asd
Viac

  Vieš aký dopad má kurz dolára na Tvoje portfólio?

  Určite Ti neušiel fakt, že od konca minulého roku, kedy bol kurz EUR voči USD na hodnote približne 1.05 – 1.06, došlo k oslabeniu USD až o 15% na dnešnú úroveň 1.19 USD za 1 Euro. Toto ťa nepochybne vedie k myšlienke, „či vôbec investovať v USD a čo spraviť s investíciami, ktoré už v USD máš“.

  Určite Ti neušiel fakt, že od konca minulého roku, kedy bol kurz EUR voči USD na hodnote približne 1.05 – 1.06, došlo k oslabeniu USD až o 15% na dnešnú úroveň 1.19 USD za 1 Euro. Toto ťa nepochybne vedie k myšlienke, „či vôbec investovať v USD a čo spraviť s investíciami, ktoré už v USD máš“.

  Pozrime sa však na veci z trošku dlhšieho hľadiska a preskúmajme, ako sa vyvíjala hodnota Euro peňazí investovaných v USD. Povedzme, že sme investovali pravidelne každý mesiac 100 Eur do USD investičných produktov. To znamená, že sme každý mesiac vymenili EUR za USD a peniaze investovali.

  Výsledný dnešný celkový výnos tak bude pozostávať z výnosu investície a z celkového výnosu meny. Keďže chceme zistiť, aký efekt majú na výnosnosť kurzové rozdiely, do úvahy budem brať iba hodnotu vložených peňazí, nie výnosnosť samotnej investície.

  Otestoval som vplyv kurzových rozdielov na investičných horizontoch od 5 do 30 rokov v období od vzniku Európskeho menového systému a ECU ako účtovnej meny (marec 1979) po september 2017 (zdroj dát). Tu sú výsledky:

  Investičný horizont Počet testovaných období Priemerný kurzový výnos/strata p.a. Max kurzový výnos p.a. Max. kurzová strata p.a.
  30r 104 -0,07% 0,03% -0,16%
  25r 164 -0,10% 0,09% -0,35%
  20r 224 -0,15% 0,10% -0,50%
  15r 284 -0,18% 0,41% -0,58%
  10r 344 -0,23% 1,16% -1,52%
  5r 404 -0,64% 3,08% -5,88%

  (excel s kompletnou anaýzou si stiahni tu)

  Z historických údajov vyplýva, že čím kratší investičný horizont, tým vyšší dopad kurzových rozdielov.

  Pri investičnom horizonte 5 rokov môžu kurzové rozdiely Tvoj výnos zvýšiť alebo znížiť aj o viac ako 5%. S predlžujúcim sa časom investovania tento rozsah klesá a po 15 rokoch prestáva byť zaujímavý.

  Ok, toto platí pri pravidelnom investovaní. Ale čo ak mám na investovanie jednorazovo vysokú sumu?

  Ak investuješ väčšiu sumu jednorazovo, potom je situácia pre Teba trošku nepriaznivejšia. Tvoje per annum kurzové zisky/straty by boli nasledujúce (rovnaké dáta a počet testovaných období ako v predošlom príklade):

  Investičný horizont 5r 10r 15r 20r 25r 30r
  Priemer p.a. 0.30% 0.75% -1.11% -0.84% -0.39% -0.38%
  Max p.a. 12.56% 6.38% 0.72% 0.54% 0.43% 0.19%
  Min p.a. -13.80% -4.68% -3.38% -2.54% -1.18% -0.99%

  (excel s kompletnou anaýzou si stiahni tu)

  Opäť platí, že pri dlhom investičnom horizonte by bol dopad kurzových rozdielov najnižší, ale aj tak môže dopad predstavovať ročne až 1%.

  Pri krátkodobých investíciách môže byť per annum dopad kurzových rozdielov až vyše 12% – čo znamená, že Ti môže výnos buď aj viac ako zdvojnásobiť, alebo ho úplne vymazať.

  Čo to znamená pre Teba ako investora?

  Ak chceš čo najviac obmedziť dopad kurzových rozdielov na výnos Tvojho portfólia, investuj dlhodobo a pravidelne. Zároveň zamieňaj Euro za USD pravidelne pri každej jednotlivej investícii.

  Ak to nechceš robiť manuálne, nájdi si brokera, ktorý poskytuje automatickú konverziu meny za nízky poplatok. Prípadne využi investičný produkt, ktorý síce investuje do US aktív, ale je denominovaný v EUR.

  Tento jednoduchý postup spôsobí, že na konci investičného horizontu bude Tvoj výnos per annum v USD približne rovnaký ako v EUR. Nerieši však nasledujúce situácie:

  • Tesne pred výberom investovaných peňazí kurz USD voči EUR výrazne klesne
  • Zo svojho portfólia chceš poberať stabilný pravidelný pasívny príjem
  • Máš pred sebou len krátky investičný horizont
  • Na investovanie máš skutočne veľkú počiatočnú sumu

  Tesne pred výberom investovaných peňazí kurz USD voči EUR výrazne klesne

  Nikto nepozerá rád na zásadný prepad hodnoty svojho portfólia. A keď sa Ti po 30 rokoch investovania stane, že US dolár dva mesiace pred plánovaným výberom peňazí klesne voči Euru napríklad o 15%, a Teba to „pripraví“ o povedzme 50 000 Eur, jasať asi nebudeš.

  Ťažko sa utešovať tým, že per annum výnos je v podstate veľmi podobný v obidvoch menách (lebo pravdepodobne bude). Človek má tendenciu vidieť tú poslednú stratu.

  Zo svojho portfólia chceš poberať stabilný pravidelný pasívny príjem

  Ak chceš poberať pravidelný pasívny príjem, potom asi jeho stabilita bude jedným zo želaných parametrov. Koniec koncov, chceš ho poberať veľa rokov. Pri nastavovaní cieľov si si pravdepodobne stanovil požadovanú mesačnú čiastku.

  No a teraz si predstav, že si zo svojich USD investícií začal poberať pasívny príjem v januári 2001. A povedzme, že prvý mesiac si dostal krásnych 1000 EUR, presne podľa plánu. A potom si sa tešil, lebo do júna 2001 Ti mesačný príjem vystúpil na 1101 EUR.

  Lenže potom začal dolár oslabovať a koncom roka 2002 si už za december dostal „len“ 892 Eur. O rok neskôr už len 749 Eur. A v decembri 2004 to bolo necelých 694 Eur. Zo zamýšľaných 1000 Eur mesačne to bolo necelých 70%. Asi by Ťa to moc nepotešilo.

  Máš pred sebou len krátky investičný horizont

  Ak máš investičný horizont kratší ako 15 rokov, kurzové rozdiely Ti môžu aj pri pravidelnom investovaní „ukrojiť“ z výnosu aj viac ako 1% ročne.

  Aj keď sa to nezdá veľa, aj pri nevysokej pravidelnej investície môže ísť rádovo až o desaťtisíce Euro. A čím kratší investičný horizont, tým väčšie kolísanie kurzu. Čo s tým?

  Na investovanie máš veľkú počiatočnú sumu

  Predal si byt, zdedil peniaze, vyhral v lotérii, alebo proste len máš našetrenú relatívne veľkú sumu a chceš, aby Ti peniaze zarábali. Otázkou je, ako ich investovať, aby sa ich kurzové rozdiely dotkli čím menej…?

  Lebo, ako som už spomínal vyššie, aj 1% rozdiel výnosov ročne počas dlhého obdobia znamená desaťtisíce Eur, ktoré nezarobíš. Investovať celú sumu v USD?

  Investície v cudzej mene pridávajú Tvojmu portfóliu na volatilite. Preto podiel investícií v cudzej mene v portfóliu je potrebné riadiť v čase rovnako, ako zastúpenie jednotlivých tried aktív.

  Čím kratší je investičný horizont, tým väčší podiel by v portfóliu mali mať investície denominované v Tvojej „lokálnej“ mene. Teda v prípade Slovenska je to Euro.

  Nehovorím však o produktoch, čo sú síce denominované v EUR, no investujú do aktív v USD. Tieto sú vhodné na pravidelné dlhodobé investovanie a „priemerovanie“ kurzu. Hovorím o naozajstných Euro investíciách.

  Rovnako, Ak chceš poberať stabilný pravidelný pasívny príjem, potom je ideálne, aby Tvoje investície a dividendy či úroky z nich boli denominované v EUR. Ak totiž budú Tvoje „podkladové“ investície v USD, aj Tvoj pasívny príjem bude kolísať v závislosti od vývoja kurzu EUR/USD.

  Na záver považujem za dôležité spomenúť jednu významnú skutočnosť. A síce, že kurzové pohyby Ti dokážu nielen uškodiť, ale aj pomôcť. Takže „presunom“ do Eur investícií na úkor USD sa síce vyvaruješ kurzových strát, ale zároveň sa pripravíš o možné kurzové zisky.

  Tu nechávam rozhodnutie na Teba. Dôležitý faktor pri rozhodovaní je celková volatilita investície a portfólia. Ak zvýšenie volatility spôsobené investovaním v cudzej mene je v rámci Tvojej zóny komfortu, potom nie je dôvod od USD investícií upustiť.

  Rôzne kombinácie investícií pre svoje portfólio porovnaj prostredníctvom tzv. rizikovo váženého výnosu s použitím Sharpe ratio.


  Norbert NepelaNorbert Nepela

  Investor a investičný kouč. Zakladateľ portálu Papučový investor, ktorého poslaním je pomáhať „amatérskym” investorom dosahovať vyššie výnosy pri nižšom riziku a vybudovať si tak bezpečný pasívny príjem.

  • Zdroj obrázku: pixabay.com
  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články