asd
Viac

  Viete aké sú najobľúbenejšie deriváty na svete?

  Deriváty sú menej známe, než samotný trh podkladových aktív, ako sú akcie a dlhopisy. Deriváty sú však na týchto podkladových aktívach založené.

  Deriváty sú menej známe, než samotný trh podkladových aktív, ako sú akcie a dlhopisy. Deriváty sú však na týchto podkladových aktívach založené.

  Je dôležité ich poznať a ideálne aj zakomponovať do svojho investičného portfólia.

  Slúžia najmä na ochranu aktív pri náhlych výkyvoch cien. No tiež dokážu generovať zisk.

  A to vďaka tzv. špekulatívnemu obchodovaniu, ktoré ťaží zo zmien trhových cien. 

  Prečo sú deriváty obľúbené?

  Je to poistka. Keď aktíva, ktoré vlastníte náhle klesnú, stále môžete dosiahnuť nejaký zisk. Prípadne minimalizovať straty.

  Hodnotu derivátov vždy ovplyvňuje hodnota podkladového aktíva. Keď vlastníte deriváty neznamená to, že vlastníte aj aktíva. No môžete a vtedy sú akási ochrana pred výkyvom cien.

  Alebo ich môžete využiť len na dosahovanie zisku vďaka cenovým výkyvom trhu. Pri obchodovaní s derivátmi sa používa pákový efekt.

  A keďže ide o termínované obchody, vyrovnanie sa odohráva vždy s uplynutím času. Vo vopred dohodnutom termíne.

  Aké sú najobľúbenejšie deriváty na svete?

  Najviac využívané a najobľúbenejšie deriváty sú – futures, forward, swap, opcie a CFD.

  1. Futures sú budúce kontrakty o kúpe aktív. Uzatvárajú sa medzi dvoma zmluvnými stranami. Tie sa dohodnú kúpiť alebo predať aktíva za vopred dohodnutú cenu v zmluve a k dohodnutému dátumu.

  Uzatvárajú sa v súčasnosti a realizujú v budúcnosti. Obchodujú sa na termínovanej burze.

  2. Forward sú záväzné kontrakty a nemožno od nich odstúpiť. Kupujúci sa zaviaže kúpiť a predávajúci predať. Je to kontrakt, ktorý uzatvára podmienky pre predaj, teda množstvo, cenu, dátum. Uzatvára sa mimo burzu.

  3. Swap je výmenný finančný obchod. Je to termínovaná zmluva, ktorou sa predávajúci a kupujúci zaviažu medzi sebou vymeniť finančné aktíva, za vopred dohodnutých podmienok. Môže byť úrokový alebo menový.

  4. Opcie predstavujú právo ich držiteľa kúpiť alebo predať podkladové aktíva. Pričom má kupujúci právo od kontraktu odstúpiť. Existujú kúpne a predajné opcie.

  5. CFD sú kontrakty na vyrovnanie cenového rozdielu. Je to zmluva medzi dvoma stranami o pohybe ceny aktíva. Pri obchodovaní s CFD kontraktmi profitujete z výkyvov cien.

  Deriváty stoja minimálne za zváženie. No pri nich, rovnako ako pri akomkoľvek obchodovaní, je dôležité mať dostatočné znalosti a skúsenosti. Preto je najlepšie obrátiť sa na profesionála, ktorý vám adekvátne poradí. Alebo ideálne, bude manažovať vaše portfólio za vás.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články