test
Viac

  Čo je dôležitejšie ako náplň práce? Bezpečnosť. To platí dvojnásobne pri práci vo výškach

  Užívate si komfort kancelárie v biznis centre s výborným výhľadom na mesto? Skúste si predstaviť množstvo odvedenej práce pri stavbe podobnej budovy.

  Práce vo výškach sú nenahraditeľné, avšak často pri nich hrozí riziko pádu či zranenia. Pomocou spoľahlivých istiacich zariadení môžete minimalizovať nebezpečenstvo pri práci vo výškach, nad hĺbkami, v závese či na šikmých plochách.

  Chcete zvýšiť bezpečnosť práce na úroveň kancelárskeho džobu? Jedine kvalitný bezpečnostný postroj a istiaci systém proti pádu pre vašich zamestnancov zníži riziko pracovného úrazu na minimum.

  Hore uvedený príklad so stavbou výškovej budovy nie je zďaleka jediným prípadom potenciálne rizikovej práce vo výškach.

  Tá môže naberať skutočne rozličné podoby – od lepenia billboardov cez stavebné práce na lešeniach a šikmých strechách a prácu v závese (spomeňte si na umývačov okien a žalúzií) či nad hĺbkou (pri rozličných montážnych prácach). V spomenutých či podobných profesiách môže aj malá nepozornosť či nešťastná náhoda spôsobiť pád a následné zranenie.

  Ochranu pracovníkov proti pádu z výšky ukladá aj zákon: podľa vyhlášky č. 147/2013 je potrebné zabezpečiť pracovníka proti pádu už pri práci vo výške 1,5 m; nad hĺbkou, v ktorej hrozí utopenie či zasypanie materiálom; resp. na šikmej ploche so sklonom vyšším než 10°.

  V zmysle uvedenej vyhlášky je nutné zabezpečiť osobu vykonávajúcu stavebné práce zabezpečiť proti pádu kolektívnym zabezpečením (ako napr. zábradlie, poklop či záchranná sieť) alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu.

  V prípade, že charakter pracoviska nedovoľuje spoľahlivo zaistiť pracovníkov v zmysle kolektívneho zaistenia, prichádza na rad individuálna ochrana zdravia zamestnancov.

  Kvalitný bezpečnostný postroj – bezpečnosť a pohodlie bez ohľadu na charakter práce 

  Bezpečnostný postroj je základný prostriedok prevencie pracovných úrazov. Je každodenným spoločníkom pracovníka vo výškach, preto musí spĺňať najvyššie štandardy spoľahlivosti, no tiež komfortu.

  V závislosti od rizikovosti pracovnej pozície si môžete vybrať zo širokej ponuky bezpečnostných postrojov, ktoré sa líšia vyhotovením a možnosťou využitia. Pri výbere postroja dbáme na niekoľko základných kritérií.

  • Veľkosť a nosnosť postroja. V prvom rade musíte zobrať do úvahy telesné parametre vašich zamestnancov. Podobne ako pri oblečení, aj pri bezpečnostných postrojov rozdeľujeme sortiment medzi menšie kusy (v rozmedzí približne S – M) až po stredné a veľké rozmery (L až XXL). Nosnosť ponúkaných bezpečnostných postrojov sa pohybuje v intervale 100 až 140 kg.
  • Univerzálnosť postroja. Bezpečnostné popruhy bývajú spravidla vybavené pripojovacími prvkami, ktoré umožňujú popruh zavesiť napr. na lano a umožniť tak bezpečnú mobilitu pracovníkov. Tieto prvky majú spravidla podobu kovových kruhov či polkruhov, na ktoré môžeme pripojiť polohovacie, resp. kotviace laná či karabíny. Počet pripojovacích prvkov závisí od ceny postroja; v prípade, že si charakter práce nevyžaduje istenie pri komplikovanejšom pohybuje, môžete siahnuť po cenovo dostupnejších variantoch s dvoma závesnými prvkami. Dôležitým kritériom môže byť tiež poloha pripojovacích prvkov – na hrudi, na bokoch, a pod. Modely z vyššej rady môžu mať až päť prvkov na rôznych miestach. Dbajte na to pri výbere vhodného postroja, aby spĺňal požiadavky na konkrétny druh zabezpečenia pri práci a až na poslednom mieste sa budeme zaoberať s cenou postroja.
  • Počet popruhov. Už na prvý pohľad môžeme odlíšiť cenové triedy postrojov v závislosti od počtu pruhov, ktorými zaisťujú telo pracovníka. Cenovo najvýhodnejší model v našom sortimente obsahuje štyri popruhy. Pre porovnanie: produkt z vyššej cenovej hladiny obsahuje k dvom ramenným a dvom stehenným pruhom aj polohovací bedrový pás navyše.
  • Pohodlie pri práci. Čím vyššia cena postroja, tým spravidla obsahuje viac prvkov pre zvýšenie komfortu pracovníka, ako napr. polstrované popruhy.

  Tlmič pádu – keď všetko ostatné zlyhá

  Na pracovisku môže nastať nasledovná situácia: bezpečnosť pracovníkov ste zabezpečili v najlepšom súlade so smernicami a vlastným svedomím, no predsa sa ktosi dokázal “vymaniť” z tejto bezpečnostnej siete a hrozil mu voľný pád z výšky.

  V takomto prípade je vašou istotou tlmič pádu, ktorý vďaka záchrannému mechanizmu dokáže pracovníka zachytiť a zafixovať ho na istiacom lane.

  Nosnosť tlmičov pádu je spravidla do 140 kg. Jednotlivé tlmiče rozlišujeme predovšetkým podľa mechanizmu, ktorý sa využíva na istenie:

  • Zaťahovacie. Tento typ tlmiča pádu je založený na mechanizme v podobe lana, ktoré sa samo zasúva do krytu. Vďaka tomuto princípu je lano konštantne napnuté. Tlmič obsahuje aj tzv. absorbér energie, ktorý zastaví prípadný pád už do vzdialenosti 1 m. Zaťahovacie tlmiče pádu sa tiež líšia ukončením istiaceho lana – na jeho konci môže byť bežný krúžok, hák či karabína.
  • “Ypsilonka”. Svojmu názvu vďačí za rozdvojené lano s dvomi karabínami, ktoré pripomína písmeno ypsilon. Tvorí dôležitý medzistupeň pri prestupe medzi dvoma prekážkami. Mechanizmus funguje nasledovne: jednu časť lana Y odpojíme a následne pripevníme na nové miesto pri prestupe. Takto máme už zaistenú bezpečnosť, potom sa môže odpojiť druhá časť lana Y. 
  • Istiace lano s brzdou. Tento variant môžete využiť, ak potrebujete zaistiť pohyb pracovníkov vo väčšom priestore. Lano má dĺžku 10 metrov a jeho súčasťou je vlastný tlmič pádu.

  Príslušenstvo k postrojom a tlmičom pádu

  Bezpečnostné mechanizmy na pracovisku sa skladajú z mnohých komponentov; niektoré musíme priebežne dopĺňať či vymieňať pri opotrebovaní či jednorazovom použití. Súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bez ohľadu na výšku) je ochranná prilba.

  Pracovníci tiež ocenia popruhy na náradie, ktoré si môžu pripevniť na bezpečnostný popruh. Líšia sa nosnosťou a vyhotovením, od jednoduchých s nosnosťou do 5 kg nájdete v ponuke aj “ypsilonkový” variant, ktorý unesie náradie s hmotnosťou až 10 kg.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články