test
Viac

  12 dôvodov, prečo vlastniť zlato (2.časť)

  7. Rast Číny a Indie

  Čína a India, ktoré majú takmer 40 % svetovej populácie (spolu približne 2,7 miliardy ľudí – aj keď iba 15 % nominálneho globálneho produktu), sa rozvíjajú rapidne.

  Hoci pravdepodobne budú mať v tomto rozvoji určité ťažkosti, obe krajiny zvyšujú celkový hrubý domáci produkt a čo je dôležité pre zlato, aj HDP na obyvateľa, a to na slušnej úrovni.

  Čína síce Indii v rozvoji trochu konkuruje, ale má nádej vo voľbách – Narendra Modiho, takže bude schopná aj naďalej zvyšovať svoj progres. Je však viac ukazovateľov, ktoré po niekoľkých rokoch prudkého rastu nasvedčujú tomu, že tieto 2 krajiny budú aj v budúcnosti produktívne. Je to významný benefit nielen pre ne, ale aj pre globálnu ekonomiku.

  Je tiež dôležité spomenúť, že sú susedia, pričom v ekonomických modeloch sa môže Čína sústrediť na výrobu a India na služby, vrátane IT.

  Obe krajiny majú silnú kultúrnu príbuznosť so zlatom a ďalšie zvyšovanie HDP na obyvateľa bude tiež zvyšovať dopyt po zlate v strednodobom období.

  8. Ocenenie majetku spoločností

  Následne budeme pokračovať dôležitosťou globálneho trhu, kde zdôrazníme ceny amerických akcií. Vzniká tu otázka, či je dôležité sledovať pomer trhovej ceny a zisku, ktorú je vhodné pri investovaní využiť.

  investičné zlato

  Rast výnosov predstihol príjem, ktorý v posledných rokoch rastie podstatne rýchlejšie – viac ako redukované náklady tohto dlhu – dividendy (ako výsledok zníženia úrokových mier). Ak použijeme kombináciu týchto dvoch faktorov zastúpenú ukazovateľom P/E ratio (26. 9. 2014 vs. 16. 6. 2014), môžeme vidieť zvrat vo výnosoch (ako percento príjmov). Niekoľkonásobné P/E ratio mohlo viesť ku významnému

  re-ratingu trhu. A toto nie sú jediné indikátory, ktoré vykázali zlé výsledky. Poznačte si, že iba som poukázal na to, že akciovému trhu môže hroziť krach, pretože ceny akcií sú najvyššie v histórii.

  Ako poznamenal John Maynard Keynes:

  „Trhy môžu ostať iracionálne dlhšie, ako vy dokážete byť solventní.“

  Hoci zlato po pár rokoch znieslo cenovú korekciu, môžeme argumentovať tým, že jeho hodnota sa ešte bude zvyšovať.

  9. Diverzifikácia

  Je jedno, na akúkoľvek „investičnú cestu“ sa rozhodnete „vydať“ svoje úspory, diverzifikácia je kľúčom. Môžete byť buď viac agresívny alebo konzervatívny, čo sa týka vášho investičného prístupu (záleží to od toho, v akej životnej situácii sa nachádzate), ale nikdy nemôžete ignorovať podstatu diverzifikácie.

  Existuje veľa príbehov o ľuďoch alebo spoločnostiach, ktoré zbankrotovali, pretože umiestnili všetky vajíčka do jedného koša – teda iba na čiastkový trh. Ten nakoniec premenil ich peniaze na prach. Existujú rôzne teórie alokácie aktív, ako napríklad permanentné portfólio, z ktorého sa dá najviac vyťažiť podľa toho, ako sú jednotlivé aktíva závislé na podmienkach ekonomiky.

  investičné zlato

  Hoci to môže znamenať, že moderný monetárny prístup potláča úrokové miery a tlačenie peňazí zvyšuje investície do „lodí aktív,“ ale nemožno investovať všetko do rovnakého aktíva. Potom by tu bola malá pochybnosť o dodržaní diverzifikácie. Mali by ste to považovať za rozumné, použiť to na alokáciu investície pri ťažkých kovoch (vrátane zlata) a pri každom portfóliu.

  10. Eliminovať zmluvné riziko

  V dnešnom finančnom svete je každé aktívum spojené s určitým dlhom – existuje majiteľ tohto aktíva a jeho dlžník, čo to predstavuje vzájomné riziko.

  Zoberme si jednoduchý príklad – vaše peniaze v banke, ktoré sú pre vás aktívum, ale pre banku sú pasívom (záväzkom). Pre vás je to zároveň riziko – ak banka dosiahne nesolventnosť, môžete sa stať nezaisteným veriteľom.

  Vieme, že mnoho bánk síce poskytuje ručenie do určitej výšky vkladu, ale je to niečo podobné ako (ne)pravá útecha od viacerých majiteľov bánk na Cypre, ktorá bola ľuďom prezentovaná pár rokov dozadu. Reálne aktíva vo vašej držbe zvíťazili vo vzájomnom riziku – ak ich vlastníte a zároveň držíte, nemusíte sa spoliehať na iný subjekt, ktorý vám ich uschová.

  11. História

  Historicky zlato dokázalo, že dokáže zvyšovať svoju hodnotu exponenciálne. Zatiaľ čo inflácia znázorňovala „cestu“ papierového zlata (znehodnotením každej bankovky, ktorú máte – odhaduje sa, že americký dolár stratil 98 % svojej kúpnej sily podľa informácií Fedu z roku 1913). Za rovnakú hmotnosť zlata si však stále môžete kúpiť rovnaké množstvo produktov.

  V klasických Aténach ste si za uncu zlata mohli kúpiť tógu (odev, ktorý sa nosil) a v dnešnej dobe primerané oblečenie. Možno vás to prekvapí, ale dolár ponechal iba približne 2 % z tej hodnoty, ktorú mal 100 rokov dozadu. Momentálne je dolár jedna zo zložiek papierových peňazí – pozrite sa, ako sa (nedávno) v Zimbabwe znehodnotili papierové peniaze. Ak považujete zlato ako možnosť úspory peňazí a „prameň hodnoty,“ história je nesporne na vašej strane.

  12. Poistenie

  Pozorní čitatelia zaregistrujú, že tento názov bol na vrchu môjho prvého blogu – a o týždeň nestratil svoj význam. Podľa viac ako 10 dôvodov, ktoré boli uvedené medzi desiatimi (a viac) dôvodmi v posledných dvoch dňoch, zlato má legitímne postavenie v poistení vášho celkového portfólia a zabraňuje následnému risku, volatilite (prípadne potenciálnemu zlyhaniu) vo vnútri finančného systému.

  Takže zosumarizovali sme si 12 dôvodov, prečo sa ho oplatí vlastniť. Bol to hlavný dôvod môjho iniciatívneho blogu a ak k týmto faktorom prispejte svojimi (ktoré máte možnosť umiestniť pod článok), správa sa môže šíriť ďalej. Určite je ešte viac reálnych dôvodov, ktoré podporujú zlato ako investičný nástroj (pomimo tých, ktoré už boli uvedené).

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články