Viac

  Seriál o prehľade platov: Inžiniering a priemyselná výroba

  Profilovanie pracovnej sily a preferencia budúcich zamestnancov úzko spájajú pracovný trh krajín V4. Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša súhrnný prehľad platov v oblasti inžinieringu a priemyselnej výroby na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a otvára možnosť porovnania platového ohodnotenia..

  Profilovanie pracovnej sily a preferencia budúcich zamestnancov úzko spájajú pracovný trh krajín V4.

  Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša súhrnný prehľad platov v oblasti inžinieringu a priemyselnej výroby na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a otvára možnosť porovnania platového ohodnotenia a mesačnej mzdy v kľúčových oblastiach.

  V neposlednom rade poukazuje na pozitívny vývoj trendov a rast týkajúci sa pracovných pozícií.

  Inžiniering a priemyselný výroba

  „Dopyt v oblasti automobilového priemyslu, ktorý je dominantou v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, napreduje ešte rýchlejšie.“

  Narastajúci dopyt po technicky vzdelaných kandidátoch bol v priebehu minulého roka zaznamenaný vo zvýšenej miere. Najmarkantnejšie postavenie predstavoval rozvoj automobilového priemyslu práve v krajinách V4.

  TOP 10 platov v CEE_Inžiniering a priemyselná výroba

  Spoločnosti a personálni manažéri vo všetkých sledovaných európskych regiónoch sa v oblasti náboru a výberu budúcich zamestnancov zameriavajú na skúsených projektových manažérov s aktívnou znalosťou jazykov, preukázané skúsenosti s riadením projektov a komunikáciou so zákazníkmi.

  Na Slovensku sa medzi dynamicky obsadzované pracovné pozície zaraďujú pozície inžinierov kvality a procesných inžinierov, pričom zrejmé je taktiež zaznamenanie mierneho rastu dopytu po odborníkoch v segmente dopravného a automobilového priemyslu.

  „Oblasť automobilového priemyslu, dopravy a inžinierstva evidujeme a hodnotíme ako napredujúcu a silne sa rozvíjajúcu, pričom i zo strany uchádzačov je evidentný zvýšený záujem o uplatnenie v týchto oblastiach. Kandidáti si uvedomujú možnosť optimálneho zárobku a dynamickosť odvetvia,“

  uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

  V Českej republike dominuje rastúci dopyt po projektantoch a referentoch logistiky, V Maďarsku sú preferovaní elektrickí a strojní inžinieri s aktívnym ovládaním anglického a nemeckého jazyka.

  Dobrou správou pre absolventov stredných a vysokých škôl s technickým zameraním je, že nedostatok odborníkov v tomto sektore so sebou prináša nové príležitosti pre začiatočníkov bez predošlých pracovných skúseností.

  Dôležitým ukazovateľom je však znalosť danej oblasti, výrobných technológií, kvality a logistiky. Rastúci objem zákaziek a projektov realizovaných výrobnými spoločnosti rovnako zlepšuje postavenie vzdelaných absolventov stredných škôl, najmä s jazykovými znalosťami.

  „Situácia na pracovnom trhu v oblasti výroby je za posledné obdobie ojedinelá a môže pretrvávať už len počas niekoľkých ďalších rokov. Pre študentov škôl s technickým zameraním, rovnako ako žiakov nastupujúcich na odborné stredné školy, je čas túto skutočnosť využiť. Budúce pracovné zaradenie a proces hľadania práce je tak pre uchádzačov o prácu v tomto sektore otvorený,“

  uviedol Miroslav Garaj.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články