateľa RPMN, dĺžka splácania takýchto spotrebných úverov musí byť totožná. Výhodnejší je ten úver, ktorý má nižšiu hodnotu ukazovateľa RPMN.


  Ak banka podmieňuje výhodnejšiu úrokovú sadzbu aj zriadením bežného účtu alebo poistením úveru, tak do celkového porovnania nákladov započítajte aj poplatok za vedenie bežného účtu a splátku za poistenie úveru. Je to tiež dodatočný náklad.

  Celkovú preplatenosť spotrebáku získate sčítaním všetkých splátok a dodatočných poplatkov. Rozpis splátok si v banke vyžiadajte pri kalkulácii parametrov úveru.

  Napríklad: Ak je spotrebný uver na sumu 20 000 eur (poskytnutý bez poplatku), splatný v 48 splátkach po 487 eur a mesačný poplatok za vedenie bežného účtu v banke je 3€, tak celková preplatenosť úveru je 490 x 48 = 23 520 eur. V percentuálnom vyjadrení preplatíte cenu auta o 17,6%.

  Leasing

  Zistiť celkovú preplatenosť leasingu je možné len vtedy, ak poznáte rozpis všetkých splátok v čase (splátkový kalendár). Prvá splátka lízingu sa nazýva akontácia.

  Akontácia je leasingovej spoločnosti uhradená zväčša ešte pred vydaním samotného automobilu do rúk používateľa.

  V súčasnosti je na trhu možné nájsť aj lízingy s 0% akontáciou. Nenechajte sa nachytať peknými reklamnými nápismi, ktoré ponúkajú 0 percentnú akontáciu.

  Takýto slogan znamená v podstate iba to, že celú sumu tovaru zaplatíte postupne v splátkach.

  Rovnako ako spotrebný úver aj celkovú preplatenosť lízingu zistíte sčítaním všetkých splátok.

  Napríklad: Kupujete auto s bežnou cenou 20 000 eur na leasing s 0% akontáciou a 4-oma ročnými splátkami po 6000 eur, tak za celé obdobie zaplatíte prenajímateľovi lízingu 24 000 eur. Preplatíte teda celkovú hodnotu auta o 20%.

  PZP, Havarijné poistenie a poistenie GAP

  Auto ako predmet leasingu musí byť poistené. Niektorí poskytovatelia leasingu majú dohodnutú spoluprácu iba s vybranými poisťovňami, kde auto viete poistiť.

  Financovanie lízingom vás za istých predpokladov môže vtlačiť do poisťovne, ktorá nemá najlepšie ceny za zákonnú, havarijnú poistku a poistenie finančnej straty (tzv. GAP).

  Takto môžete v splátke lízingu, ktorá obsahuje aj poistné, zaplatiť o pár desiatok eur mesačne viac, ako keby ste si spomínané poistenia vybavili po vlastnej osi a platili si poistné zvlášť.


  Ak vybavujete lízing na auto, porovnajte si PZP a havarijné poistenie aj v iných poisťovniach, nie iba v tých, ktoré vám ponúkne leasingovka. S výberom viacerých poisťovní môžete ušetriť na cene.


  Ak kúpu auta financujete spotrebným úverom, tak okrem zákonnej poistky (PZP) nemusíte dopoistovať riziká havárie, odcudzenia, vandalizmu, poškodeniu živlom, či mať poistenie finančnej straty (GAP).

  Bez havarijnej poistky v takom prípade ušetríte na platbe poistného, avšak za cenu nekrytých rizík! Otázka je či vám to za to stojí, zváženie nechávame na vás.

  Minimálne vás spotrebný úver netlačí do havarijného poistenia a ani do poistenia GAP, nie je to nutnosť.

  Vlastníctvo tovaru: Spotrebný úver vs. Leasing

  Hlavný rozdiel medzi úverom a lízingom je v právnom vlastníctve tovaru, ktorý si kupujete. Pri spotrebnom úvere získate od banky peniaze a s nimi si idete tovar zakúpiť.

  Vo väčšine prípadov je spotrebný úver bezúčelový. To teda znamená, že banka neskúma, na čo chcete peniaze použiť.

  Právnym aj ekonomickým vlastníkom tovaru je kupujúci. To je jednoznačná výhoda, ktorá hovorí v prospech spotrebného úveru (pôžičky).

  Opačne je to pri financovaní formou lízingu. Pri lízingu máte spotrebný predmet akoby zapožičaný od lízingovej spoločnosti, pričom právne tento tovar získate až uhradením poslednej splátky.

  Ekonomickým vlastníkom ste vy, keďže reálne využívate celý takýto majetok. No v prípade neplatenia mesačných lízingových splátok vám lízingová spoločnosť majetok zabaví bez možnosti na vrátenie už zaplatených splátok. Nemáte ani splátky a ani auto.

  Výhody a nevýhody v kocke: Leasing vs. Spotrebný úver

  • (-) Vlastníkom auta pri Leasingu ste až po zaplatení poslednej splátky /
   (+) Vlastníkom auta pri Spotrebnom úvere ste okamžite od jeho kúpy
  • (-) Pri Leasingu máte povinnosť mať uzatvorené okrem PZP aj havarijné poistenie minimálne do doby pokiaľ auto kompletne leasingovke nesplatíte /
   (+) Spotrebný úver nevyžaduje iné poistenia auta, okrem poistenia PZP
  • Iné: Záleží od konkrétnych parametrov spotrebiteľského úveru a lízingu…

  Význam a princíp DPH

  Úverových vzťahov sa DPH netýka. Až v momente kúpy tovaru, vstupuje do hry DPH. Platiteľ DPH má nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty zo svojho nákupu, ak tento predmet použije na podnikanie.

  Komplikovanejšie je to pri lízingu. DPH je uplatňovaná postupne v každej splátke. Celkovú splátku táto daň navyšuje, avšak aj v tomto prípade platí, že platiteľ DPH má nárok na odpočet.

  Podnikateľ, ktorý je zároveň platiteľom DPH tak vlastne platí iba čisto istinu a úrok.

  Zhrnutie na záver

  Ako pri všetkých finančných produktoch, aj tu platí, že najdôležitejšia je kalkulácia celkových nákladov. Pri kalkuláciách sa zamerajte na tieto body a budete presne vedieť, ktorá z možností je pre vás výhodnejšia.

  1. výška úroku a RPMN
  2. doba splácania
  3. akontácia (pri lízingu)
  4. nárok na odpočet DPH (týka sa platiteľov DPH)
  5. podmienky poskytnutia spotrebného úveru a lízingu
  6. poplatky spojené s vybavením úveru alebo lízingu

  Nedá sa jednoznačne určiť, ktorá z možnosti financovania kúpy auta je výhodnejšia. Obe možnosti majú rozdiely vo vlastníckych vzťahoch, cene za poistenie auta a daňových výhodách.

  Tiež záleží na konkrétnych parametroch lízingu a spotrebáku. Výhodnosť a nevýhodnosť dvoch možností financovania sa ale dá porovnávať, aby sa človek vedel správne rozhodnúť.


  logo financie v pohodeNa webstránke financievpohode.sk/ pravidelne uverejňujeme články, ktoré pomáhajú bežným ľuďom zorientovať sa v oblasti osobných financií. Nájdete tam tipy, rady, novinky, prepočty finančných produktov, ale aj odhalenia špekulatívnych investícií. Sme tím finančných sprostredkovateľov a pre ľudí tiež zabezpečujeme KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články