test
Viac

  Dlhopisová kačka

  Ak to nevyzerá ako kačka a ani to nekváka ako kačka, môže to by stále kačka? Túto otázku by si mali investori klásť ohľadne štátnych dlhopisov.

  Ak to nevyzerá ako kačka a ani to nekváka ako kačka, môže to by stále kačka? Túto otázku by si mali investori klásť ohľadne štátnych dlhopisov.

  V ostatných rokoch nemajú tieto cenné papiere v podstate veľa typických dlhopisových charakteristík a podobajú sa skôr akciám. A, naopak, akcie dlhopisom. O čom je reč?

  Dlhopisové portfólio, ktoré by bolo zložené z 10-ročných amerických štátnych dlhopisov (prerolovávané vždy na najnovšiu emisiu), dosiahlo za ostatnú dekádu výnos 5,4 percenta, pričom po úprave o infláciu to predstavuje 3,7-percentný reálny zisk.

  To je zhruba na úrovni predchádzajúcej dekády a akejkoľvek 10-ročnej periódy za ostatných 40 rokov. Aj volatilita tohto portfólia okolo ôsmich percent je na úrovni dlhodobých priemerov.

  Zdroj celkového výnosu za ostatných 10 rokov sa však oproti histórii zásadne líši. Až polovica z neho je z kapitálového zisku a druhá polovica z kupónov. Za 10-ročnú periódu 1996 – 2006 bolo kapitálové zhodnotenie necelá pätina celkového výnosu.

  Podiel kapitálového výnosu na celkovom zhodnotení amerických štátnych dlhopisov je najvyšší za minimálne polstoročie a na úrovni dvojnásobku dlhodobého priemeru.

  Rast závislosti celkového výnosu dlhopisových investícií od kapitálového zhodnotenia je pritom proti samotnému duchu očakávaného správania dlhových cenných papierov. Ide o značnú anomáliu, keď celkový výnos začína nadobúdať parametre charakteristické pre akciové investície.

  Naopak, akcie získavajú vlastnosti dlhopisov. Široký americký akciový index S & P 500 doručil za ostatných 10 rokov v priemere sedempercentný celkový ročný výnos, pričom dve tretiny z toho pochádzali z kapitálového zhodnotenia a zvyšok z dividend.

  Abstrahujúc od extrému finančnej krízy, ide o najväčší podiel dividend na celkovom výnose od 80. rokov minulého storočia.

  Teda sčítané a podčiarknuté, podiel kapitálového výnosu pri dlhopisoch je najvyšší a pri akciách najnižší za ostatné dekády. Teda akoby sa akcie konvergovali k dlhopisom a vice versa. No prečo vlastne na toto poukazovať, veď by sa mohlo zdať jedno, či investor zarobí na kapitálovom zhodnotení, alebo na dôchodku z investície.

  História za ostatnú generáciu, teda zhruba 30 rokov, ukazuje, že vysoký podiel kapitálového zisku na celkovom zhodnotení akcií predznamenával nižšie a volatilnejšie výnosy z akciových investícií v nasledujúcich rokoch.

  Inak povedané, vysoký podiel dividend na celkovom zhodnotení v ostatných rokoch prognózuje dobré časy pre akcie v nasledujúcej dekáde.

  Súčasné ceny dlhodobých opcií na index S & P 500 implikujú trhové očakávania rastúceho dividendového výnosu zo súčasných 2,1 percenta na 2,5 percenta v roku 2026.

  A to aj vtedy, ak sa akciový trh nepohne a zostane okolo súčasných úrovní, čo je scenár s približne päťpercentnou pravdepodobnosťou na základe historickej výkonnosti akcií za ostatných 40 rokov.

  Pritom len 2,5-percentná priemerná ročná výkonnosť akcií v nasledujúcej dekáde je hlboko pod dlhodobými priemermi, no aj túto nízko položenú latku bude ťažké poraziť dlhopisovým portfóliom. Na to, aby dlhopisy presiahli 2,5-percentné celkové ročné zhodnotenie počas tejto periódy, museli by ich výnosy klesnúť pod nulu.

  To je pri súčasnom oživovaní inflácie a spomaľovaní menovej akomodácie vo svete málo pravdepodobné. Z cien derivátov vyplýva len 20-percentná šanca, že 10-ročný výnos amerického štátneho dlhopisu by v roku 2026 mohol byť pod nulou. To znamená šancu jedna k piatim, že návratnosť dlhopisových investícií v nasledujúcej dekáde porazí akcie.

  Výnos amerických 10-ročných dlhopisov by v roku 2026 musel klesnúť až na mínus dve percentá na to, aby za nasledujúcu dekádu zopakoval minulodekádnu celkovú výkonnosť vo výške 5,4 percenta.

  Trh vidí šancu takéhoto vývoja na základe cien derivátov s pravdepodobnosťou menej ako 0,5 percenta. To sa skôr Mickey Mouse stane prezidentom Spojených štátov.

  Hoci akcie sa aktuálne zdajú pomerne bohato nacenené, z desaťročného investičného horizontu sa javia ako lepšia alternatíva v porovnaní s dlhopismi, kde možno očakávať minimalistické zhodnotenie, azda jedno z najhorších od II. svetovej vojny.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články