Viac

  Rozdiely medzi akciami a dlhopismi: Ako investovať do kapitálového trhu

  Investovanie na kapitálovom trhu je spôsob, akým ľudia môžu zhodnocovať svoje peniaze a dosahovať tak svoje finančné ciele. Dva základné typy investícií, ktoré sa často objavujú, sú akcie a dlhopisy. Tieto dve formy majetku majú zásadný rozdiel v tom, ako fungujú a aké riziko a výnosy prinášajú. V tomto blogu sa pozrieme na hlavné rozdiely medzi akciami a dlhopismi, aby sme vám pomohli lepšie pochopiť, ako fungujú a ako si medzi nimi vybrať.

  Definícia

  Akcie sú cenné papiere, ktoré predstavujú vlastnícky podiel v konkrétnej spoločnosti. Keď kupujete akcie, stávate sa akcionárom spoločnosti a máte určitý vplyv na rozhodovanie a zisky tejto spoločnosti. Podieľate sa na ich zisku, ale aj na strate.

  Dlhopisy sú cenné papiere, ktoré prestavujú pôžičky investora výkonnej spoločnosti, alebo vláde. Investícia do dlhopisov zahrňuje pôžičku peňazí s nárokom na pravidelnú úrokovú platbu a návrat požičaného kapitálu po určitom termíne.

  Riziko a výnos

  Investícia do akcií je obecne spojená s vyšším rizikom, ale tiež s vyšším potencionálnym výnosom. Hodnota akcií môže výrazne kolísať na základe vývoja trhu, hospodárskych podmienok a výkonnosti spoločnosti. Akcie vám umožňujú podieľať sa na raste a zisku spoločnosti, ale tiež nesiete riziko, že môžete svoj investovaný kapitál stratiť.

  Dlhopisy sú obecne považované za menej rizikovú investíciu než akcie. Investori obdržia pravidelné úrokové platby a majú istotu návratu požičaného kapitálu na konci doby splatnosti. Výnosy z dlhopisov sú obvykle nižšie než potencionálne výnosy z akcií.

  Doba trvania

  Akcie nemajú stanovenú dobu trvania. Investori môžu držať akcie tak dlho, ako chcú a ich hodnota môže kolísať v závislosti na vývoji trhu.

  Dlhopisy majú pevne stanovenú dobu trvania – dobu splatnosti. Po uplynutí tejto doby sú dlhopisy splatné a investori obdržia svoj požičaný kapitál späť.

  Volatilita na trhu

  Akciový trh je obvykle viac volatilný a citlivý na zmeny ekonomických a politických udalostí. To znamená, že hodnota akcií môže rýchlo kolísať.

  Trh s dlhopismi je obvykle menej volatilný a stabilnejší. Dlhopisy sú menej ovplyvnené trhovými turbulenciami.

  Diverzifikácia

  Diverzifikácia investícií do akcií zahrňuje nákup akcií rôznych spoločnosti alebo odvetví. To pomáha znížiť riziko spojené s výkonnosťou jedinej spoločnosti.

  Diverzifikácia dlhopisov môže zahŕňať nákup rôznych typov dlhopisov, vrátane tých od rôznych vydavateľov. To môže znížiť riziko spojené s neschopnosťou splácať dlhy jedného vydavateľa.

  Ako si vybrať?

  Vaše rozhodnutie medzi investíciami do akcií a dlhopisov závisí od vašich finančných cieľov, tolerancie rizika a investičného horizontu. Mnoho investorov volí kombináciu oboch týchto aktív, čo sa nazýva diverzifikácia portfólia. Zapamätajte si však, že investovanie na kapitálovom trhu vždy nesie určité riziko, preto je dôležitý dôkladný prieskum a poradenie sa s odborníkom.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články